Ergens blind voor zijn wil zeggen dat je je principes en zo niet los wilt leven, maar jouw rotgevoelens die bovenkomen als iemand eraan tornt, niet durft voelen.

Catharina Mijling:, www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |

 

GEZEGDES OVER DE OGEN

 

Inhoud: Ogen.Blind. Schadelijk. Woede. Aandacht vragen. Met opzet. Bedriegen. Schamen. Wanhoop, angst. "Eer" en roem. Anders. Evolutie. Verleden en toekomst. Tranen.

 

 Ogen

Ook voor ogen en oren geldt: je ziet en hoort nooit alleen met je ogen en oren, maar met je hele lichaam. Je hele lichaam hoort en ziet. Dat kun je voelen. Alles wat via ogen en oren bij je binnenkomt, komt in je hele lichaam naar binnen.

Bij mensen die emotioneel helemaal vast zitten, lijkt dat niet zo, maar bij die mensen reageert het lichaam averechts op wat er gehoord en gezien wordt. Ze waard-eer-en dingen die ze horen en zien verkeerd. Dat hebben ze zo geleerd, dat is hen zo ingepompt, met de paplepel ingegeven. Ze trekken deels of helemaal verkeerde conclusies. Ze letten op verkeerde dingen, kijken en luisteren vanuit hun misvormde lichaam naar voor hen en voor mnsen verkeerde dingen. En voor hen goede dingen, voor mnsen goede dingen wijzen ze geheel of gedeeltelijk af.

Zulke mensen zijn zelfs verslaafd aan mensvijandige dingen: 'eer', roem, werk, status, principes, tradities, kunst, sportprestaties, macht, geloof, bezit... Kies maar uit, zoek je eigen verslavingen maar uit. Ik moet zelf ook nog dagelijks aan oude verslavingen werken. Ik zorg echter wel dat er geen nieuwe meer bijkomen...

Let goed op op wat er bij je binnenkomt en hoe je dat verwerkt.

 

Als voorbeeld van verschillende gevoelens bij inname van energien via je ogen: er zijn verschillende vormen van lezen, waarbij je steeds andere dingen voelt in je lichaam:

- lezen om er iets van te leren:

1. wetenschappelijk en dat voelt anders aan dan wanneer je er;

2. iets als mns van wilt leren;

- genietend: een roman of spannende detective, reisverhaal of autobiografie enz: je zit met je Ik helemaal in dat boek, vereenzelvigt jezelf met de diverse figuren, de situaties. Je Ik is uit je weg. Het leidt je af van de alledaagse beslommeringen;

- herkennend: vooral met mens-boeken, gedichten enz;

- lezen om de tekst te corrigeren en daar is weer verschil in: op taalfouten, stijlfouten, of indeling enz;

- welke kritiek heb ik er op, en dat kan op de inhoud slaan, maar ook op taalgebruik en andere dingen;

- wetenschappelijk kritisch,

- menszijn-kritisch,

- religie-kritisch enz.

 

De manieren van lezen alleen al: wat er gebeurt in je lichaam, is een boek waard... Mooi onderwerp voor een proefschrift...

- iemand verlangend aankijken, aanstaren: dan haal je energien van die ander naar je toe... Dat is een inbreuk op diens/ dier wezen;

- iemand met de ogen verslinden: onbehouwen, er is geen ander woord voor. Niemand heeft het recht om in andermans/-vrouws leven binnen te dringen, maar dat doet iemand die een ander met de ogen verslindt wel degelijk. Het betreft trouwens praktisch altijd een vrouw die verslonden wordt. Mannen zijn wat dat betreft nog altijd dieren gebleven. Ze zijn niet boven dat niveau van een vrouw-versieren uitgegroeid... Het is verontrustend dat ze daar nog prat op gaan ook...

 

En omgekeerd: zoals alles van de ene mens naar de ander voertuig van energien is, zo is ook kijken-naar een voertuig van energien, een zeer ingrijpende manier zelfs van energien-, boodschappen-uitwisselen.

Kijken-naar doe je niet alleen met de ogen. De boodschappen die je uitzendt, komen vanuit je hele lichaam. Als je er op gaat letten, voel je dat heel goed. Let er alleen maar eens op dat je naar een jongetjesbaby nders kijkt dan naar een meisjesbaby. Denk je dat jij dat niet doet? Ben jij de enige uitzondering op deze wereld? En denk je dat dat geen uitwerking heeft?

