Het Pad der Wijsheid is gewoon(!) de volgende stap in de evolutie die iedere mens la minute kan zetten

Catharina Mijling: www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

 

TOTNUTOE HEBBEN ER MAAR HEEL WEINIG MENSEN

EERLIJK GELEEFD.

Volwassen mensen van nu zouden allemaal zo eerlijk moeten leven,

Dat ze GENEZERS WAREN/ZIJN

Is iemand geen genezer, dan leeft hij/zij niet eerlijk.

 

 

 

HET PAD DER WIJSHEID

Inhoud: Voorwoord. Wijs? Pad. Het pad der Wijsheid. Inzichten. De 3 Inzichten.

-------------------------

Voorwoord

Bij alles wat je leest druk ik je nogmaals op het hart een voorbeeld te zoeken in je eigen leven en te voelen wat je voelt en niets weg te redeneren of op mij af te schuiven. Raak je echt in de war, zoek dan iemand om mee te praten, schrijf zelf dingen op, want al schrijvende krijg je dingen vaak goed op een rijtje.

Ik wens je geen sterkte, maar 'zwakte'. Want kracht zit in zwakte, wanhoop, verdriet, woede, onzekerheid!

 

@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@

 

Wijs?

Sinds ik erachter ben

dat ik dacht

wijs te zijn

en het dus

niet ben,

word ik dagelijks

onwijs zijnde

steeds wijzer...

 

CATHARINA

 

@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@

 

PAD

Omdat iedere mens de wijsheid in pacht heeft, is er voor iedere mens ook maar n pad wat hij/zij gaan moet in het eigen leven: zijn/haar eigen pad, met eigen lijf en omstandigheden, met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden per moment. Jij bent alleen verantwoordelijk voor eigen leven, niets meer en niets minder. Niemand kan het pad van een ander gaan, omdat je alleen maar jouw eigen lichaam hebt. En jouw omstandigheden zijn niet te vergelijken met die ander. En vooral niet als die persoon zo ideaal is! Je kunt dus geen volgeling zijn van iemand, want dan raak je van je eigen pad af. Je richt je mogelijkheden niet op jouw leven en jouw situaties, maar op een ander en volgens regels van een ander. Dat is een inbreuk op je verantwoordelijkheidsgevoel.

Jij gaat jouw pad, ik het mijne en toch zijn onze paden hetzelfde, volgens dezelfde natuurwetten. Alleen: jouw mogelijkheden en onmogelijkheden, jouw situaties zijn anders dan de mijne. Jouw verantwoordelijkheid is echter hetzelfde als de mijne: je eigen verantwoording nemen, altijd per moment, luisteren naar de signalen van je lichaam om eerlijk te kunnen leven en de structuren die jou belemmeren in JIJ-zijn te kunnen gebruiken tegen die structuren in.

Al deze onderwerpen komen aan bod.

 

HET PAD DER WIJSHEID

Het Pad der Wijsheid is gewoon(!) de volgende stap in de evolutie die iedere mens la minute kan zetten. Het Pad der Wijsheid is een natuurwet voor mensen: dat pad hoort iedere mens te gaan. Het is per moment een beslissing. En inclusief alles, ook getob, fouten maken, stommiteiten uithalen, moe zijn, dingen vergeten, het niet meer zien zitten, dingen niet kunnen enz.: kortom k jouw onmogelijkheden. Dat zijn zelfs allemaal dingen die van levensbelang zijn! Welke stroming of welke serie inzichten zegt jou zoiets: dat jouw falen en je stommiteiten en je wanhoop van levensbelang zijn?

Het pad der Wijsheid is een stapje voor stapje bewustwording:

per moment,

in die situatie,

met die mensen en

met jouw mogelijkheden

en onmogelijkheden(!)

van dat moment.

met jouw geschiedenis en ervaring enz.

En daar heb ik alles mee gezegd. Stapsgewijze en toch fractaal alles tegelijkertijd.

Een mens mt altijd kiezen voor een stap vrder, getrouwd of niet, in welke religie of cultuur dan ook, in welke functie, bij welke personen/functies, in welke situaties dan ook. Het is ALTIJD f een stap verder, f een stap terug, stilstand bestaat niet. Zo leef ik. Kun je in je cultuur, je religie, de plaats in jouw maatschappij geen stap verder zetten, dan deugen die structuren niet.

