krijg je ook in de gaten dat alleen jij verantwoordelijk bent voor je doen en laten.

Catharina Mijling: www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Inhoud: Verantwoordelijkheid 1. Verantwoordelijkheidsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef. Verantwoordelijkheid 2. Taken. Verwarring. Verantwoordelijkheid 3. Mogelijkheden en on-mogelijkheden. Nodig hebben. Talenten. Over je grenzen.

 

Verantwoordelijkheid 1

Als jij het middelpunt van je eigen leven bent en beseft dat je het in dit ene leven zelf moet maken, krijg je ook in de gaten dat alleen jij verantwoordelijk bent voor je doen en laten.

'Ver-antwoord-elijkheid' betekent: je kunt altijd antwoord geven, verantwoording afleggen op vragen over dat waar je verantwoordelijk voor was/bent, je kunt eerlijk antwoorden op vragen over hoe jij met alles in je leven omgegaan bent en nu omgaat. Je hoeft niemand naar de ogen te zien, je hoeft je mond niet te houden, je kaken niet op elkaar te klemmen, je buik niet vol te laten zitten, niet op je tenen te lopen enz. Je kunt op tijd pissig worden, iemand de huid vol schelden, stevig op je poten staan, iemand de Waarheid in zijn gezicht slingeren, mensen recht in de ogen kijken, niets op je lever hebben enz. Ik zet deze uitdrukkingen vet, omdat ze met emoties, lichaam, energien enz. te maken hebben.

Dat de verantwoordelijkheid loodzwaar weegt, komt omdat vanaf de eerste kreet ons verantwoordelijkheidsgevoel misvormd is: we leerden ons verantwoordelijk te voelen over wezen-lijk onbelangrijke dingen, dingen buiten onszelf, dingen van andere mensen. Zelfs over dingen die aan de andere kant van de wereld gebeuren. Van iedereen is het verantwoordelijkheidsgevoel verkeerd gericht. Z is de mens zwak gehouden, hoe 'sterkere persoonlijkheid', hoe zwakker als MENS. Vandaar al die angsten.

Het is noodzakelijk dat je jouw verantwoordelijkheid knt en aan het besef ervan wil voortbouwen. Daarvoor moet je dan wel weten wat verantwoord leven s. Het zit z:

zbul7 je bent uitsluitend verantwoordelijk voor je eigen doen en laten, denken en voelen;

zbul7 op dit moment. Wat gebeurt is is voorbij, daar valt niets aan te veranderen en jekuntnog geen seconde vooruitzien, dus waarom je druk maken over de toekomst?;

zbul7 binnen jouw mogelijkheden;

zbul7 met behulp van je onmogelijkheden;

zbul7 van dit moment.

zbul7 jouw verantwoording geldt alleen voor hoe jij nu met de gevolgen omgaat van jouw verleden.

zbul7 en hoe jij met de gevolgen omgaat van wat anderen deden of lieten in jouw leven.

 

Dit betekent:

zbul5 dat je niet verantwoordelijk bent voor wat er 2 seconden, of 30 jaar geleden gebeurd is. Dat is voorbij en daar verander je niets aan: hier zit de factor tijd in. Het zit je echter min of meer diep in je lijf ingebakken, en in die zin is het niet voorbij, maar nog kersvers. Dus het is wl noodzakelijk oude dingen uit te pluizen, om oude koeien uit de sloot te halen!;

zbul5 je bent ook niet verantwoordelijk voor wat anderen wel of niet doen of gedaan hebben. Jijkuntniet verantwoordelijk zijn over doen en laten van anderen of over de groep waar je bij hoort/hoorde. Dat betekent dat hele culturen, hele religies, werksituaties, leefvormen, idealistische actiegroepen enz. ondersteboven gegooid worden. Culturen, religies, werksituaties enz. zitten immers zo vol kuddegeest en groepsdwang, dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de doelen van de groep en voor mensen uit de groep die een beetje of heel erg uit de boot vallen;