Let ook maar eens op wat je voelt, wat voor boodschappen er vanuit je lichaam via je ogen naar buiten komen, als iemand iets rottigs tegen je zegt; als je iets ziet waar je maag van omdraait; als je iets ziet/hoort waardoor jou dingen bewust gemaakt, in je lichaam omhooggehaald worden; hoe je iemand aankijkt die jou zojuist iets goeds gezegd heeft: de signalen die in je ogen en oren naar binnen kwamen, krijgen op de eerste plaats antwoord in je lijf, je ogen stralen die boodschap uit;

- ogen: spiegels van de ziel: je kunt daarnaast zeggen: ogen: straalmotoren van de ziel!.

 

Blind

Blind betekent dat je dingen niet ziet, dingen niet wlt inzien, liever oneerlijk leven dan schijnzekerheden, afhankelijkheden op moeten geven. Ergens blind voor zijn wil zeggen dat je je principes en zo niet los wilt leven, maar jouw rotgevoelens die bovenkomen als iemand eraan tornt, niet durft voelen. Principes zijn altijd van buitenaf in je lijf ingetraind. Die kunnen er dus ook weer uit. Die mten eruit, want ze doen je schade en houden voor jou Leven naar waarheid tegen, alsof er een deur op slot zit. Mijn zus had haar duim verbrand. Toen ze met haar verhaal kwam, was het een paar dagen later. Ik zei haar dat ik haar had kunnen helpen, maar: ze had haar principes. Het hielp niet dta ik zei dat die haar aangeleerd waren, aangepraat, ingetraind, dat ik dezelfde principes had gehad en nu dit soort dingen zeggen en doen kon. Het hielp ook niet dat ik haar zei dat ze zichzelf tekort deed. Ik kan zo'n probleem van een ander heel goed loslaten: Men kiest er voor... Ik vind het ook niet zielig dat iemand met pijn blijft zitten: je moet je verantwoording nemen en als dat is: vasthouden aan principes, dan is dat jouw eigen keus.

Dingen zien met je lichamelijke ogen, of als mns, met je geestesoog, je IK, maakt geen verschil. Mensen die een oogziekte oplopen of erger, zouden in hun leven eens moeten gaan spitten wat er gebeurd is, naar wat ze niet wilden (in-)zien;

- ergens door verblind worden: dat kan alleen als je je eigenwaarde niet kent en emotioneel nog vast zit aan allerlei waarde-loze behoeftes, aan bezit, roem, eer enz. Ook godsdiensten verblinden de mens en wel op een heel venijnige manier, waar bijna geen verweer tegen is. Zie Pad, waarin ik dit heel ver uitgewerkt heb en er een waardevolle manier van leven tegenover kon zetten;

- je ogen in de zak hebben: de waarheid gebeurt vr je, maar je ziet het niet;

- ziende blind zijn, iets niet willen zien: idem;

- met blindheid geslagen zijn;

- stekeblind;

- iets niet onder ogen willen/hoeven zien;

- je ergens op, op iemand blind staren: je schakelt je eigen oordeel en zelfbeslissingsrecht uit, kunt niet goed meer kiezen;

- in het land der blinden is noog koning: degene die iets meer heeft/is dan anderen, is de baas;

- blinde gehoorzaamheid: dat is link! Het was/is een ideaal in kloosters bijvoorbeeld. In veel culturen en religies heerst dat soort gehoorzaamheid ng. Gehoorzaamheid is gehoor-geven-aan...;

- in blinde razernij, blind van woede, een rood waas voor de ogen krijgen; deze gezegdes gaan over woede. Je bent z kwaad dat je niet meer inziet wat je doet. Jouw 'geestes'-oog, je IK-oog is blind. Het is gevaarlijk, want je kunt enorme brokken maken, mensen zwaar beschadigen;

- macht verblindt: iets voor alle soorten machthebbers: van in het gezin tot in het geloof, van in het bedrijf tot in de regering, van in het onderwijs tot in de gezondheidszorg...;

- blindelings vertrouwen: mensen die dat doen, zijn eerlijk. Ze vragen niets, vertrouwen gewoon dat ze niet bedonderd zullen worden. Zo zouden mensen altijd, in alle situaties met elkaar om moeten kunnen gaan;

- 'liefde' maakt blind: Men gebruikt dit gezegde in verband met verliefdheid en verliefdheid heeft niets met liefde te maken. Je bent zo verliefd dat je alle werkelijkheid uit het oog verliest. Verliefdheid kun je beschouwen als een soort epidemische ziekte: het belemmert dagelijks massa's mensen ernstig in hun menszijn.