Het pad der Wijsheid is alleen JOUW pad. Jij gaat en bent zelf voor jouzelf d Weg, d Waarheid en ht Leven. Een ander kan dat nooit zijn. Ook J(ezus) c(hristus) niet. Hij was alleen voor zichzelf d weg, d waarheid en ht leven is? Verder is hij niet gekomen.

Mensen die niet ver genoeg zijn, kunnen de dingen niet scherp genoeg zwart-wit zeggen, waardoor er niet maar n uitleg mogelijk is. Welnu: allerlei dingen die Jc, volgens mnnen-evangelisten zei, waren voor meerdere uitleggingen vatbaar. Alles wat voor meerdere uitleggingen vatbaar is, is niet universeel, is geen natuurwet. Alles wat hij volgens mannen-evangelisten zei en deed is ook vaak met opzet verkeerd uitgelegd, net naar gelang het de theologen (ook mannen) uitkwam. Zo zie je maar weer: als je nog niet ver genoeg bent om 'volgelingen' te hebben, komen er grote brokken en oorlogen uit voort en eeuwenlange generaties mensen die belazerd worden, doordat Men jouw geschriften aan anderen uitlegt en opdringt, omdat Men jouw beperktheid niet durft erkennen. Opdringen wordt altijd met geweld gedaan: emotioneel geweld in ieder geval. En verder met (dreigen met) mishandelen, martelen, moord en oorlog.

Belangrijk: ik sluit echter niet uit dat er ook vrouwen-volgelingen geschreven hebben, maar dat die boeken verdonkeremaand zijn of vernietigd. Omdat vrouwen onderaan de maatschappij hangen, hebben ze heel andere dingen te vertellen. Vrouwen hadden misschien wl de kern door van zijn zeggen en doen, maar dan waren de mannen alle macht kwijt. Dus moest dat vernietigd worden, of verdonkeremaand. Aan de andere kant hebben we geen voorganger, geen 'profeet' of messias nodig: we horen op eigen poten te staan. Dat dat voldoende is zal dit boek uitwijzen.

 

Het woord 'moet' betekent in het vervolg wat Men er gewoonlijk mee bedoelt:

zbul7er is geen ontkomen aan,

zbul7het hoort bij volwassen mensen,

zbul7en zo zouden kinderen opgevoed moeten worden.

 

Inzichten

Een in-zicht is iets wat je in-ziet. Iets wat je eerder niet zag, maar door bewustworden en na-denken, of met iemand iets door te praten, heb je iets in de gaten gekregen.

Eerst had ik het rijtje in-zichten 'stappen' genoemd. Maar:

zbul5stappen zet je na elkaar, terwijl Inzichten met elkaar samenvallen. Dit deel maakt je dat al wat duidelijk;

zbul5vr je een stap zet heb je Inzicht nodig om te kunnen kiezen en beslissen;

zbul5een Inzicht kan jou wel allerlei stappen doen ondernemen, maar een stap is maar een stap en je kunt er nooit twee tegelijk zetten;

zbul5een Inzicht doet jou dingen van binnenuit kennen en dan neem je de stappen vanzelf. Neem je zo'n stap niet vanzelf, dan ben je bang voor de gevolgen die anderen jou aan kunnen doen. Zie tweede Inzicht;

zbul5Inzichten kun je onmogelijk uitschakelen: dan voel je je beroerd. Op een stap kun je altijd terugkeren. Dus ben ik overgeschakeld van 'stappen' naar Inzichten.

 

Meer over Inzichten:

Iets wat je inziet is iets van je verstand en je Gevoel samen en dat voel je lichamelijk als bevrijdend, verademend, opluchtend, tot op het bot. Voel je dat niet zo, dan is het geen inzicht;

een Inzicht is iets wat je

1. voelbaar inziet als van jou, als horend bij jou, als een mogelijkheid van jou, iets wat je in het verleden afgepakt is. Een Inzicht wijst dus naar vr die afpakkerij en tegelijk naar jouw toekomst: een andere toekomst, een die uitgaat van wat jij kan en nodig hebt (eerste Inzicht);

2. f door een Inzicht zie je iets in wat jou bestrijdt (tweede Inzicht);

Inzichten kunnen jou niet aangepraat worden, alleen bewust gemaakt, in jouw lijf en geest en leven naar boven gehaald;

ze doen jou dingen herkennen als Waarheid;

Inzichten vallen samen met andere Inzichten en

er komen steeds weer nieuwe Inzichten bij;

zo beginnen telkens nieuwe groeiprocessen voor jou;

Inzichten zijn aldus herkenbaar als NATUURWETTEN.

