Seks is altijd sexuele zelfbevrediging. Masturbatie is iets natuurlijks. Jonge mensen zouden erin onderwezen en getraind moeten wordn. Ook meiden..

Catharina Mijling:, www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

SEXUALITEIT EN VERLIEFDHEID

 

Inhoud: Warmte. Sexuele zelfbevrediging. Sexloos. Geen zin. Sex thuis. Probleem. Pikgericht. Natuur? Sexualiteit. Sexuele intimidatie 1, 2. Homofilie. Scheiden. Sublimeren.

VERLIEFDHEID

Inhoud: Verliefdheid 1,2. Kapot. Oversekst. Liefdesverdriet.

SEKSUALITEIT EN RELIGIES

 

Inhoud: Seksualiteit. Besnijdenis. Menstruatie. Hoeren. "Geestelijken". Masturbatie. Voortplanting. Seksualiteit en religies.

-------------------------

Voor emotionele zelfbevrediging zie: www.path-of-wisdom.com/energie/egoisme.htm

 

Warmte

Mensen kunnen eigenlijk zowat nergens chte warmte en belangstelling krijgen en dus denkt Men dat onder andere in de sexualiteit of wat daar voor door moet gaan, te kunnen kopen/vinden.

De belangstelling van mannen voor (hun) vrouwen is totnogtoe zr eenzijdig geweest. Het klopt dat vrouwen een beetje warmte kregen en krijgen bij het vrijen: er vindt energie‑uitwisseling plaats van het ene lichaam naar het andere, omdat de man op dat moment zijn aandacht naar zijn vrouw of vriendin stuurt, stuurt hij automatisch wat warmte/energie. Alhoewel het merendeel van die warmte eerder door hem gestolen is van diezelfde vrouw. Dus geeft hij er slechts een beetje van terug, Uitsluitend om iets gedaan te krijgen: dat ding in haar vagina. Als hij dan ook nog wat aan massage doet, wordt die energie mr. Dit warmte‑krijgen is een van de redenen waarom vrouwen sex toestaan en dat is heel armzalig. Vooral als zij er al jarenlang verder niks aan vinden. Ik heb vrouwen in de VOS‑cursussen gehad van over de 50, met huwelijken van 25 jaar en meer, die niet wisten wat een orgasme was...

Mannen kunnen het ook niet scheiden: warmte geven, knuffelen en daartegenover sex. Zodra er iets van aanraken gebeurt, zit meteen de spanning van sex erachter. Het is niet zomaar dat vrouwen met homofiele mannen een hechte vriendschap kunnen hebben: daar kunnen ze gewoon mee omgaan, zonder altijd weer die spanning...

 

Sexuele zelfbevrediging

In wezen is sexualiteit uitsluitend uit op sexuele zelfbevrediging. Iedereen die wel eens met een ander gevreen heeft, weet best dat, hoe dichter je naar je eigen orgasme komt, hoe minder je met die ander te maken hebt. Laten we elkaar geen sprookjes blijven vertellen.

In feite ga je met een ander

dan jouzelf altijd vreemd...!

 

Sexualiteit heeft dan ook niets met Liefde te maken! Integendeel: het gaat niet om die ander, maar om jouzelf. Dat je het graag met een ander doet, is alleen maar lekker. Geniet ervan, speel plezierig en eerlijk, maar noem het geen Liefde! Al die liefdesliedjes hebben niets met Liefde te maken. Maar met frustraties en mensvreemde verwachtingen en dus: emotionele afhankelijkheid. Dat hr je toch.

Als je in de gaten houdt dat sex zelfbevrediging is, of je het met jezelf doet of met iemand van je eigen of een ander geslacht, of met meerderen, dan wordt dat alweer zo ongeveer een boekwerk. Ook als je als gelovig mens over de gevolgen daarvan eens wat gaat opschrijven. De kerkelijke wetten van alle religies komen met de billen bloot! De basis van dat heilige huwelijk valt helemaal wg.

Het wordt hoog tijd dat Men dit wereldwijd gaat erkennen, opdat veel vooroordelen en gedragsregels en wetten overboord gezet kunnen worden. Dan kunnen eindelijk dat wat Men relaties noemt, zuiverder bekeken worden. Er kunnen vraagtekens gezet worden achter hetero‑, homo‑ en transsexualiteit:

in wezen zijn we allemaal AUTO‑SexUEEL

is: zelfbevredigend!

Sexloos

Als er al n terrein is waarover helemaal nooit iets aan vrouwen gevraagd is, is het sexualiteit. Er zijn tot aan het begin van de tweede feministische golf stapels boeken over geschreven door mannen, zonder dat er kritische vrouwen aan het woord kwamen.

Het is nog niet zo lang geleden dat het algemeen onbekend was en/of ontkend werd dat vrouwen k een orgasme (gemaakt) konden krijgen. En de clitoris werd zelfs in studieboeken op de universiteit niet genoemd. Ik herinner me nog dat er grote beroering over was in een gesprek met een professor, die een boek over sex geschreven had, waar niets instond over de clitoris. Intussen is de betreffende prof bekeerd en de feministes dankbaar voor haar kritiek en haar bijdragen.

 

Vaginisme is een kramptoestand van de vagina, zodat geslachtsgemeenschap zeer pijnlijk of onmogelijk is: haar lichaam geeft daarmee aan dat ze zich niet wil laten verkrachten, in ieder geval niet wil neuken met deze man.

Vaginisme lag altijd aan de vrouw vond men, waar ze aan behandeld moest worden. Niet in haar belang, maar in dat van haar man natuurlijk: haar werd niets gevraagd! De vagina werd met stompe voorwerpen met geweld opgerekt om de engte te verwijden. Geen dokter die eraan dacht om eens te vragen of de vrouw wel sex wilde en zo niet: dat ze dan groot gelijk had.

 

Alhoewel het orgasme van de vrouw eigenlijk ontkend werd, bestond toch de uitdrukking: frigiditeit. Ik begreep dat als: geen zin in sex hebben. Maar eigenlijk was het: geen orgasme kunnen krijgen, niet klaar kunnen komen. Dat is tegenstrijdig aan elkaar.

Ik herinner me dat mijn vader mijn moeder soms iets in het gezicht slingerde over frigide vrouwen. Ik wist niet eens wat frigide was, maar het moest voor mannen wel iets heel ergs zijn: die afwijking van vrouwen! Nu zeg ik: vrouwen hebben groot gelijk als ze frigide zijn of aan vaginisme lijden.

 

Die liefdevolle moeder de heilige RK kerk leerde vrouwen dat vrouwen niet mochten weigeren! En andere religies eis(t)en dat eveneens van vrouwen. Zelfs vaak met besnijdenissen: het wegsnijden, zonder enige verdoving (!) van de clitoris en dikwijls ook de schaamlippen, opdat de vrouwen geen lustgevoelens hebben en niet verliefd kunnen worden op een andere man.