zbul5 je kunt niet verantwoordelijk gesteld worden voor jouw kind, dat in een onbewaakt ogenblik een knikker door de ruiten van de buren gooit, of een kind van 16 dat ik-weet-niet-wat uithaalt. Trouwens: JOUW kind kan ook al niet: het hoort van zichzelf te zijn;

zbul5 jouw verantwoording geldt niet voor de gevolgen van wat anderen deden/nalieten buiten jouw leven. Wel over of jij je inzet om anderen bewust te maken van hun eigenwaarde en van hun verleden;

zbul5 zo ben je ook niet verantwoordelijk voor je gezin, je baan. Wel voor hoe je ermee omgaat;

zbul5 een ander kan niet verantwoordelijk zijn voor jou, alleen over hoe hij/zij met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en vandaaruit met jou en gezamenlijke situaties en alles in de wereld omgaat.

Het enige waarin je verantwoordelijk bent voor wat anderen aanrichten, is alleen in hoeverre jijzelf jouw cultuur, jouw religie, jouw kuddenormen en gedragsregels in stand houdt en/of bevordert (tweede inzicht). Dat maakt jouw verantwoording groot, want je mt uit gaan vissen in hoeverre je dat in het verleden gedaan hebt en in hoeverre je dat alledaags ng doet. Dat bewijst de noodzaak van het tweede inzicht.

Bijvoorbeeld: als je op je kantoor uitgebuit wordt en je laat je dat doen; als je als huisvrouw meteen maar opvliegt om dat blikje bier te halen, of om die sokken te wassen; als je begint te voelen dat godsdiensten allemaal groot kwaad zijn, maar je blijft toch naar de kerk gaan en meepraten en meewerken; als je als arts er niet voor uitkomt dat je mensen doorverwijst naar een 'alternatieve' genezer(es), omdat je dan door je collega's... Dan hou je de kuddes in stand van kantoorbazen; onderdrukking en uitbuiting van de huisvrouw; religies; artsen met hun kuddecodes.

Maar jouw verantwoording gaat niet verder. Zo gauw je de gevolgen van jouw eerdere kuddegedrag recht gaat zetten, ben je je schuld aan het afpellen. Bovendien: als je niet beter wist, heb je geen schuld. Als je niet beter wl weten, heb je wel schuld. Dit is weer iets om in je door te laten werken, want we hebben het precies andersom ingetraind gekregen. Anders gezegd: misschien voel je je schuldig, lijd je onder wroeging over dingen waar je niet verantwoordelijk voor was. Je hebt geleerd je dagin daguit over dingen verantwoordelijk te voelen, terwijl je er niet verantwoordelijk voor bnt:

  1. omdat het niet met jouw leven te maken heeft;
  2. omdat het verleden tijd is. Dat hoor je zo vaak: 'ik stel jou verantwoordelijk voor wat gisteren, vorige maand, 30 jaar geleden gebeurd is,' maar dat kan dus niet: dat is voorbij, daar kun je niets meer aan veranderen. Je kunt alleen, zoals ik al zei, anders met de gevolgen omgaan.

Anderzijds heb je taken die wel onder jouw verantwoording vallen en waar je niet geleerd hebt je verantwoordelijk over te weten:

    1. mannen die een kind verwekt hebben, hebben zich door alle volkeren, culturen, religies heen en door alle eeuwen heen, niet verantwoordelijk geweten over hoe ze met dat kind om moesten gaan: zorg ervoor, zijn/haar voeding, emotionele zorg en opvoeding tot MENS enz. Hier zeg ik even: let wel: ik zeg niet 'verantwoordelijk VOELEN", want dan is er iets mis;
    2. je hebt niet geleerd verantwoordelijk te zijn over hoe jij als MENS in je werk-, woon- en al je leefsituaties zit;
    3. je hebt niet geleerd verantwoordelijk te zijn voor de afbraak van de emotionele gevolgen en andere beschadigingen van culturen en religies in je eigen lijf en leven. Daar hebben nog steeds miljarden mensen schijt aan;
    4. je hebt niet of zeer beperkt geleerd verantwoordelijk te zijn voor hoe jij alledaags met het milieu omgaat: dat doe je als het jou uitkomt. Ook daar hebben nog steeds miljarden mensen schijt aan, enz.