Dit gezegde kun je echter toepassen op alle soorten verslavingen. De 'liefde' die je voelt voor bezit, macht, hobby, kunst, sport, godsdienst enz. verblindt jou als een verliefdheid in je alledaagse lijf en leven.

Echte liefde maakt juist niet blind: die ontwikkeling geeft jouw geestesoog steeds meer scherpte.

 

Schadelijk

Veel manieren van kijken zijn schadelijk:

- blikken vol haat: accepteer dat je de ander haat. Dat kan terecht zijn, dat kan onterecht zijn. Zie Haat. Besef wel dat je die haat-energien naar de ander stuurt en dat je niet weet wat dat aan schade veroorzaken kan;

- als blikken konden doden: haat. Haat is normaal in deze maatschappij, in al deze religies, maar probeer bewust genoeg te leven, zodat je niemand mr kwetst dan nodig is. Kwetsen doe je namelijk altijd. Gefrustreerd als we allemaal zijn, komen we er niet onderuit. Let op hoe je kijkt naar anderen en als je haat naar de ander toe stuurt, wt dat dan, begrijp dat dan en probeer er met de ander over te praten. Lukt dat niet, doe het dan met een derde persoon. Durf ook te erkennen dat jouw haat ongegrond was als je tot die conclusie moet komen. Accepteer het dat je verblind was... En: vergeet je trots en durf te bekennen aan de ander dat jouw haat ongegrond was. Het is geen gezichtsverlies, maar je wordt er rijker door, meer mns. Dat zul je heel diep in je lijf voelen;

- iemand vernietigend aankijken, vernietigende blikken: denk na over de oorzaak. Waarom? Ruim die oorzaak in jezelf n met de ander op. Anders slaat het op jezelf terug.

Ik kreeg eens van iemand een klein cadeautje. Ik had net de dag tevoren gelezen (toeval?) dat in Japan na de atoombommen, cactussen een kleurige bol ontwikkeld hadden, in plaats van een groene; dat de Japanners dat verschijnsel nu gebruikten om dergelijke cactussen met kleurige bollen te kweken. Toen ik het cadeautje uitpakte, zag ik dat het een cactusje was met zo'n kleurige bol en in een flits ging er een intense walging van mij naar het wezen uit, een walging die van onder uit mijn buik kwam. Meteen besefte ik dat ik het onschuldige plantje groot kwaad gedaan had en mijn walging viel onmiddellijk weg. Ik voelde echter ook dat het te laat was. Dat klopte: binnen 3 dagen was het kleurige bolletje verschrompeld...;

- het boze oog: toen ik walgde van het cactusje, had ik het boze oog. Iedereen die anderen vuil aankijkt, wegkijkt, met de nek aankijkt, een woedende blik toe werpt zonder goede reden, iedereen die niet wil onderkennen dat hij/zij naar jongetjes anders kijkt dan naar meisjes, heeft het boze oog;

- iemand het licht in de ogen niet gunnen: staat gelijk aan dood-wensen. Als jij iemand dood wenst, is dat hetzelfde als iemand zijn/haar Ik willen afpakken, want elke mens heeft het lichaam broodnodig om zijn/haar Ik, zijn/haar geest te vormen. Bedenk: het slaat op jezelf terug in de vorm van ziektes, tegenslagen, dood voor jouw tijd. Het is de manier niet om dingen te verwerken.