 

Vrouwen mochten bij zichzelf niet een orgasme opwekken of laten opwekken nadat de man klaargekomen was. Dat was dan egostisch! In deze tijd klinkt dat ongelooflijk en krankzinnig en dat was het ook: iets van ziekelijke mannen met een berg vrouwenhaat, mannen die fundamentele dingen met de hand op de bijbel wetenschappelijk verkeerd uitlegden, om hun soortgenoten de vrije hand of moet ik zeggen: de vrije lul te geven. Een wapen om zelf te genieten en daardoor vrouwen heel in‑grijp‑end te onderdrukken. En om zo de kloof tussen de superieure mannen en de minderwaardige vrouwen zo groot mogelijk te houden.

Vrouwen zouden het zich niet langer moeten laten aandoen: getreiter omdat ze frigide zou zijn. Het is allang bewezen dat frigide vrouwen vaak op haar eentje binnen de 5 minuten bij haarzelf een stuk of 3, of 10 of meer orgasmes kunnen maken... Het ligt dus niet aan haar!

* * * * *

 

Geen zin...

Jaar op jaar stelden we in elke VOS‑cursus de vraag: 'als je geen zin hebt, waarom ga je dan toch met je man of vriend naar bed?' Mij verbijsterde bij elke VOS‑cursus dezelfde waslijst antwoorden! Vaak woordelijk hetzelfde! Allemaal doordrenkt van het huisvrouw/kostwinners‑patroon, van dwang, onmacht, angst voor ruzie, getreiterd worden, mishandeld worden, geen huishoudgeld krijgen. Alles rondom sexualiteit zit dan ook fractal vol rolpatronen en machtssystemen, vol ingebakken frustraties die je al vr een huwelijk keurig kunt voorspellen.

De antwoorden waren bij elke cursus z haast woordelijk hetzelfde, dat ik er bij een nieuwe cursus van tevoren een verslag van had gemaakt om de vrouwen mee te geven als geheugensteuntje voor thuis. Na overleg met onze vrouwenwerkgroep, hebben we dat verslag niet gegeven, omdat het te be‑angstigend was voor vrouwen die net dingen beginnen te ontdekken. Een bewijs temeer dus hoezeer de Waarheid be‑angst‑igend is gemaakt.

 

Vrouwen hadden en hebben massaal, enkele uitzonderingen daargelaten, vaak meteen of kort na het huwelijk, afschuw en weerzin tegen sex. Ook dat is een rode draad die door alle eeuwen en volkeren heen loopt. Als je er over nadenkt, hoe vrouwen alleen daardoor diep geleden hebben, tientallen jaren lang!: sex was en is op die manier, met die mentaliteit, altijd verkrachting... De volgende conclusies zijn dat:

‑ tot voor kort praktisch iedereen uit verkrachting geboren is...;

‑ dat alleen in bepaalde westerse landen en dr ook nog slechts zr weinig vrouwen gelijkwaardig sex hebben met mannen;

‑ dat pas de daaruit geboren kinderen echt uit gelijkwaardigheid, uit Liefde geboren zijn...;

‑ zr weinig kinderen in plaats van alleml;

‑ dat al die andere miljarden...

Ook de sex in het huwelijk is door de man gekocht van de vrouw: op basis van zijn kostwinnerschap heeft hij er recht op. Van na de ontdekking van het vaderschap: door alle eeuwen en volkeren heen...

* * * * *

 

Sex thuis

 

Ik heb VOS‑cursussen begeleid. Dat waren praatgroepen voor vrouwen, voornamelijk getrouwde vrouwen. Het was verbijsterend dat zo'n cursus in eerste instantie heel bedreigend was voor de vrouwen. We waren dan ook heel voorzichtig en werkten uitsluitend met vragen. De beantwoording van die vragen werden dan voorzichtig toegelicht en de link werd gelegd met de maatschappelijke, religieuze en culturele structuren.

De voorbereiding en de nabespreking van zo'n bijeenkomst werd heel geweten‑svol gedaan. Door die nabespreking, maar ook door steeds onze eigen ervaringen over het onderwerp met elkaar te bespreken, was de voorbereiding voor de nieuwe bijeenkomst al half gedaan.

 

Een van de onderwerpen die we aandroegen in de groep was sexualiteit. In de eerste cursussen begonnen we bij de zesde bijeenkomst meteen met vragen over sex, maar we merkten die eerste twee keren dat, als de vrouwen van tevoren wisten dat we dit zouden behandelen, er altijd wel een paar waren die thuis bleven. Ook kwamen de antwoorden maar moeizaam. Vaak met het smoesje dat dit een priv-zaak was.

Omdat we zo gedegen de nabespreking deden, kwamen we op het idee, om bij een volgende cursus eerst een bijeenkomst te besteden aan hoe de vrouwen voorgelicht waren en over menstruatie.

Zo deden we. Daarna bleek het onderwerp sexualiteit veel gemakkeliker en niemand kwam nog met priv‑sfeer, want sex is geen priv‑sfeer, sex tussen echtgenoten is politiek!

 

Hoe politiek geladen en misbruikt door vooral ook religies en culturen blijkt een beetje uit het volgende.

Dingen waren door de cursussen heen zo overduidleijk maatschappelijk, religieus en cultureel bepaald, dat we van tevoren een stencil konden maken over het te behandelen onderwerp. Wij gaven vrouwen, naast het verslag van de vorige bijeenkomst, vaak zo'n stencil mee naar huis. Zo kregen ze een goed overzicht van dat onderwerp.

 

Op een gegeven moment had ik een dergelijk stencil van tevoren gemaakt om na de bijeenkomst mee te geven, omdat die anwoorden gewoonweg al vast lagen. Allereerst besefte ik, toen ik met uittikken bezig was, hoe doodeng het is dat alle vrouwen van alle cursussen dezelfde antwoorden gaven op de betreffende vragen! In dit geval dus sex. Dat dit dus niets priv's meer had, maar dat het een algemeen voorkomend verschijnsel was. Ik kon op dat moment even niet verder werken, ik was totaal overstuur, ook al omdat ik veel van de antwoorden in mijn eiegn leven teruggevonden had.

Ik liet dit stuk lezen aan mijn beide collega's. We hebben lang overleg gepleegd of we dit stuk na de bijeenkomst over sex wel mee naar huis zouden geven. Het was zo bedreigend om alles al zo strak op een rijtje te zien, dat we besloten om het niet mee te geven. Maar we waren allemaal verbijsterd toe we die dingen zo strak zwart‑wit op een rijtje zagen. Dat was begin jaren '70, maar ik weet zeker dat nog veel vrouwen en in andere religies en culturen massaal dezelfde enge antwoorden zouden moeten geven.

Door de maatschappelijke, religieuze en culturele voorschriften en eisen over sexualiteit (voor vrouwen bestaan er alleen maar eisen en voorschriften!) is sinds de ontdekking van het vaderschap zo'n 40.000 jaar geleden het leed voor vrouwen gigantisch!