 

Het is jouw verantwoording of je dingen op dit moment wel knt: als je bijvoorbeeld koppijn hebt, kun je je niet concentreren, maak je mogelijk fouten die weer schadelijk kunnen zijn voor jezelf en voor anderen. Het is dan verantwoord als je gaat onderzoeken waar die koppijn vandaan komt en een goede geneeswijze uitzoekt die jou helpt in plaats van dit lichaamssignaal te onderdrukken met allopathisch vergif.

In bedrijven en andere werksituaties, in religies, gezondheidszorg en onderwijs enz. zou Men jou daarin aan alle kanten moeten ondersteunen, omdat het ook in het belang van het bedrijf enz. is dat jij je werk voortaan zonder koppijn kunt doen. Als dat bedrijf enz. tenminste met mens-vriend-elijke dingen bezig is. In een munitiefabriek kun je geen koppijn genoeg krijgen. En ook niet als allopathisch arts bij het voorschrijven van medicijnen die de lichaamssignalen onderdrukken, in plaats van ondersteunen om de Waarheid boven te krijgen. En de gifspuitende boer, de met allerlei smaakmakers en kleurstoffen voedsel fabrikant, de bijbel-prekende pastor kunnen beter flink hoofdpijn krijgen dan de mensen met vergif volstoppen via hun eten, resp. de mensen afhankelijk houden van allerlei fantasien over God en Jezus Christus, door preken, gebeden, meditaties en gezangen, en door hen te laten geloven in plaats van hen bewust te maken van eigen waarde en eigen Wijsheid enz. Zij allen zullen allerlei ziektes ontwikkelen.

 

Daarbij komt dat meiden mr leren verantwoord om te gaan met eigen en andermans/-vrouws leven dan jongens. Jongens wordt zelfs verantwoordelijkheid geleerd over regelrecht slchte dingen zoals: eer, wat dus geen eer s, wedstrijd-drang, ambitie, streven naar ongevoeligheid/gevoelloosheid (hardheid), kuddegeest, genieten van macht, van verkrachten, van treiteren, mishandelen, zelfs moord en oorlog. Alle chte verantwoordelijkheden wordt jongens geleerd aan hun laars te lappen, er schijt aan te hebben, door het Waarheidsbesef te misvormen, enz. Vraag eens of en hoe ze later een vriend zijn voor hun vrouw/vriendin, over hoe ze denken te zorgen voor een goede relatie met haar. Ze zullen je raar aankijken. Zie bepaalde Oprah Winfrey-shows.

 

Anders gezegd: het enige waar je verantwoordelijk voor bent is:

zbul7 hoe ga jij alledaags,

zbul7 met jouw mogelijkheden,

zbul7 en jouw onmogelijkheden

zbul7 van dat ogenblik om,

zbul7 met wat jou overkomt,

zbul7 met jouw situaties,

zbul7 met de mensen om je heen;

zbul7 hoe ga je NU om met de gevolgen van je eerdere doen, zeggen, nalaten en verzwijgen;

zbul7 hoe ga jij om met de gevolgen van wat anderen jouw leven en jouw wereld aandeden en/of onthielden;

zbul7 wat leer je eruit als mens?

 

En verder:

zbul7 laat jou geen verantwoordelijkheden op je nek schuiven door mensen die eigen verantwoording kwijt willen;

zbul7 laat je echter ook geen verantwoording afpakken door mensen die het beter menen te weten en die jou menen te kunnen zeggen hoe jij leven moet: religies en culturen. Religies en culturen verzwaren de verantwoordelijkheid van mensen. Hun hele bestaan is daarop gebouwd.