 

Woede

Vormen van woede en andere emoties uitstralen:

- een rood waas voor de ogen krijgen: dan moet je echt oppassen, want dan heb je jezelf niet meer in de hand;

- iemand vuil aankijken: in feite straf je je zelf ermee;

- een koele blik: zelf wil je altijd alleen maar warmte hebben van anderen;

- iemand wegkijken: altijd nagaan uit welke situatie en waarom. Doe je die ander schade door hem/haar weg te kijken? Weet je al waarom die ander in je leven is? Weet je al of en wat je van die ander leren moet?;

- woedende blikken;

- vlammende ogen;

- je ogen schieten vuur: woede-energie dus, opgestapeld;

- iemand vol afschuw: waarom? En denk je dat die ander dat niet voelt?;

 

Aandacht vragen

En: veel manieren van kijken zijn vormen van aandacht-vragen, aandacht-opeisen zelfs, al lijkt het andersom:

- ik kan je niet meer zn: 1. dan is er iets of veel ingrijpends gebeurd wat tegen jou inging; 2. of jij wil dingen niet horen waarmee die ander jou bewust wil maken. Probeer altijd alles uit te praten, desnoods met een derde er bij;

- iemand niet kunnen luchten of zien;

- iemand met de nek aankijken: wat is er gebeurd, of zit je vol vooroordelen? Heb je die vooroordelen uitgeprobeerd op waarheid?;

- iemand scheef, met een scheef oog aankijken: waarom vertrouw je hem of haar niet?;

- bloeddoorlopen ogen: 1. van wraak, wreedheid, moordlust; 2. ook wel van alcoholisme. Bedenk: het is niet goed om jouw beslissingsmogelijkheid uit te sluiten door jezelf dronken te voeren, drugs te gebruiken, een medium te zijn voor geesten, uitzinnig veel te mediteren, enz. Dat hoort niet bij volwassen mensen. Het hoort bij volwassen mensen om er altijd bij te zijn, altijd bewust te leven.

Wat dat medium betreft: geesten van overledenen zijn niet te vertrouwen: ze zijn blijven hangen in de ontwikkeling (of niet) die ze hadden toen ze dood gingen... Geesten hebben we ook niet nodig: we hebben zlf de volle waarheid in pacht;

- iemand verongelijkt,

- minachtend,

- gerriteerd,

- spijtig,

- geringschattend aankijken;

- afzien: een veel gebruikte term in de sportwereld, en wel bij uitputtende duursporten: fietsen, hardlopen enz. Het is helemaal niet goed om je lichaam zo uit te putten. Bij ons in het zwembad liggen van die fanatiekelingen. Ze zwemmen jou gewoon uit de baan wg. En waarom? Om ooit eens op een schavotje te staan en heel eventjes een beetje beroemd te zijn. Daarvoor moeten mensen die het zwemmen hard nodig hebben (ik ben met mijn halve longen niet de enige!) opzij gaan en ten slotte zelfs: het water uit gaan, omdat zwemmen 'gewoon' niet meer mogelijk is.

Topsport is niet ongevaarlijk! Is er al eens onderzoek gedaan naar de mate waarin ex-topsporters de gemeenschap ten laste komen, omdat ze te vroeg invalide werden? En al die ziekteverlofdagen/-weken/-maanden van kneusjes van skin, voetballen enz? Wat kosten die de gemeenschap niet aan medische voorzieningen en uitkeringen, gederfde belastinggelden enz?

 

Jaloezie:

- scheel zien van jaloezie: ook jaloezie is normaal in deze maatschappij die gericht is op groter, beter, mooier, sterker, geleerder, meer macht, meer bezit, meer lef... Als je er scheel van gaat zien, doe je je eigenwaarde tekort. Waar jij jaloers op bent, is iets bten jou en daardoor zie je dingen n jou waar je trots op mag zijn, niet of niet goed;

- iets met lede ogen aanzien;

- de zon niet in het water kunnen zien schijnen;

- schele ogen maken, iemand de ogen uitsteken: iemand anders jaloers maken. Dan ben jij trots op iets wat je kunt of bent of hebt. Je moet je waarde kennen, dat is noodzakelijk, maar laten anderen niet jaloers op jou moeten zijn om dingen die niet wezenlijk belangrijk zijn en die alleen bij jou horen. Help hen liever om hun eigen waarde te leren kennen, dan hoeven ze niet jaloers te zijn.

