Aandacht geven en krijgen is altijd een uitwisseling van energien tussen mensen.

Catharina Mijling: www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

 

AANDACHT

\Inhoud: Korenmaat. Aandacht 1, 2. Behoefte aan aandacht. Zonde. Seksualiteit. Aandacht3. Genezend.

Korenmaat

Men verwijt mij wel eens dat ik arrogant ben, verwaand, heerszuchtig, extreem en alles zoveel beter meen te weten, me van alles in mijn hoofd haal, mensen niet in hun waarde kan laten, niet mild ben. Maar wij kunnen het ons niet meer veroorloven mild te zijn. De aarde staat op springen.

Je mt weten wat je waard bent. Niks eenvoud, niks bescheidenheid, niks onderdanigheid, niks nederigheid! Huisvrouwen/moeders/echtgenotes moeten net zo goed weten wat ze waard zijn en daar voor uitkomen, daar waardering en begrip voor eisen. Zoals mijn moeder deed, zoals ik dat deed/doe en zoals vele vrouwen dat deden/doen. Je mag je licht niet onder de korenmaat houden. Jouw licht hoort in de rondte te schijnen. Je mag je niet in de hoek laten drukken door anderen: anderen mogen jouw licht ook niet onder de korenmaat zetten. Zoals bij alles moeten ook HME's voor haar on‑waarde uitkomen, hetgeen iets anders is dan waardeloosheid. Onder on‑waarde versta ik: de dingen die je niet kent of kan, of kunt opbrengen, plus al datgene wat je nodig hebt. Dan kunnen andere leren haar Lief te hebben.

 

Aandacht 1

Aandacht geven en krijgen is altijd een uitwisseling van energien tussen mensen. Het gaat er maar om of die energien goed of slecht zijn voor degene die aandacht geeft en voor degene die aandacht krijgt.

Omdat de waarheid altijd gebaseerd is op natuurwetten, kan er ook maar n aandacht goed zijn: die die de waarheid boven wil halen.

Maar pas in deze tijd kun je goede aandacht vinden. Totnutoe was die zeer spaarzaam. Ook al omdat mensen gewoon niets wisten over psychologie, en niets over de werking en de signalen van het lichaam enz. Wat dat betreft leven we in een gelukkige tijd. Er lopen echter nog massa's mensen rond die ziek zijn omdat ze verkeerde aandacht krijgen/oppikken en/of omdat ze goede aandacht afwijzen. Het is dood‑gewoon(!) krank‑zin‑nig dat mensen aan yoga moeten doen, aan meditatie, aan allerlei therapien, aan sport, kunst, aan religieuze rituelen en vasten enz., dat ze meerdere vakanties per jaar nodig hebben enz. En allemaal om lichamelijk de dwang van de leugen te kunnen overleven.

 

Aandacht 2

Omdat aandacht naar situaties, dingen, mensen sturen hetzelfde is als energien sturen, kun je nagaan dat alles en iedereen waar je aandacht aan geeft, sterker wordt, groter. Als je veel verdriet hebt gehad om wat iemand jou aangedaan heeft, dan heb je dat in je lijf zitten. Dat vl je toch? Dat is toch geen kwestie van gedachtes! Dan zul je energien naar die ander sturen van: 'rotjong, rotvent, rotwijf', of wat dan ook. Je wordt er echter niet lekkerder op. Het groeit in jou. Alles wat je aan energien wegstuurt, krijg je terug. Zo zou je het Universum kunnen zien als n grote spiegel: die kaatst alles terug.

Als je zo over anderen denkt en over bijbehorende situaties, heel je die andere niet, maar beschadigt hem of haar. Dat krijg je weer op je eigen bordje terug.

 

Maar hoe dan? Want dat is het probleem; je zit met een hoop frustraties. Probeer het anders te zien: jij bent veel sterker dan wat jou aangedaan is. Je bent juist sterker DOORDAT je dat aangedaan is! Je zou de ander daarvoor kunnen bedanken. Zo bedank ik mijn vader dat hij mij niet moest: hij wou geen kinderen en zeker niet dat jankende jong. Zo bedank ik ook mijn beide broers die mij altijd aan het pesten waren tot ik huilend naar moeder liep... Zo bedankt ik mijn man die altijd kreeftengedrag naar mij vertoonde en een katalysator voor mij was. Daardoor bleef ik gedwongen om na te denken, dagin daguit. Als hij zo'n geweldige echtgenoot was geweest waar ik van droomde, had jij nu dit boek niet zitten lezen... Ik bedank Frans Saelman voor het mij klein houden, zodat ik mijn bek tegenover hem noodgedwongen hield. Daardoor heb ik een hoop helder gekregen, zowel waar hij gelijk aan had als waarin hij ernstig tekort schoot. Hij is wat dat betreft van zeer grote waarde voor mij geweest en vandaaruit voor iedereen die mijn boeken leest en zelf aan de gang gaat op eigen pas der wijsheid.