 

Verantwoordelijkheidsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef:

Ik maak voor de rest van dit boek onderscheid tussen verantwoordelijkheidsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef:

zbul5 verantwoordelijkheidsgevoel is emotioneel/lichamelijk gericht op wat jou aangeleerd is dat hoort, zelfs mt, en is emotioneel/lichamelijk gericht op je werk, je functies, je inzet, je geloof, je liefhebben, je normen, je kuddes en (gedrags-)regels enz. Verantwoordelijkheidsgevoel voel je in je lijf;

zbul5 verantwoordelijkheidsbesef is gericht op wat cht goed voor jou is, op wat jouw mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op dit moment, op bewust willen worden van wat jou verkeerd ingeprent/aangeleerd is. En vandaaruit pas naar je medemensen toe, je wetenschap, je functies.

 

Verantwoordelijkheid 2

Deze visie op verantwoordelijkheid komt voort uit de natuurwet. Elk ander verantwoordelijkheidsgevoel is vals.

Als je verantwoordelijkheid goed be-leeft, bevrijdt jou dat van verplichtingen, want de ene keer zal je goed met de koffiejuffrouw om moeten gaan, de andere keer met je directeur, dan weer met je kind, je oma, de belastinginspecteur, de treinconducteur, de tiener, de junk, je dokter, de man vr je bij de kassa, je vriend, de masseuse... Niet meer en niet minder. Niks 'relaties': je hebt met iedereen een relatie waar je mee in contact komt, zelfs met de schrijver/-ster van je leesboek

Het bevrijdt je van de loodzware druk van onoverzichtelijke situaties, van: 'die/dat komt rst', ook al ben je 13 keer getrouwd en heb je een piramide van 30 bazen boven je. Het bevrijdt je van nodeloze schuldgevoelens, wroeging, zelfverwijt en verwijten aan anderen, van dromen over toekomst en gepieker over problemen.

Het ver-los-t je van jouw verantwoordelijkheidsgevoel vanwege verplichtingen: '...nou eenmaal getrouwd... mijn baan... zo afgesproken... zo hoort het...' Die vallen weg, want die horen niet in die natuurwet.

Het lijkt echter gemakkelijker: verschil maken, want dan kun je dagin daguit in allerlei situaties verkeerd blijven kiezen om je eigen verantwoording te kunnen ontlopen, Zelfs: om die verantwoording te kunnen afschuiven op anderen. Het alledaagse leven is vl van zulke momenten. Er bestaan zelfs spreekwoorden over: '...zaken gaan voor het meisje... hemd is nader dan de rok... eigen haard is goud waard...' Maar ook: 'wees toch verstandig... niet zeuren... stil maar wacht maar alles wordt nieuw...'

 

Verantwoordelijkheidsbesef is mr dan een lichamelijk gevoel. Je weet/herkent dat als iets universeels.

 

Taken

Veel van wat Men 'verantwoordelijkheden' noemt zijn geen verantwoordelijkheden, maar dat zijn taken. Men verwart aldus taken met verantwoordelijkheid. Jouw relaties, je huwelijk, huishouden, opvoeding van de kinderen, je werk, je studies zitten vol taken, die je uit kunt voeren of kunt laten liggen, die je aan anderen kunt toeschuiven of die je uitstelt. Het is jouw verantwoording om te beslissen of deze taak wel goed voor jou en goed voor anderen is enz.

Het is van wezen-sbelang om taken en verantwoordelijkheid te leren splitsen, uit elkaar te leren houden:

zbul5 taken kunnen veranderen en ingeruild worden voor andere, verantwoordelijkheid verandert nooit;

zbul5 je omstandigheden, je mogelijkheden, onmogelijkheden, je behoeftes, je inzichten kunnen veranderen, maar je verantwoordelijkheid nooit.

En als het goed is heb je vandaag meer en beter inzicht dan vorige week of vorig jaar. En volgende week, volgend jaar...