Dat moet ook de enige basis voor vriendschappen, samenwoningen, huwelijken zijn: elkaar helpen mns te worden;

- iemand iets verblindends, iets moois voortoveren: je macht gebruiken en de behoefte van de ander aan mooie dingen, om iets gedaan te krijgen;

 

Met opzet:

- met oogkleppen op lopen: er gebeurt van alles in je leven, maar je wilt het niet zien, je wilt niets leren, niets veranderen, omdat je bang bent voor verandering. In feite ben je bang om te lven. Zie: Levensangst in Pad;

- het oog sluiten voor iemands tekortkomingen: wat zijn die tekortkomingen? Als er echt iets niet goed zit, mag je je ogen niet sluiten en al helemaal niet als het jouw leven betreft;

- een oogje toeknijpen, een oogje dichtdoen: idem;

- ergens de ogen voor sluiten1: je durft/wil de werkelijkheid niet zien in de gebeurtenissen in je leven;

- ergens de ogen voor sluiten2: in het geval van misdaad betekent het: je denkt niet medeplichtig te zijn, maar dat ben je wel!;

- dingen door de vingers zien: zie Waarheid nog eens. Als er iets door de vingers valt te zien, zit er iets verkeerd;

- iets wordt oogluikend toegestaan: Men doet net of Men niet ziet dat iemand buiten het boekje gaat. Dat is bestrijden van de waarheid. Wie de waarheid bestrijdt, zal aan de leugen sterven;

- wat het oog niet ziet, deert het hart niet: dat lijkt maar zo. Dingen die tegen een ander gebeuren, beschadigen die ander energetisch en vandaaruit lichamelijk. Iets wat tgen een of meer mensen is, raakt tegelijk de gehele mensheid. Daar bestaat geen afstand in. Verder weten we er nog verschrikkelijk weinig van.

 

Bedriegen:

- iemand een rad voor de ogen draaien: iemand met opzet, uit 'eigenbelang' bedriegen. Eigenbelang is het natuurlijk niet, want iemand met opzet bedriegen, zul je altijd op je eigen bordje terugkrijgen. Als je behoefte hebt aan iemand een rad voor de ogen te draaien, ben je blind voor je eigen mogelijkheden als mns;

- iemand zand in de ogen strooien: idem;

- de ondeugd straalt hem de ogen uit: typisch een uitdrukking die verbonden is aan jongens. Dikwijls wordt het wat vergoelijkend gezegd, zonder dat Men de schade die Men het kind toebrengt door dat vergoelijken, ook maar een ogenblik overweegt.

 

De volgend gezegdes gaan allemaal over: dingen niet meer zien zitten, of een vertroebeld beeld ervan hebben, ten einde raad zijn. Ze gaan bovendien over iets in de toekomst: wat je daarmee aan moet. Omdat de toekomst uit jouw maatschappelijk, godsdienstig en cultureel verleden voortkomt, als je tenminste onbewust, anti-kritisch dr blijft leven, zie je op een gegeven moment geen uitweg meer, geen nieuwe, ndere mogelijkheden. En de religies en de hulpverlening kunnen jou ook geen toekomst geven. De macho-strukturen blijven in stand door mensen die bang zijn voor veranderingen, bang om voor zichzelf op te komen, bang voor nieuwe inzichten in eigen lijf en leven. En dat terwijl je maar n leven hebt! En dat terwijl jouw leven z'n gigantische waarde kan hebben!;

- ergens (geen) zicht op hebben;

- geen uitzicht meer hebben, ergens geen gat meer in zien: 1. dat gebeurt als de een na de andere situatie verkeerd is gegaan, omdat jij dagin daguit er niet goed mee om hebt kunnen gaan; 2. een kritisch mens kan ook wel eens ergens geen gat meer in zien, maar die beseft dat het erbij hoort en die weet dat het op dat moment in zijn/haar leven past. Die beseft dat dat gat iets totaal anders is dan wat Men uitzicht zou noemen; dat op een gegeven moment dingen zich gaan wijzen; dat er een nder zicht komt; dat hij/zij daar dan rijker uit te voorschijn komt... Rijker en wijzer, hetgeen hetzelfde is...;

- iets niet in de gaten (ogen) hebben: omdat je iets niet weet of kent, of omdat anderen je bedriegen;

- geen kijk op: 1. dat zeg je als iemand denkt dat je toch nog van mening verandert; 2. als er geen andere gebeurtenissen mogelijk zijn, geen uitzicht;

- ergens geen heil in zien: geen heelheid, geen geluk, geen gezondheid. Niet doen dus!;

- niet veel kijk op iets hebben: je hoeft niet alles te weten;

- iets niet (meer) aan kunnen zien: dat voel je heel goed in je lichaam;

- wel uit het oog, niet uit het hart: dat is niet het hart, maar het hele lichaam. Als je een sterke band met iemand hebt, hoef je die ander niet te zien en toch ervaar je die band heel sterk, tot in je voetzolen toe;