 

Behoefte aan aandacht

Door de emotionele honger, door het gebrek aan goede, bewustmakende energien:

hebben mensen levenslang

aandacht nodig

gde aandacht.

Behoefte aan aandacht is behoefte aan energien. Specifieke energien. Noodzakelijke energien.

Iedereen vlt dat, elk moment van de dag, want de behoefte aan aandacht is lichamelijk/emotioneel. De behoefte aan aandacht komt voort uit gebrek aan allerlei soorten energien. Iedereen heeft aandacht nodig, want leegtes mten opgevuld worden, ophopingen mten verwerkt worden, dat is een natuurwet. Dat geldt voor water: dat stroomt altijd naar een lager punt, dat geldt voor elektriciteit, dat geldt ook voor de energie van mensen, tussen mensen en n mensen.

 

Het is zelfs zo dat wie geen goede aandacht krijgt, of meent dat niet te krijgen, die pkt het:

1.      door schreeuwen, huilen, stampvoeten, met de vuist op tafel slaan. Allemaal lichamelijke uitingen. Allemaal dingen die huisvrouwen niet mochten/mogen;

2.      door moederen, bezorgdheid, bemoeien, voorkomendheid, verdraagzaamheid, begrijpen, welzijnswerk. Allemaal dingen die zeer gewaardeerd worden, omdat die iets met Liefde te maken zouden hebben, maar ze zijn in wezen vooral zelfbevredigend: Men trekt de aandacht om waardering en wederliefde te krijgen;

3.      via roem, eer, prestaties, ambities, inzet, kunst, sport. Allemaal lichamelijk. Ook ambities en eer voel je in je lijf;

4.      door vleien, omkopen, opscheppen, uitdagen, uitsloven, opdirken enz;

5.      maar ook via allerlei soorten criminaliteit: van treiteren tot moord, van nafluiten tot oorlogvoeren, van vernederen tot diefstal, van preken tot verkrachten, van uitlachen tot discrimineren, van age‑isme tot seksisme. Dit zijn vormen van zelfbevrediging door anderen emotioneel en lichamelijk te beledigen en te kwellen;

6.      door pijn en ziektes, vaak noodgedwongen, omdat je te lang verkeerd met je eigen mogelijkheden, met mensen en situaties hebt om moeten gaan.

Dit aandacht‑trekken is altijd een vorm van tekort aan bij jou horende, voor jou noodzakelijke energien. De daardoor ontstane leegtes in je lichaam poog je op te vullen door aandacht te trekken.

 

Mensen leren van jongsaf nergens, niet thuis, niet op school, zeker niet in de kerk, moskee, synagoge of tempel:

dat, als ze aandacht vragen dat in wezen behoefte aan GOEDE aandacht is;

ze leren niet h ze goede aandacht moeten vragen.

ze leren ook niet de goede van de slechte aandacht te onderscheiden.

Is het dan verwonderlijk dat er zoveel criminaliteit bestaat? Daardoor kunnen wereldwijd praktisch alle volwassenen geen goede aandacht vragen. Ik heb het zelf pas geleerd in de vrouwenbeweging, toen was ik al ver in de veertig. Veel mensen hbben ook niemand. Tenminste: dat denken ze, want degene in hun buurt waar ze goede aandacht van kunnen krijgen, durven ze uit angst niet aan te klampen.

 

Dus: omdat je nooit geleerd hebt om de voor jou benodigde energien op een normale manier te vragen/nemen/krijgen, eis je ze op:

op de verkeerde manier, waardoor je verkeerde aandacht krijgt: een jongen die rottigheid uithaalt om aandacht te krijgen, krijgt bijvoorbeeld woede en straffen naar zich toe;

mede daardoor krijg je de voor jou verkeerde energien. En bijna altijd onbewust, omdat je lichaam er in is getraind om goede signalen verkeerd uit te leggen en er dus verkeerd op te reageren.

telkens als je bewustmakende aandacht afwijst, pak je daardoor des te harder de verkeerde aandacht, door slechte dingen als onder 1, of door zeer gewaardeerde dingen als onder 2 en 3, door verleidelijke dingen als onder 4, door ronduit slechte dingen als onder 5, of door ziektes en pijnen. Maar dit zijn verkeerde vormen van aandacht eisen, aandacht krijgen en aandacht geven:

je wordt er zieker van en

krijgt steeds meer behoefte aan aandacht,

gaat je nog meer uitsloven of rottigheid uithalen. Verslavingen.

maar je trekt ook de verkeerde mensen naar je toe, omdat die jou de soort aandacht geven waar je om schijnt te vragen, mensen die jou dus de verkeerde aandacht geven. Een van de oorzaken van kuddegeest. In toenemende mate ga je luisteren naar en je zelfs vastklampen aan die verkeerde soort mensen.