Het is heel handig voor je om dagelijks eens het verschil in je gevoel te onderzoeken tussen taken en verantwoordelijkheid. Schrijf er eens wat van op. Het peil van je zelfrespect schiet omhoog!

Verwarring

Je kunt ontzettend in de war raken doordat jouw mogelijkheden, taken en verantwoordelijkheidsbesef met elkaar lijken te botsen. Ik zeg: lijken. In wezen botsten ze altijd al met elkaar, en was je dus altijd al in de war. Maar je hebt dat braaf, plichtsgetrouw, principieel, angstvallig, idealistisch, vredelievend enz. weggestopt in je lichaam. Misschien (tientallen) jarenlang. Tot er iets gebeurt, je leest iets, hoort iets, waardoor je in de war raakt.

Eigenlijk gebeurt er dan dit: in je wezen, je IK, schiet iets los in een stelletje verwarde knopen in je lijf n je hersens. Maar verwardheid mag ook al niet in de zelfverzekerde maatschappij. Bovendien liggen je taken en normen en gedragsvoorschriften al voor je uitgestippeld van vr voor je geboorte. Je rolde erin, zonder dat jou verteld was wat er allemaal achter stak en zonder jou te vragen of je dit eigenlijk wel wilde, of je het aankon, of het bij je paste. Dat geldt voor zo ongeveer alle situaties en de sekse-rollen en functies waar je in zit.

Later heb je, als je de politiek en de fouten in de systemen in de gaten krijgt, dan ook geen vragen te stellen, want: 'je hebt er voor gekozen' en: 'wie a zegt moet ook b zeggen' en: 'van nature' en: 'je wordt er voor betaald' en: 'eigen schuld dikke bult'... Dat soort uitspraken komt altijd van mensen die er een of ander belang bij hebben dat jij in het oude patroon blijft doordabberen. Voor hun economische belangen, hun eerzucht, hun gemak, hun gemoedsrust. En om hun principes en idealen niet op te hoeven geven.

Toch kun je dan kiezen: die verwarring verder ontwikkelen, erger maken en dan maak je jezelf voelbaar zieker, f die knoop in lijf, leven en hersens gaan ontwarren, eventueel met behulp van anderen, en dingen gaan veranderen.

Mijn Moeder had veel in de gaten, maar toch was ze nog vaak in de war. Zij echter poogde die verwarring op te lossen, zoals dat noodzakelijk is voor iedereen.

Verwarring is een van de kenmerken en kenmerkende ziektes van HME's: hele afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen vol. Verwarring is gezond! Zekerheid die gebouwd is op dingen die van buiten jou in je lijf ingebracht zijn, maakt je ziek is moordend.

 

Verantwoordelijkheid 3

Wanneer je ergens aan verslaafd bent, en iedereen is dat aan veel meer dan je denkt, mg je niet zeggen: "... dat moet IK weten... dat is MIJN leven, MIJN probleem!", want dat is niet zo. Zo gauw jij met andere mensen samenwoont en samenwerkt, ben jij als verslaafde van welke soort ook een stuk verdriet, een last en bijna altijd financieel een ramp voor anderen. Terwijl je een belangrijk persoon voor die anderen zou kunnen zijn, in wat voor situatie of relatie dan ook. Je bent echter dubbel en mr negatief, want de gevolgen zullen groter worden naarmate de tijd en de gebeurtenissen verstrijken: vlindereffect.

Nee, je kunt niet zomaar je energien en je verantwoordelijkheidsgevoel uitsluitend richten op je werk met de grote kans op een hartinfarct, of een beroerte, of parkinson. Als je getrouwd bent, krijgt jouw vrouw een wrak thuis, een kasplantje. Dan wordt ze, na een lang leven van overal alleen voor staan, en jou opvangen met de spanningen die je van je werk meebracht, nog eens nagetrapt met een kruk van een man thuis. En dat niet alleen: de brokken die je in je leven daardoor, ook op je werk, gemaakt hebt en nog maakt, zijn enorm en die sneeuwbal blijft uitdijen. Zelfs ver na je pensioen. Bovendien zou jouw vrouw nu eindelijk een beetje een eigen leven kunnen hebben, maar...