 

 

Probleem

Zo'n 25 (!) jaar later vroeg een vrouw bij Catherine aan een deskundige of er niet iets was wat ze in de koffie van haar man kon doen: gelach! Dat vond ik erg: die vrouw zit, net als miljarden, zeg maar zowat ALLE vrouwen met een groot probleem: haar man mt zo nodig en dan wordt daar om gelachen! Ze stond er zo... ZIJ lachte niet! En vroeg het opnieuw. Ten slotte kreeg ze zowaar van die man het antwoord dat er natuurlijk niet zoiets was, maar dat dit in alle huwelijken speelt! HeHe! Ten slotte kreeg ze het antwoord dat er natuurlijk niet zoiets was, maar dat dit in alle huwelijken speelt! HeHe! Eindelijk zegt een man ronduit datgene waar vrouwen al meer dan een eeuw voor knokken om boven tafel te krijgen en vooral sinds in '46 het boek van Simone de Beauvoir verscheen. Er werd echter verder niet op in gegaan!

 

Mannen hebben sinds de ontdekking van het vaderschap een groot probleem: hun sexdrang. Of het om heterofielen, pedofielen of homofielen gaat: ze mten zo nodig. Tot in onze tijd hebben mannen hun potentie alleen maar opgefokt, nooit geleerd ermee om te gaan. Dat in bepaalde godsdiensten mannen sex moeten uitbannen is niet: ermee om leren gaan, maar onderdrukken. Zie Sublimeren.

Ze mten zo nodig en verdeigen dat met allerlei argumenten: het is een drift (iets natuurlijks dus), het hoort bij het huwelijk, de wet, rchten, de godsdienst, de cultuur...

 

Mannen hebben bij elkaar zo'n sterke pikgerichtheid en bijbehorende sexuele potentie opgefokt, dat er diersoorten voor worden uitgemoord: neushoorns, haaien en andere diersoorten. Alles om door dierlijke produkten die potentie maar te verhogen. Geen hond interesseert zich ervoor dat behalve die dieren, ook vrouwen, de eigen vrouwen van die mannen, hun zusters, hun dochters, moeders enz. van die vermeende verhoogde potentie het slachtoffer zijn...

Een nieuwe pikgerichtheid is: veel Afrikaanse mannen met aids verkrachten nu jonge meiden en zelfs kinderen. Het praatje is rondgestrooid dat je je aids kwijtraakt als je met een maagd naar bed gaat... En jonge meiden zijn vast nog wel maagd, dus kleine kinderen van soms 2 jaar worden verkracht.

 

Pikgericht

Ook het weigeren van mannen om een condoom te gebruiken, zit veel dieper dan dat HET niet lekker gaat met zo'n ding aan, of dat het tijd kost om het aan te doen en een onderbreking betekent voor het liefdesspel: het betekent voor mannen in wezen een soort afwijzing van hun superioriteit. Dt, waar ze hun status en hun superioriteit, hun zelfverzekerdheid en hun aanzien, hun ver boven vrouwen verheven zijn aan ontlenen, moeten ze afschermen van het slachtoffer van hun macht en superioriteit. Terwijl ze juist op dat moment het tegendeel willen/eisen. Het betekent regelrecht een aanslag op hun machts‑ en superioriteits‑gevoelens. Erger is: ze moeten iets voor een vrouw, voor hn vrouw over hebben (opdat zij geen ziekte zal krijgen of zwanger zal raken) en als dat niet een regelrechte aantasting van hun machtspositie is!

Nu met de dreiging van aids, beginnen mannen eindelijk condooms te gebruiken. Echter alweer: niet om de vrouw te beschermen, maar voor eigen veiligheid.

 

Natuur?

Verreweg de meeste mannen denken nog steeds dat neuken iets met sex en natuur te maken heeft en dat mannen hierin onmisbaar zijn voor vrouwen.

In een boek als 'Happy Hooker', Xaviera Hollander, wordt heel scherp duidelijk hoezeer de sexualiteit van mannen misvormd is door:

‑ hun functie: managers doen het anders dan kunstenaars of politici!;

‑ hun bezit: rijken anders dan minder bedeelden;

‑ en hun ras/cultuur: zwarten doen het anders dan gelen of witten!

Ik voeg daar aan toe:

‑ kostwinners doen het anders dan vrijgezelle rokkenjagers!

Vandaar dat ik zeg: er is niet veel natuurlijks meer aan.

 

Zo is tot op de dag van vandaag de sexualiteit (enkele uitzonderingen daargelaten) een mannenzaak gebleven. Tot schade van vrouwen n mannen. Echt gk is: mannen raken vaak impotent, als vrouwen het initiatief nemen: ze raken in de war. Of liever: dat is het zoveelste bewijs dat ze van jongsaf in de war gemaakt zijn.

 

Sexuele intimidatie 1

Sexuele intimidatie heeft niets met sexualiteit te maken en is uitsluitend intimidatie. Het wordt bijna uitsluitend door jongens/mannen gedaan. Het gaat van nafluiten tot verkrachten, van lollige opmerkingen tot bedreigen met ontslag, van schoonheidseisen tot moord...

Sexuele intimidatie is niet van nature, maar aangeleerd: jongetjes op de kleuterschool overheersen meisjes al. Kleine meisjes zijn dan al zo voorgeprogrammeerd dat ze denken dat het zo hoort.

Sexuele intimidatie begint bij sexisme: sexisme is 'mannen zijn belangrijker dan vrouwen'. Vrouwen horen dus te worden kleingehouden, kost wat kost.

Degene die sexueel intimideert doet het niet om een sexuele relatie aan te knopen, maar om het slachtoffer te treiteren, aan zich te onderwerpen, om te genieten van de ellende, de verwarring, de angst van het slachtoffer. Er is altijd machtsverschil.

 

Nu veel vrouwen met mannen samen moeten werken, gebeurt de sexuele intimidatie ook om;

‑ de aandacht van de kundigheden van die vrouw af te leiden;

‑ de vrouw te beletten in een hogere functie te komen;

‑ te voorkomen dat je als man nder een vrouw moet gaan werken;

‑ op te scheppen tegen, een goede beurt te maken bij andere mannen;

‑ de vrouw weg te pesten.

De lolletjes worden overgenomen van verliefde stelletjes, zodat vrouwen moeilijk onderscheid kunnen maken tussen echte verliefdheid en onderdrukking.

Maar ook: het is zo moeilijk duidelijk te maken wat er precies gebeurt. Bovendien spelen de directie, het management dikwijls onder n hoedje met de dader. Waarom? Omdat het slachtoffer bijna altijd in een lagere functie zit dan de dader en gemakkelijker vervangen kan worden...

Verzet een vrouw zich, waagt ze het zelfs om stappen te ondernemen, dan heeft ze geen leven meer. De lolletjes worden grimmiger, de pesterijen venijniger. Een geheid machtsmiddel op de werkvloer is dan ook: de angst van vrouwen om haar baan kwijt te raken.

 

Wat betreft schoonheid: dat is regelrechte sexuele intimidatie, verkrachting. Zodra een vrouw op een baan solliciteert waar eisen aan haar gesteld worden over haar uiterlijk, haar gewicht enz. is zij al verkracht. Die eisen worden immers gesteld omdat ze een vrouw is... Zie ook Schoonheid.