 

Dit alles heeft tot gevolg dat je steeds vaster gedraaid wordt in de spiraal van verslavingen, kuddegeest/groepsdwang en daarbij behorende mensen. Dat betekent ook dat je steeds minder toegankelijk wordt voor goede aandacht en voor mensen die jou dat kunnen geven.

 

Zonde

Da's nou echt zonde: verkeerde aandacht geven. En ook: verkeerde aandacht oppikken als je beter kunt weten. Van vr de wieg af hebben we van alle kanten verkeerde aandacht gekregen. Hoe sterker die invloed was, des te lager is de emotionele leeftijd is, hoe groter de behoefte aan kuddes met hun strenge richtlijnen.

Maar niet alleen verkeerde aandacht oppikken maakt tot emotionele kleuters: goede aandacht afwijzen doet dat ook en is nog veel erger, want de persoon in kwestie kan nu wl beter weten. Die kiest er echter voor in de lijn van de maatschappij en zijn/haar kuddes door te gaan met onverantwoord leven en onverantwoord beslissingen nemen.

Als je niet om goede aandacht vraagt of als je goede aandacht afwijst, of als je verkeerd gerichte aandacht oppikt, word je gegarandeerd ziek. Soms is dat pas merkbaar na 20, 40 jaar. Intussen heb je dan zelf wel in jouw eigen leven en in dat van anderen brokken tot zeer grote brokken gemaakt. Tot aan de economie van het land en zelfs aan het weer toe.

 

Doodgewoon znde van alle mogelijkheden die niet gebruikt worden: die worden weggestopt en zelfs fel bestreden. Door alle eeuwen en volkeren heen zo godgeklaagd weggesmeten. Bij een eindafrekening van de mensheid zullen vooral de mannen wereldwijd niet mogen zeggen: 'wir haben es nicht gewubt!' Na 2 golven feminisme en mters geschreven boeken en andere publicaties, plus een op gang komende derde, kan niemand dat meer zeggen.

 

Seksualiteit

Seksualiteit1 is een misvormde en misvormende vorm van aandacht. Wat iets natuurlijks had moeten zijn, is verworden tot een tegennatuurlijk handelen. De seksualiteit, of wat daarvoor door moet gaan, maakt veel kapot. Verkrachting, incest zijn aan de orde van de dag. Ook in zogenaamde 'goede' huwelijken2. Ook in huwelijken tussen gelovige en zeer vrome mensen. Juist daar worden vrouwen bijna altijd verkracht uit naam van het geloof. Haar eigen wijsheid is haar door haar religie afgepakt. Ook de zeggenschap over haar seksualiteit is haar afgepakt.

 

Aandacht 3

Zo gauw je in de gaten krijgt dat je je van iets of iemand emotioneel afhankelijk maakt of gemaakt hebt, en dat optelt bij alles waar je aan verslaafd bent, moet je je afvragen:

1.      welke goede aandacht:

  heb ik ooit afgewezen;

  wanneer en van wie;

  in welke situaties; De situatie telt zwaar mee.

  en waarom; Zie weer die situatie;

2.      welke verkeerde aandacht:

  heb ik mten oppikken en/of zelf opgepikt, of willen oppikken;

  wanneer en van wie;

  en waarom;

  in welke situaties;

3.      waarom vl ik mij afhankelijk;

4.      wie en/of welke situaties houden mij n gevangen in die afhankelijkheid, in die verslaving en in die kuddes? Een boek vol. En als je dit soort dingen dagin daguit gaat bijhouden in een dagboek, kun je je eigen ontwikkeling en groei spoedig duidelijk zien.

 

Ik zeg: durf je eigen stukkie te kennen. Dan:

  leer je jezelf steeds beter kennen op een gemakkelijke manier;

  je gaat eerlijker met anderen om, bewuster;

Als je een aai nodig hebt of lief gevonden moet worden, hb je dat nodig. Misschien moet je dat dan ergens anders en op een andere manier halen. Zelfs als je in je huwelijk of samenwoning constant in de kou staat, moet je dat erbuiten halen. Dan ben je echt Trouw. Trouw aan jezelf en die gaat boven die andere aangeprate en gedealiseerde trouw. Want wat goed is voor de een is altijd ook goed voor de ander: natuurwet. Wat slecht is voor de een kn slecht zijn voor de ander, als die er niet kritisch mee omgaat, als die er niets van leert. Leert hij/zij er wel van, dan is die slechte aandacht toch goed voor hem/haar geweest.