 

Als je z leeft, alsof je dagin daguit zmaar verkeerd kunt kiezen en beslissen, heb je een verkeerd gericht verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Mogelijkheden en on-mogelijkheden

Om verantwoord met eigen lijf en leven om te gaan, is het voor iedere mens noodzakelijk, wat hetzelfde is als de Waarheid, om in te zien wat de eigen mogelijkheden n on-mogelijkheden zijn. En dan bedoel ik niet zozeer je talenten, kennis en vaardigheden in een bepaald vak, of in kunst of sport, maar ik bedoel hier vooral: je mogelijkheden en on-mogelijkheden in je omgang als mns, als IK met jezelf, met mensen en alles, op dit ogenblik.

Wat mogelijkheden zijn begrijpt iedereen wel: dingen die je kunt en weet. Mogelijkheden zijn ook de dingen die je verwerkt hebt en die je bent gaan inzien. Maar ik maak even iets duidelijk over onmogelijkheden, om geen misverstanden te laten bestaan en omdat juist je onmogelijkheden zo verschrikkelijk belangrijk zijn voor je menszijn/mensworden!

Onmogelijkheden zijn (en zoek zelf maar naar voorbeelden, dat kun jij beter dan ik voor jou):

zbul5 dingen die jij nodig hebt;

zbul5 dingen die je soms of altijd niet kunt of kent;

zbul5 dingen waarvan Men vindt dat jij ze mt kennen, kunnen en doen, maar waarvan jij in je diepste IK weet dat ze niet goed, of zelfs slecht zijn, in elk geval voor jou;

zbul5 niet verwerkte emoties en gebrekkige inzichten en ziektes, frustraties en pijnen door voorgeprogrammeerdheid enz.;

zbul5 dingen waar je geen inzicht in hebt en ook niet kunt hebben;

zbul5 leef- en werksituaties waarin je gedwongen wordt je aan te passen en voor een groot deel tegen je genen in te leven.

Mr hoeft niet! Minder ook niet. Meer of minder mogen eigenlijk niet volgens de natuurwet, omdat je dan achteruit gaat in je eigen menszijn en ziektes ontwikkelt, enz. En je maakt tevens brokken in de levens van anderen dicht om je heen, en wereldwijd. Je maakt eveneens brokken in het milieu, het klimaat enz. omdat die natuurwet n groot geheel is: beschadig je een klein onderdeeltje, dan beschadig je het geheel: vlindereffect.

In de mogelijkheden en onmogelijkheden speelt de factor tijd mee: vandaag zijn die anders dan gisteren, dan morgen, dan vorige maand, dan over 10 jaar.

 

Nodig hebben

Bij je on-mogelijkheden horen ook de dingen die je nodig hebt. Het is dan ook noodzakelijk om inzicht te krijgen in dingen die jij, naast voedsel, kleding en onderdak, nodig kunt hebben, of ze goed voor je zijn is een andere zaak:

zbul5 rust, die wordt je bijna nooit gegund. Het is noodzakelijk om tijdig jouw rust te pakken. Niemand is er mee gebaat als je te lang door blijft gaan;

zbul5 behoefte aan bemoederd worden. Dat heb je dan wel nodig, maar dat is zeer gevaarlijk! Je kunt op zo'n moment bezig zijn met het ontvluchten van jouw eigen verantwoording en jouw eigen beslissingsrecht en je kunt een be-last-ende, overbodige band kweken met een fictieve 'moeder'-figuur;

zbul5 behoeftes aan allerlei soorten aandacht. Dat is een natuurwet: behoefte aan aandacht om een beter mens te worden. Dit is een fundamentele aandacht, waar mensen weinig behoefte aan vlen, maar waar iedereen levenslang behoefte aan hft! Wie dat niet krijgt of dat afwijst, maakt die behoefte groter n zoekt vervulling van die behoefte in allerlei verslavingen. Eigenlijk vallen alle andere behoeftes onder (niet geaccepteerde, niet erkende) behoefte aan goede aandacht;