 

Op de scholen zouden vrouwen voorbereid moeten worden op sexuele intimidatie. Niet alleen later op de werkplek, maar overal. Er zou in rollenspelen geoefend moeten worden hoe een bedreigde vrouw kan antwoorden, kan handelen. Vrouwen zouden op de scholen al moeten leren welke rechten ze hebben... En ook: dat het niet aan haar ligt, niet aan de leeftijd en niet aan de kleding...

 

Sexuele intimidatie 2

Vrouwen haten het dat:

‑ mannen zo maar aan vrouwen mogen zitten;

‑ en dan weglopen alsof er niets gebeurd is;

‑ zelfs als de vrouw duidelijk heeft laten blijken dat ze gekwetst is;

‑ dat mannen dat grijpgrage bagatelliseren;

‑ dat ze niet snappen dat zo'n vrouw overstuur is;

‑ en niet snappen dat zo'n vrouw het vertrouwen in hen kwijt is;

‑ en dat mannen menen te mogen beslissen wat een vrouw erg vindt;

‑ dat mannen menen te mogen beslissen wt haar kwetst;

‑ en dat mannen menen te mogen beslissen hoe diep ze dan wel gekwetst is;

‑ en verwachten dat zo'n vrouw genoeg heeft aan 'sorry';

‑ dat mannen zich altijd maar weer verontschuldigen: die zielige mannen kunnen er niets aan doen...

‑ dat vrouwen altijd maar weer mannen moeten begrijpen;

‑ en maar weer gewoon moeten doen alsof er niets gebeurd is;

‑ dat mannen berhaupt niet WILLEN proberen aan te voelen wat vrouwen kwetst, hoe ZIJ vrouwen kwetsen en hoe diep;

‑ dat mannen er dan ook niet voor gaan zitten om na te gaan waarom ze dingen doen,

‑ dat mannen er niet voor gaan zitten om na te gaan waarom en met welk recht ze ZULKE dingen doen;

‑ en dat mannen er niet voor gaan zitten om na te gaan waarom en met welk recht ze dingen bagatelliseren van vrouwen;

‑ en dat mannen er niet voor gaan zitten om na te gaan waarom ze niet willen aanvoelen waarin vrouwen gekwetst zijn en hoe diep;

‑ dat mannen er niet voor gaan zitten om na te gaan f zij daarover mogen/kunnen beslissen;

‑ maar al dat uitzoeken aan de (hun) vrouw(en) overlaten.

Wat een gebrek aan zelfrespect hebben mannen! Maar daar zijn wel (hun en andere) vrouwen hun slachtoffers van! Dat kost haar bergen energien en dat maakt haar ziek(er). Dat wordt niet eens in aanmerking genomen, laat staan dat er begrip voor komt, laat staan dat er iets tegenover gesteld wordt.

 

Homofilie

Iemand trachtte onlangs te bewijzen dat de hersens van homofiele mannen een andere structuur hebben dan die van hetero's. Heel de homowereld op z'n kop: de slachtoffers voelden zich opnieuw geestesziek verklaard. En allerlei discussies en protesten volgden van mensen die anti homo zijn en van anderen die begaan zijn met hun veroordeling.

Ik denk, als je gesprekken met homo's hoort: dank je de donder dat die koppies een andere structuur hebben en al vanaf hun derde jaar. Wie hun verhalen hoort, weet dat ze al heel jong niets van dat kereltjesgedoe van vriendjes moesten hebben. Ze hadden al jong afkeer van geweld, zoals dat hoort bij mensen! Ze hielden niet van spelletjes met gedram van winnen, de stoerste, de sterkste, de slimste enz.

Het is niet zomaar dat een jongen die blijkt geeft van zachtheid en gevoeligheid en die niet mee wil doen met machospelletjes, liefst uitgescholden wordt voor 'mietje' en wat nog flinker klinkt: 'meisje'. Zachtheid bij jongens en mannen roept nog altijd agressie op van andere mannelijke kuddeleden.

Je zou kunnen zeggen dat het homozijn niet op de eerste plaats met sexualiteit te maken heeft, maar met kiezen tussen manzijn en meer mns zijn. Want man-zijn heeft niets te maken met het geslachtsdeel en de bijbehorende hormonen: dat is ervan gemkt, dat is een politieke truc.

Je zou kunnen zeggen dat die zachte jongetjes juist redelijk normaler opgroeien dan de heteroknulletjes. Ze leven meer vanuit hun gevoel. De heterootjes groeien meer verkrampt op en dus gaan hn hersens een abnormaal patroon vertonen...

Die drang tot onderzoeken van hun hersens is niet in het belang van homo's, maar uit vrouwenhaat. Iets vrouwelijks hebben is een schande. Er zijn dan ook altijd pogingen gedaan om homo's te genezen, want een mn die op een vrw lijkt, dat kan en mag niet! Daarom ook zijn door alle eeuwen en volkeren heen homo's gemarteld en vermoord. Ze diep zit de haat en de angst voor vrouwen. Die haat is alleen maar zo groot, omdat de angst zo groot is.

 

Ik merk dat ik, precies zoals in de maatschappij gebeurt, bij homofilie voornamelijk aan mannen denk. Dat onderzoek is trouwens alleen bij mannen gedaan. Dat zeer veel vrouwen homofiel zijn, daar lees je nauwelijks over. Misschien dat een lesbienne niet zo bedreigend is als een man die 'vrouwelijke' trekjes vertoont? Ondanks dat zo'n vrouw geen man nodig heeft voor haar sex en haar leven... Een man met 'vrouwelijke' eigenschappen is een grotere bedreiging voor mannen denk ik. Voer voor studenten.

Veel vrouwen zijn lesbisch geworden, omdat ze het na 3 of 5 ervaringen met machomannen, niet meer zien zitten: telkens die pijn en dat verdriet, die onzekerheid en de pogingen om er nog iets van te maken, ondanks de onwil van zo'n man... Vrouwen raken het vertrouwen in mannen helemaal kwijt.

Gelukkig echter voor de mannen dat ze hun longen, nieren, tenen, lever en voeten nog hebben, om door de Waarheidssignalen daarvan volledig mens te kunnen worden. Hoe die hersens er ook uitzien...

En: jongetjes zullen anders opgevoed moeten worden...

 

Scheiden

We moeten leren om sexualiteit en allerlei neigingen eromheen, zoals romantiek strikt te scheiden van menselijkheid en ook van functies, beroep en vaardigheden. Sexualiteit is echter doortrokken van allerlei maatschappelijke, religieuze en culturele patronen. Dat kon je duidelijk halen uit het boek: 'De Happy Hooker', Xaviera Hollander.

Kunstenaars noemen dat wat ze schilderen, dat ze dat doen vanuit hun gevoel. Maar romantiek heeft niets met Gevoel te maken, maar uitsluitend met enerzijds frustraties en anderzijds sexualiteit.