Het boek: de Celestijnse beloften gaat uit van maar liefst 10 inzichten. Bij de meeste ervan heb je het gevoel: dat is een onhaalbare kaart. Welnu: een echt Inzicht is onmiddellijk herkenbaar als iets wat van jou is en onmiddellijk vervuld wordt. Anders is het aanpraterij, opfokkerij en dus: versluiering van de werkelijkheid.

 

De 3 Inzichten

'Mijn' drie Inzichten:

HET EERSTE INZICHT:

je moet beseffen dat jij het middelpunt van je eigen leven bent.

HET TWEEDE INZICHT:

je moet gaan inzien dat je wordt bestreden in:

1. dat besef en;

2. in het ernaar leven.

Het is noodzakelijk, een natuurwet, te gaan inzien:

zbul7dat er structuren bestaan die jou keihard bestrijden in jouw mensworden: de maatschappij, de religies en de culturen. De mensen die daarin leven en volgens de regels ervan met jou om (proberen te) gaan;

zbul7en waardoor jij anderen weer bestrijdt: de maatschappij, religies en culturen. Praktisch alle problemen die je hebt in gezin, werk, school enz. kun je terugbrengen tot die maatschappelijke, religieuze en culturele structuren. Die structuren bestrijden ook allen die met jou te maken krijgeCatharina Mijling: n. Jijzelf bent vanaf het moment van ontstaan, haast meedogenloos getraind in anderen onderdrukken in hun menszijn;

zbul7je hebt dit weten ook nodig om en jezelf en anderen te kunnen ontschuldigen. Dan blijf je niet zitten met enerzijds nodeloze schuldgevoelens en wroeging en anderzijds met onterechte verwijten.

Bijvoorbeeld: ondanks 50 jaar intensief feminisme is het nog steeds de moeder die thuis de spil is van de opvoeding: ze is zo voorgeprogrammeerd. Moeders worden door maatschappij, religies en culturen misbruikt door haar te indoctrineren en vandaaruit van haar te eisen dat ze haar kinderen opvoedt in die structuren en vooral niet tot kritisch mens!

Dat alles gaat tegen de genen van iedere mens in.

Vooral in de hulpverlening zou men alles moeten (willen)(!) weten van die structuren. Iedereen die een ander wil kennen zou die structuren in eigen lijf en leven moeten kennen en afleven en ook die van een ander moeten kennen. Dat zijn pas gesprekken!

Ik durf zelfs te zeggen dat, zolang dat tweede inzicht ontkend en bestreden wordt, zolang krijgt Liefde geen kans, zolang ook is 'liefde' nodig om alles nog een beetje leefbaar te houden. Maar 'liefde' werkt niet. Uiteindelijk niet!

HET DERDE INZICHT: noem die evolutie, natuur, volgende dimensie, God(in), Heelal of wat dan ook.

Dit laatste Inzicht ontwikkel je vanzelf! Al vanaf het allereerste moment, zodra je besloten hebt om eerlijk te gaan leven! En de enige manier om dat Inzicht te ontwikkelen is via de weg van de eerste twee Inzichten, niet door aanpraterij van boekengeleerden zoals filosofen, 'meesters', goeroes, 'profeten' enz.

Het pad der Wijsheid is bezaaid met inzichten. Als glanzende parels wijzen ze je de weg. Jw weg, niet die van een ander. Je hoeft alleen maar telkens zo'n Inzicht te herkennen als van jouzelf, van jouw natuur, jouw genen en je zet vanzelf een volgende stap, waarna weer nieuwe Inzichten enz.

 

Veel dingen die ik in de komende stukken noem, werk ik nog verder uit.

@#$@#$@#$@#$@#$@#$@#$@

www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

 

 

LINKS naar pad-bestanden:

omwntl, wijsheid, pad, Eerste Inz, Tweede Inz, Derde Inz, doel, toeval, natrwet, aandcht, liefde, egosm,

chaos, fractal, chaologie, aenerg, vrantwrd, vruchtbrhd,

geschdns, helptniet, herken, kiezen, kindopv, mensnnietgelijk, moeders, multclt, probl, uitprtn.