zbul5 behoefte aan macht-hebben, dat is ongezond, voor jouzelf, maar ook voor al die anderen;

zbul5 alle behoeftes aan gewaardeerd-worden op jouw functies, kennis en vaardigheden, vertaald in behoefte aan aandacht. Daardoor word jij niet als mens gezien en erkend, jouw functies, kennis en vaardigheden worden wapens tgen jou;

zbul5 alle dingen waar je aan verslaafd bent en dat zijn alle dingen waar je behoefte aan hebt, maar die niet cht bij jou passen, die aangeleerd, aangekweekt, opgefokt zijn. Zoals behoefte aan het verder ontwikkelen van je wetenschap, aan bezit, kunstbeoefenen, applaus, sporten, romantiek. Zelfs de behoefte aan iemand van het andere geslacht als levenspartner is doorspekt met allerlei mens-vreemde behoeftes;

zbul5 behoefte aan waardering kan ook een verslaving zijn: als je niet aan zelfwaardering wilt/durft, hou je je afhankelijk van de mening van anderen, een honger die niet gestild kan worden en die aldoor groter wordt;

 

Als je dit lijstje behoeftes doorkijkt, zou je misschien al de conclusie kunnen trekken dat jouw onmogelijkheden verschrikkelijk belangrijk zijn, omdat je

uit je onmogelijkheden

alles kunt leren

wat je in je leven nodig hebt.

Je onmogelijkheden hebben dezelfde functie als je rotgevoelens: ze maken jou, in samenwerking met je rotgevoelens, duidelijk wat voor jou het beste is.

Je mogelijkheden daarentegen kunnen je zand in de ogen strooien. Je loopt het gevaar jouw waarde te blijven bepalen door je kennis, je vaardigheden, je sentimentaliteit enz.

Iets voor je eigen schrijfsel

 

Over je grenzen

Je moet nooit over je grenzen gaan, bij wat of wie dan ook. Ook niet bij je omgaan met situaties en mensen. Als je over je grenzen moet gaan, word je ziek. Telkens een beetje.

Je mond moeten houden, dingen opzouten, dingen (in-)slikken, door de knien gaan horen ook bij over je grenzen gaan. Al klinkt het tegenstrijdig, omdat je dingen binnenhoudt: je moet over je grenzen van geduld, verdraagzaamheid en zo gaan, en stapelt energien in je lichaam op op plaatsen waar die niet horen. Zelfs bij afleiding zoeken, weglopen, je ergens anders op afreageren, ga je over je grenzen. En door dingen niet uit praten, niet na denken over, iemand de Waarheid niet te zeggen, ga je over je grenzen. Die dingen durf je niet, want dat wordt gestraft door ruzie, echtscheiding, ontslag, mishandeling, opsluiting, moord, oorlog.

#(@)#(@)#(@)#(@)#(@)#(@)#(@)#(@)#(@)#

 

(De scheve politiek over verantwoordelijkheid in religies, de Goede en de Kwade Intelligentie, Jezus, Bijbelcode, Rituelen, zonde, schuld enz. in. religies, hemel, levensangst, sterven, zelfmoord, zelfmoord (2), euthanasie, dood: na de dood , geesten, rencarnatie, hel, diana, de goede en de kwade intelligentie, met volstrekt nieuwe inzichten in het universum!, profeten en profetessen, jezus, schuld: en schuld) .

 

Catharina Mijling: www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

 

LINKS naar pad-bestanden:

omwntl, wijsheid, pad, Eerste Inz, Tweede Inz, Derde Inz, doel, toeval, natrwet, aandcht, liefde, egosm,

chaos, fractal, chaologie, aenerg, vrantwrd, vruchtbrhd,

geschdns, helptniet, herken, kiezen, kindopv, mensnnietgelijk, moeders, multclt, probl, uitprtn.