De afhankelijkheid van een moederfiguur is gigantisch bij kunstenaars.

We moeten sexualiteit ook scheiden van mens-zijn. Een fijn mens kan toch een enorme aandrang tot sex hebben. Een goed leraar en een goed begeleider van leerlingen kan toch heftig pedofiel zijn.

Omdat sexualiteit zo sterk doordrongen is van maatschappelijke, religieuze en culturele structuren, is het een mogelijkheid om van oversexedheid wat af te komen door die maatschappelijke, religieuze en culturele structuren en deszelvers frustraties te gaan herkennen en doen afbrokkelen/afleven in een of andere therapie. Ik heb er geen ervaring in, maar het is z logisch! Zelfs bij sex is maar weinig 'van nature' en bestaat sexdrang maar weinig van uitsluitend drift.

Alweer een onderwerp voor onderzoek voor een scriptie.

 

Sublimeren

Sublimeren is: mooipraten van het onderdrukken van de sexbehoefte. De zogenaamnde zexuele energie richten op het 'hogere' in welke godsdienst dan ook.

 

 

VERLIEFDHEID

Inhoud: Verliefdheid 1,2. Kapot. Oversekst. Liefdesverdriet.

 

Verliefdheid 1

Eigenlijk zou verliefdheid, man/vrouw, man/man, of vrouw/vrouw, dat maakt niet uit, louter seksueel moeten kunnen zijn, maar door alle voorprogrammering en de bijbehorende frustraties, door alle banden met ideaalbeelden, afkeurenswaardige voorbeelden, banden met moeders, vaders, mannen, vrouwen enz, door alle projecties en dwingende invloeden van buitenaf, is het zo'n wirwar van aantrekken en afstoten geworden dat de hele verliefdheid tot n groot, mensen- en relaties-beschadigend monster is geworden.

 

Verliefdheid is uit op (seksuele) zelfbevrediging, eigenbelang. En alle projecties, afhankelijkheden en frustraties spelen erdoorheen. Verliefdheid zit vol rolpatronen, die voortkomen uit voorgeprogrammeerdheid, uit macht en onderdrukking, uit frustraties en vooroordelen enz. Die versterken de verliefdheid en bij tegenstand of tegenslag daarmee ook de wreedheid en meedogenloosheid.

 

De verliefde mens is verblind, is zichzelf kwijt en niet in staat om goed te oordelen. Hoe erger hij of zij door die verliefdheid meegesleept wordt, des te slechter de keuzeargumenten. Een verliefde mens is niet in staat volstrekt eerlijk te zijn en dus niet in staat de volgende stap in de evolutie te zetten.

Verliefdheid is een gevoel, waar je niet tegen redeneren kunt. Het heeft met seksualiteit te maken, maar eigenlijk met veel meer. Daar valt een boek apart over te schrijven. Het is een vorm van jezelf verliezen, van opgaan in een ander, van je uitsloven om bij die ander in het gevlei te komen of te blijven, van macht en onmacht ook.

Liefde maakt blind: Men gebruikt dit gezegde in verband met verliefdheid: je bent zo verliefd dat je alle werkelijkheid uit het oog verliest. Je past je in van alles aan die ander aan. Door dik en dun! Met Liefde heeft verliefdheid echter niets te maken, is er juist een belemmering voor.

Iemand is lles voor je: dat is link! Het kan ook niet. En het is een bewijs dat emotionele afhankelijkheid, waaronder verliefdheid valt, eigenlijk gevaarlijk is: je ziet dingen niet meer zuiver, omdat je van alles doet om die ander maar te behagen. Je zet alles van jezelf op het spel, gaat voorbij aan de Waarheidssignalen van je eigen lichaam. 'Ik hou zo van jou!' is vaak niet meer dan: '...want ik heb je zo nodig!'

 

Verliefdheid kun je beschouwen als een soort epidemische ziekte: het belemmert dagelijks massa's mensen ernstig in hun mens-zijn. En niet alleen omdat je dagennacht aan die ander 'denkt' en er zelfs slecht van slaapt en eet Dit geldt voor alle soorten verslavingen. De liefde die je voelt voor bezit, macht, hobby, kunst, sport, godsdienst enz. verblindt jou precies als een verliefdheid in je alledaagse lijf en leven. Luister maar eens naar liefdesliedjes, opera's, romans, tv-soaps enz. Zelfs in kerkliederen vind je dat terug. Men zingt te houden van Jezus: '...hij is mijn alles!' Dat zijn verliefdesliedjes naar Jc toe, naar wat dan god zou zijn enz. Dat geldt ook voor andere godsdiensten. Die term wordt vaak gebruikt bij de zogenaamd progressieve christenen. Dze verliefdheid wordt versterkt door een gevoel van min-vermogen, omdat je nou eenmaal niet volmaakt bent! Schande aan je kerkgenootschap als jij niet Volmaakt bent, want dan hebben ze je dat niet bewust gemaakt.

 

Als alles meeloopt, is verliefdheid zalig en doet andere zintuigen opbloeien: de filosofische kant van de mens lijkt in een opwaartse beweging te zijn gekomen; kleuren lijken dieper, muziek klinkt mooier en ontroerender, de zon schijnt stralender, de kunstenaar wordt hevig genspireerd enz. Mensen die hem of haar niets in de weg leggen, merken dat de verliefde iedereen stralend tegemoet komt.

Maar verliefde mensen zijn zelfs wreed, meedogenloos, tot soms zelfs moorddadig toe;

  voor degenen die hem of haar bestrijden,

  of een gevaar zijn voor de verliefdheid, zelfs als het alleen maar zo lijkt;

  ze zijn opdringerig, wreed tot moorddadig tegenover degene waar zij verliefd op zijn, als die niets van hen wil weten;

  ook tegenover degene waar ze jarenlang mee opgetrokken hebben en die nu in de weg lijkt te zitten voor de nieuwe liefde.

 

Verliefdheid 2

Verliefdheid is maar zr tijdelijk, vooral als er een of ander rolpatroon doorheen gaat lopen: dat van kostwinner/huisvrouw, werknemer/werkgever of zo.

Kilometers boeken zijn er door mannen geschreven over seks en huwelijk en verliefdheid, zonder ook maar iets aan de andere helft van de relatie: aan vrouwen te vragen.

 

Daartegenover staan nu meters boeken van kritische vrouwen n mannen, die echter nog steeds niet of slechts sporadisch gebruikt worden op middelbare scholen en universiteiten.

Een boek als: 'Voor onszelf' van Anja Meulenbelt, of: 'De happy hooker', Hollander, zou verplicht moeten zijn op scholen voor tieners. De hele politiek achter de seksualiteit zou in alle media en op alle scholen tot en met uitgeplozen moeten worden. In elk geval kan die politiek inmiddels aan iedereen bekend zijn. Na meer dan een eeuw vrouwenbeweging kan het niet meer dat Men zegt: 'ik heb het niet geweten!'. Zo'n uitdrukking keert zich tegen de spreker, want er blijkt zijn onwil uit om vrouwen te gaan leren begrijpen. Het is nog erger: de huidige generatie vrouwen en mannen van onder de 40 zeg maar, kennen die boeken helemaal niet. Ze weten zelfs niet van het bestaan ervan.