Wie emotionele onderdrukking

in het verdeel‑ en heerssysteem opengooit,

en in eigen lijf en leven

afbrokkelt en omkeert,

gebruikt datzelfde systeem,

met dezelfde wapens en energien

tgen dat systeem.

Als je dit op je werk doet, als huisvrouw in huis, als hulpverleen(st)ers in je hulpverlening, als politicus in de regering, als gelovige in je kerk enz. dan gebruik je de verkeerd gerichte energien van die plek tegen zichzelf, oftewel je holt de systemen uit en er kunnen nieuwe dingen gebeuren en nieuwe mogelijkheden kunnen zich ontwikkelen.

Iemand die zo leeft, is steeds minder te be‑macht‑igen.

 

Genezend

Ik zeg: mensen hebben allemaal warmte nodig, echte aandacht, vol‑ledig‑e aandacht die dus totaal is, die letterlijk ook vol warmte is en vol ge‑eigen‑de energien. Daar heb je recht op. Z geneest deze aandacht de mensen en maakt ze tegelijkertijd bewust van eigen volle Waarheid en volle eigen‑wijs‑heid, door onder andere bepaalde ziektes te laten ervaren als dingen waartoe je gedwongen bent ze jezelf aan te doen. Als alle hartinfarcters eens eindelijk woedend werden en hun baas uitveterden. Als alle hoge‑bloeddrukkers eens uit hun vel sprongen. Als alle chronisch verstopte huisvrouwen eens schijt kregen aan alles waar ze de buik vol van hebben.

Het gaat erom dat je begint je behoefte aan welke aandacht dan ook te leren beseffen, te vlen. En die behoefte leert op te vullen door goede aandacht op te eisen.

Er is in alle omstandigheden

maar n aandacht goed:

de bewustmakende,

dus warme, cht Liefdevolle, kritische aandacht,

en die is genezend.

Dat is de Waarheid en de enige echte Liefde. Aan deze dingen: warmte, bewustmaking, opluchten, genezen enz. kun je goede aandacht, Liefde in de vorm van goede energien herkennen. Zelfs kun je er de goede aandacht aan aftoetsen: als iemand jou een schijnzekerheid afpakt, door jou bewust te maken van het ziekmakende ervan voor jou, voel je je eerst erg rottig. Maar tegelijk voel je je goed, omdat je wt dat die ander gelijk heeft. Dat is dus genezend en die rotgevoelens zullen verdwijnen. Echter: die zitten er vaak al zo lang, die zijn bijna nooit 1,2,3 weg. Er wat mee dn is dan de snelste weg. Vooral samen met anderen in dezelfde situatie.

 

Goede aandacht wordt op een gegeven moment overbodig. Niet echt, want dan komt er een volgende ontwikkeling met bijbehorende nieuwe soorten aandacht. Daar mag je op rekenen.

Alleen de mens die zelf vol‑ledig kan zijn, doordat hij/zij het een en ander verwerkt heeft en de politiek in eigen lijf en leven heeft leren herkennen en loslaten, los‑LEVEN, die is in staat voor 100% en meer goede aandacht te geven. Wees blij dat je via dit boek iemand hebt gevonden die jou daarvan bewust kan helpen worden.

 

In de komende hoofdstukken ga ik dieper in op de dingen van het Tweede Inzicht: de maatschappelijke, religieuze en culturele structuren die mensen bestrijden in hun menszijn; die hun belemmeren in het zetten van de volgende stap in de evolutie; die hun bestrijden in gelukkig leven, hetgeen niet dat enge gevoelentjen van geluk is, maar wezenlijk iets van jouzelf; die hun belemmeren en bestrijden in hun leven via hun Eigen Pad der Wijsheid. Toch blijven ook hier n het eerste n het Derde Inzicht doorklinken

 

Dat is de Waarheid en de enige echte Liefde.

%&+%&+%&+%&+%&+%&+%&+%&+

In mijn in aanbouw zijnde boek over aandacht werk ik "Aandacht" veel verder uit!

LINKS naar pad-bestanden:

omwntl, wijsheid, pad, Eerste Inz, Tweede Inz, Derde Inz, doel, toeval, natrwet, aandcht, liefde, egosm,

chaos, fractal, chaologie, aenerg, vrantwrd, vruchtbrhd,

geschdns, helptniet, herken, kiezen, kindopv, mensnnietgelijk, moeders, multclt, probl, uitprtn.

Catharina Mijling: www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

 

 1 Zie voor meer over seks: www.path-of-wisdom.com/lijf/sex.htm

2 Zie: www.path-of-wisdom.com/kudde/huwlk.htm en www.path-of-wisdom.com/religie/relmnvr.htm en mijn boeken over kuddegeest en godsdienst.