 

Verliefdheid is ook een valse band.

 

Kapot

Verliefdheid maakt zoveel kapot! Begin zelf maar eens op te schrijven hoe je je gedroeg vanaf het begin: aanpassen, dingen slikken, dingen niet zeggen, accenten verkeerd leggen, bv op seks ipv op een volwassen relatie enz. Als je een lijstje hebt, wil ik het, zo heet van de naald, graag van je hebben! Ik krijg nogal eens liefdesperikelen in de postbus. Verliefdheid heeft echter helemaal niets met liefde te maken en DUS ook niet met een volwassen relatie. Verliefdheid maakt ziek. Enz

 

Oversekst

Als je oversekst bent, dan kun je het beste een Ondevit-therapeut opzoeken. Je raakt dan gegarandeerd van je oversekstheid af. Maar mijn ervaring is, dat oversekste mensen dat eigenlijk niet kwijt willen! Erg is dat, want je belast en beschadigt er anderen mee, dat noem je toch verkrachten

 

Liefdesverdriet

Ik krijg nogal eens brieven van mensen met diep liefdesverdriet. Daar is niet veel aan te doen. Als je zo verliefd bent, ben je jezelf meer dan kwijt. Dan zijn er 2 mogelijke oorzaken:

1.      je bent dan niet goed, dat betekent niet kritisch en eerlijk, omgegaan met die relatie.

2.      je hebt dingen niet kunnen verwerken die jou vanaf de conceptie aangedaan zijn;

3.      de ander heeft jou eerder verliefd gehouden door een geweldig goede 'minaar' te zijn of een goeie 'hoer'. Dat houdt mensen vast!

4.      ook is het mogelijk dat de ander op afstand seksuele spelletjes met je speelt, waardoor jij denkt dat je verliefd bent1.

5.      als je lles bent voor een ander, en die ander was lles voor jou, dan heb je heel wat geslikt en ingeslikt, je hebt je aangepast en alsmaar toegegeven, je hebt je uitgesloofd en jezelf helemaal gegeven Maar zo is er niets van jezelf overgebleven! Dat was allemaal geen liefde! Dat was: 'Ik hou zo van jou want ik heb je zo nodig!' Dat was emotionele afhankelijkheid. Daar heb je jezelf niet mee gediend en de ander ook niet! Je hebt al je energie in die ander gestoken. Nu ben je alleen en hebt het gevoel dat je alles kwijt bent. Dat klopt ook! Je bent al je energie kwijt. Is het dan een wonder dat je depressief bent?

 

Als je liefdeverdriet hebt, zit je met hart en ziel aan de ander vast. Daar kun je vanaf komen door bv een Ondevit-therapeut2 op te zoeken.

Alle religies hebben de seksualiteit misbruikt en de beleving ervan voor vrouwen, maar ook voor mannen zeer moeilijk gemaakt.

 

SEKSUALITEIT EN RELIGIES

 

Inhoud: Seksualiteit. Besnijdenis. Menstruatie. Hoeren. "Geestelijken". Masturbatie. Voortplanting. Seksualiteit en religies.

-------------------------

Seksualiteit

Vanuit de dierenwereld hebben de mannen een oversekste mentaliteit meegenomen. Dat werd waarschijnlijk gereguleerd toen vrouwen gelijkwaardig waren aan mannen, omdat zij kinderen konden baren en mannen niet. Dat was belangrijk voor het voortbestaan van de groep, dus waren vrouwen belangrijk. Maar na de ontdekking van het vaderschap begonnen mannen vrouwen te onderdrukken. Ze gingen misbruik maken van hun wetenschap dat zij ook een duit in het zakje deden bij de geslachtsdaad en dus een handje hadden in de geboorte van een kind.

Die geslachtsdaad werd van toenaf misbruikt door de superioriteit van de man te laten gelden: vrouwen moesten het voortaan in alle religies en culturen maar goed vinden. Ik herinner mij dat in de RK Kerk de regel bestond: er mocht geen zaad verloren gaan. Dat vrouwen emotioneel kapot gingen en dat vrouwen met veel kinderen voortijdig totaal opgebrand waren was niet erg. Dat was 'liefde', dat was 'moederliefde' en de 'rijkdom van het lijden'! Ikzelf heb nog geleerd dat vrouwen niet mochten weigeren en dat zij geen orgasme mocht krijgen na de man, want dat was egostisch...

Doordat mannen in alle religies recht hebben op seks, is sexualiteit niet minder dan verkrachting. Praktisch altijd. De kinderen die eruit geboren worden, zijn dus uit een misdaad geboren. Veel (alle?) godsdiensten eisen zelfs voor het voortbrengen van kinderen verkrachting in plaats van 'liefde' en plezier. Zo zijn bijna 100% van de nu levende mensen uit verkrachting geboren. Niet uit Liefde. Pas in deze tijd, en alleen hier en daar in de westers georinteerde wereld, mogen vrouwen een beetje zlf bepalen of ze een kind willen scheppen of niet. Heel vreemd, dat er door alle eeuwen en volkeren heen pas n mensen worden geboren die gewenst zijn...

Mannen wordt in geen enkele religie geleerd:

zbul5.gifdat ze geen recht hebben op seksualiteit met een vrouw;

zbul5.gifdat sexualiteit altijd seksuele zelfbevrediging is;

zgif/zbul5.gifdat er van seks met een ander iets leuks en fijns gemaakt kan worden. Integendeel: mannen en vrouwen wordt geleerd dat mannen er recht op hebben en dat vrouwen de plicht hebben om...

Zo werd en wordt de seksualiteit in godsdiensten grondig aangepakt, om diverse redenen;

zgif/zbul7.gifhet is een handig en intiem, kwetsbaarmakend machtsmiddel, wat letterlijk zeer diep doordringt in de lijven van vooral vrouwen;

zgif/zbul7.gifm de macht aan de mannen te houden;

zgif/zbul7.gifm mannen een gevoel van superioriteit te geven;

zgif/zbul7.gifm mannen te ont-schuld-igen als ze een vrouw pakken;

zgif/zbul7.gifm de vrouwen de schuld te kunnen geven dat mannen niet van haar af kunnen blijven;

zgif/zbul7.gifen haar voor te kunnen schrijven hoe ze gekleed moeten gaan. Dat is ook zeer intiem, want je pakt vrouwen het gevoel af voor kleding waar ze zich prettig in voelen;

zgif/zbul7.gif m vrouwen klein en bang te houden enz;

zgif/zbul7.gifm zieltjes te winnen, door de vrouwen veel kinderen te laten baren;

zgif/zbul7.gifm vrouwen goed bezig te houden zodat ze niet na zullen gaan denken;

zgif/zbul7.gifde verkondigers kunnen buiten schot blijven, vooral als ze celibatair zijn.

De paus en de moslims waren tegen de slotconclusie van de wereldvrouwenconferentie in '95 dat vrouwen recht hebben op eigen seksualiteit. Als er iets van de kwade intelligentie is dan is het dt! Letterlijk 'godgeklaagd'. De mannen kunnen dus hun gang blijven gaan!

 

In veel religies krijgen vrouwen de schuld van de oversekstheid van mannen. Dat wil zeggen dat vrouwen de schuld krijgen van de seksuele misdaden van mannen. Vrouwen worden duivelinnen genoemd en verleidsters die het mannen moeilijk maken. Veelbedekkende kleding wordt streng voorgeschreven. Dat is lekker makkelijk voor mannen: kunnen ze altijd de schuld op vrouwen afschuiven, hoeven ze geen verantwoording te dragen voor hun daden.

Mijn vriendin was in Isral en zag aan waslijnen lakens hangen met een gat erin. In haar onschuld vroeg ze waar dat voor was. Als een man met zijn vrouw naar bed wil moet ze dat laken over zich heen leggen en door dat gat stopt die man zijn ding in haar... Een extreem voorbeeld van je vrouw als hoer gebruiken. Een belediging voor de vrouw, wat een lijden zit daar achter! Het is ook een extreem voorbeeld van dat kinderen gegarandeerd allemaal uit verkrachting worden geboren.

Tot nog niet zo lang geleden zaten in de rk kerk kennissen en familie op zondag te loeren of het die week getrouwde bruidspaar te communie ging... Gingen ze niet, dan wist de hele kudde dat ze (al) met elkaar naar bed waren geweest. Dat moest je namelijk biechten. Seks was een toegestane zonde. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is waar.

Als een vrouw gemeenschap gehad had met een andere man dan haar eigen, kreeg/krijgt ZIJ de schuld, niet de man. Dat is nog altijd zo. Zelfs niet als hij haar met geweld genomen had/heeft. Heel wat vrouwen zijn daarvoor gestenigd, of op andere wijze gemarteld, gevangen gezet, uitgestoten, vermoord.

Vaak worden getrouwde vrouwen die iets hebben met een andere man daarop aangekeken, in streng godsdienstige landen kan ze uitgestoten worden, op straat gezet, mishandeld, vermoord worden. Van mannen wordt het vergoelijkt: een slippertje, nou eenmaal..., van nature een jager...

Als een vrouw naar bed geweest was met een priester, moest ze dat biechten in Rome, bij (iemand namens) de paus... Was het een bisschop geweest, dan moest ze dat bij de paus zelf biechten...

Wat hebben vrouwen ook hierin weer veel geleden, plus die moeilijke, gevaarlijke en kostbare reis en die vernedering om aan je omgeving uit te moeten leggen waarm je naar Rome moest... En als je die reis dan niet betalen kon... De hele schuld n de boete werden weer op de nek van de vrouw geschoven.

 

Besnijdenis

Er zijn godsdiensten en culturen, maar vaak vallen cultuur en religie samen, waarin besnijdenis van vrouwen in gebruik is. Baby's, kleine meisjes of tieners worden op wrede tot gruwelijke, zelfs levensbedreigende wijze van haar clitoris ontdaan: die wordt zonder enige vorm van verdoving weggesneden of uitgerukt. Daarbij worden vaak ook haar schaam-lippen, die ik liever 'geslachtsplooien' noem, weggesneden. Het geheel wordt dan op een klein gaatje na dichtgenaaid. Dat is marteling. Gevolgen zijn vaak ontstekingen die de dood van de baby of het tienermeisje tot gevolg hebben.

Door dat kleine gaatje moet de urine en ook het bloed van de menstruatie. Bij de geslachtsdaad moet de man met geweld dat kleine gaatje binnen. In sommige culturen komt er een mes aan te pas, gehanteerd door de man of de familie om de vrouw te openen. En in die open wond... Het dient om de man een sterker genot te verschaffen: hoe nauwer de opening hoe lekkerder manlief (lief?!) het vindt. En het versterkt opnieuw het gevoel van macht van de man over zijn vrouw.

Een bevalling is een marteling in plaats van een natuurlijk gebeuren. Na de bevalling wordt alles weer dichtgenaaid, weer zonder verdoving.

Het doel van de besnijdenis is: een vrouw gebonden houden aan haar man. Een vrouw die de clitoris kwijt is heeft, zegt men, geen seksuele gevoelens meer. Als je geen seksuele gevoelens meer hebt, is je weerzin tegen seks ook minder, heb ik me laten zeggen.

Zoals de seks er nu uitziet is die misdadig ten opzichte van vrouwen en mannen. En moordend voor de relatie tussen man en vrouw.

 

Hoeren

Alle godsdiensten veroordelen hoeren. Hoeren worden 'slecht' genoemd en 'van de duivel'. Ze worden 'verleidsters' genoemd en ze worden overal uitgestoten. Ze doet de familie oneer aan enz. Naar de hoerenlopers echter gaat geen of nauwelijks een veroordeling.

 

Alhoewel hoeren dus in het verdom-boekje (ze worden verdo(e)md!) staan, worden vrouwen door diezelfde religies wel gedwongen voor hun eigen man een onbetaalde hoer te zijn: als hij zin heeft mt het... Of zij er zin in heeft, doet niet ter zake.

 

Menstruatie

De menstruatie is in allerlei culturen aangegrepen om vrouwen als afschrikwekkend en vies voorwerp te behandelen: isoleren, niet aanraken, zo'n vrouw voorspelt ongelukken als ze niet gesoleerd wordt, of door haar menstruatie-isolatie heenbreekt, ze besmet anderen met 'onreinheid', seks met haar is verboden.

In India had een vrouw een groepje vrouwen, die nooit ergens geweest waren, mee op stap genomen. Op een gegeven moment moesten ze een water oversteken in een boot. De vrouwen die menstrueerden durfden niet in de boot, omdat die dan vast zou omslaan... Het heeft de gastvrouw heel wat overredingskracht gekost om ze toch mee te krijgen. Wat waren ze woedend toen er inderdaad niets gebeurde: dat ze zich al die jaren, al die eeuwen zoveel hadden laten aandoen...

 

"Geestelijken"

Heel wat vrouwen jongetjes en meisjes werden, worden verkracht door 'geestelijken': een dominee, pastoor, zelfs bisschoppen. Veel katholieke priesters zijn homo. Je ziet het aan ze: bisschoppen en zelfs de paus is zeer waarshcijnlijk homo. En dat is niet erg, maar je mag er anderen nooit om ver-oordeel-en. En je moet wel van jongetjes en andere mannen afblijven.

In hoeverre imams en rabby's en ayatolla'hs hun handen thuis kunnen houden is de vraag: ik denk dat in die godsdiensten de vrouwen nog helemaal moeten beginnen met de klok te luiden van dat er dingen goed mis zijn!

Dan preekten/preken ze zo mooi over 'God' en ze beloven zoveel over het hiernamaals. Ze smijten met beloningen en termen over 'liefde'. Maar hun slachtoffers zijn zo zwaar beschadigd dat ze levenslang getekend zijn. Het zit eigenlijk zo: hun seksbehoefte heeft niets te maken met hun vak, hun functie als predikant, leraar of voorganger, als bisschop of dominee. Maar hun beroep brengt hen wel heel intiem in aanraking met mensen, mensen die emotioneel enorm van hen afhankelijk zijn, omdat ze niet weten hoe het met 'God' zit en omdat ze bang zijn voor na de dood! Daar maken die 'geestelijke' dan grof misbruik van.

Het is tot voor kort altijd ontkend geweest, of minstens in de doofpot gestopt. De slachtoffers werden voor gek verklaard: zo'n fijne man, dat kon niet dat die zich aan jou vergrepen heeft. Het kon dus ongehinderd voortgezet worden die praktijken. De verhalen die al wel losgekomen zijn zijn waarschijnlijk een topje van een ijsberg.

 

Masturbatie

Masturbatie, seksuele zelfbevrediging, niet te verwarren met emotionele zelfbevrediging, wordt door veel godsdiensten en culturen veroordeeld en bedreigd met straffen. Emotionele zelfbevrediging is veel ernstiger is en verslavender dan seksuele zelfbevrediging, en die is bovendien veel moeilijker te ont-war-ren is. Vandaar al die pychodingesen..

Ik vrees dat veroordeling van masturbatie ook weer politiek is: immers, het bestaan alleen al van de mogelijkheid dat mensen zichzelf seksueel kunnen bevredigen is een natuurlijk gegeven. Als het niet natuurlijk was, zou het niet bestaan. De mensen, mnnen, hebben er iets onnatuurlijks van gemaakt, iets tgennatuurlijks zelfs. Dat moet afgestraft worden, zeggen de religies. Is het niet in dit leven met doofheid, teruglopen van het concentratievermogen, vroegtijdig verkindsen enz. dan is het wel in het hiernamaals met hel en verdoemenis. Ze hebben ook hierin weer niets gevraagd aan vrouwen, vooral in de religies niet.

 

Iemand die seksuele zelfbevrediging toepast en aan wie geleerd is dit als een volwaardige seksuele bevrediging te ervaren, zal een ander niet zo gauw lastig vallen met zijn of haar seksuele behoeftes. Die zal behoefte aan warmte/genezing/aandacht veel minder gauw verwarren met seksuele aandacht. Die verwarring heerst over het algemeen niet bij vrouwen, vooral niet bij kritische vrouwen, die verwarring heerst massaal bij mannen.

 

Een relatie tussen twee mensen HOEFT, mg zelfs niet stuk te lopen op verkeerd gerichte seksuele claim van de een op de ander.

Het is dus politiek om seksuele zelfbevrediging te verbieden. De seksuele zelfbevrediging haalt namelijk de wetten onderuit die gemaakt zijn rond de grote wet dat seksualiteit altijd met iemand van het andere geslacht beleefd moet worden. Van die wet bestaan de gezinnen, het kinderen-maken, de huwelijken in die religies. Die wet onderuit halen betekent dus n van de stevigste, misschien wel het grootste fundament vernietigen van de religies. De religies kunnen dan wel inpakken, want hun verwarrende opvattingen over seksualiteit hebben dan geen enkele vat meer op de gelovigen.

 

Voortplanting

Een ander zwaar wapen is het feit dat vrouwen kinderen kunnen baren. Daar hebben andere vrouwen al veel over geschreven. Ik zal er niet onderuit kunnen om er hier toch nog iets over te zeggen.

Ook de voortplanting werd en wordt met alle geweld(!) bevorderd om maar zoveel mogelijk zieltjes in de kerk te krijgen... Wie kent niet de verhalen van de pastoor die al spoedig na de geboorte van een kind, op huisbezoek kwam met de vraag of er al een nieuw op komst was? In allerlei godsdiensten mogen vrouwen niet genomen worden als ze menstrueert en of tijdens vastentijden. Daarna mag het weer. Dat betekent voor vrouwen: daarna mt het weer. Deze regel is goed voor de voortplanting.

 

Zo zijn bijvoorbeeld de reinigingswetten voor joden een prima middeltje om, ten koste van vrouwen, veel kinderen te verwekken: mannen moeten van vrouwen af blijven gedurende zo ongeveer 12 dagen tijdens en na haar menstruatie. Daarna, wat dan juist vaak de vruchtbare periode van vrouwen is, mag het weer wel, wat voor vrouwen betekent: mt. Die Mozes was een bijdehante jongen...

 

In de islam heeft Men om de 9 maanden de ramadan. Ik meen om de 10 volle maanstanden. Dat komt mooi uit: in de ramadan mag de man niet, daarna weer wel. Dat geeft grote kans op zwangerschap. Het kind wordt vlak voor de nieuwe ramadan geboren. De vrouw krijgt dus een maand respijt... Geen sprake van liefde.

 

Geboorteregeling is voor zover ik weet in alle godsdiensten taboe. Maar via dit soort wetten wordt er wel aan positieve geboorteregeling gedaan. Of vrouwen het kinderen dragen, baren en grootbrengen aankunnen, wordt niet gevraagd. Dat de man het huishouden, de verzorging en de opvoeding voor de volle 100% moet delen wordt mannen noch vrouwen geleerd.

 

Voorbehoedsmiddelen mochten/mogen ook niet, of ze waren/zijn niet verkrijgbaar. Het is nog niet zo lang geleden dat in de rk kerk de voorbehoedsmiddelen onder de toonbank bij apotheken verkocht moesten worden, omdat ze door de kerk verboden waren en in feite nog zijn. Gelukkig trekt men zich hier in de westerse wereld er niet veel meer van aan. Helaas zijn er conservatief katholieke streken waar Men zich er wel aan houdt, met alle geboorteoverschotten en aids en tienermoeders vandien.

In de VS heerst een nieuwe rage: jonge mensen beloven met allerlei rare rituelen, geen seks te zullen hebben voor het huwelijk. En owee als een meid of ongetrouwde vrouw zwanger wordt! De veroordeling en het uit de gezinnen, de kerken enz. uitgestoten worden, ruzie krijgen, met de nek aangekeken worden enz. liggen alweer klaar.

Abortus is ook taboe. Dus wordt er veel gevaarlijk geknoeid als er een kindje op komst is wat teveel is. Dat kost mensenlevens, vrouwenlevens.

Alles gaat altijd,

in alle religies

ten koste van

de vrouw.

 

Seksualiteit en religies

Zo is vooraal door de religies de sexualiteit een groot probleem geworden: geen enkele religie helpt de man echt ermee om te gaan. De gevolgen voor de vrouw zijn desastreus: vaginisme en frigiditeit zijn nog maar een speldenknopje van de berg ellende die het voor vrouwen door alle eeuwen heen veroorzaakt heeft.

C.M.Mijling www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek

 

 

 



1 Zie op Internet: www.path-of-wisdom.com/lijf/sexafst.htm

2 Zie op Internet: www.path-of-wisdom.com/hulpvrl/ondevit.nl