- je ergens op verkijken: je hebt iets verkeerd berekend, gepland. Schrik daar niet van, veroordeel jezelf niet. Ook dat past in Het Grote Gebeuren van jouw leven. Dingen gebeuren niet zmaar!;

- iets maakt je blik troebel: daardoor kun je niet goed oordelen. Het is noodzakelijk om dat troebele eens goed te bekijken en daar wat mee te gaan doen. Als je later troebele ogen krijgt, in hoeverre komt dat dan doordat je dingen die je blik vertroebelden niet onder ogen durfde/wou zien?;

- met omfloerste blik;

- alles door een mist (van tranen) zien;

- je hebt iets nooit aan durven kijken: je hebt je van een probleem dat al lang speelt in je leven, nooit bewust durven worden. Dan wordt het wel eens tijd, anders blijf je er altijd mee zitten. Dat is slecht voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen, vooral voor de mensen die je in eenzelfde situatie als die van dat probleem om je heen hebt...;

- wel de splinter in andermans oog zien, maar niet de balk in eigen oog: misschien heb je wel gelijk, het is maar net waar het over gaat. Ook dit is een van de uitdrukkingen die gebruikt worden tegen kritische mensen;

- 'indien uw oog u ergert, ruk het uit,' staat ergens in de bijbel: een echte macho-uitdrukking! Het helpt namelijk niet: jij krijgt er geen inzicht door in waarom en hoe en zo. En jij krijgt er geen inzicht door in hoe je verder met dat probleem, met de gevolgen van de oorzaken om moet gaan...

Als je doet wat in de bijbel staat, kom je geen steek verder. Integendeel: 1. je heb nu nog maar n oog; 2. je heb niet gezien waaraan je je ergerde; 3. er verandert niets aan die situatie; 4. jouw eigen frustratie zit er nog helemaal, opgefokt met een uitgerukt oog; 5. de volgende keer in eenzelfde situatie... Het is echt een uitdrukking van de macho-maatschappij: vrouwen die de diepte van het leven hebben gezien, zullen nooit zoiets aanraden. Die bijbel is gegarandeerd niet het woord van God!

Ik zeg: indien uw oog u ergert: kijk dan gd, dwz: kritisch. Ga in je gevoel na wr je je in wezen aan ergert, of het wel cht met jou te maken heeft, of dat het een oude frustratie, angst, voorgeprogrammeerdheid in je lichaam oproept. Pak dat aan;

- oog om oog, tand om tand: nog zo'n bijbelse uitdrukking. Iedereen weet echter dat het nooit zo is dat Men met gelijke munt terugbetaalt. Immers: wraak is zoet, en escaleert dus. Als ergens de macho-maatschappij naar buiten komt, is het hier wel.

 

Schamen:

- de handen voor de ogen slaan: van schrik, afschuw of schaamte;

- je je ogen uit het hoofd schamen;

- iemand niet onder ogen durven komen: wat kan het anders betekenen dan dat je bang bent voor de uitstraling van diens ogen? Misschien helpt het als je je afvraagt of je die ander cht schade hebt toegebracht. En dan bedoel ik op de eerste plaats: in diens menszijn. In dat geval kun je niet snel genoeg alles gaan uitpraten met die ander. Ook als het op materieel gebied is, kun je het beter zo snel mogelijk recht gaan zetten: je zult je er beter door voelen dan in je angst te blijven hangen om die ander niet onder ogen te hoeven komen. Neem desnoods iemand anders mee. Schaam je daar niet voor. Alles is beter dan ermee te blijven zitten;

- met neergeslagen ogen; uit nederigheid, schaamte of schuldbewustzijn? Het is een bekende, haast met geweld aangeleerde houding van nonnen geweest. Niet echt dus en kwalijk voor de gezondheid van die nonnen... Waar sterven nonnen aan? Bestaat voor haar ook een vast rijtje nonnenkwalen/doodsoorzaken, zoals voor HME's?

 

Wanhoop, angst:

- dingen zwart, door een zwarte bril zien: je kunt niet goed meer oordelen. Dikwijls is dit een gevolg van depressief-zijn, zwartgallig. Hoeveel gevoel voor eigen-waarde heb je?;

- het werd me zwart voor de ogen: wat voelde je?;

- ogen branden in je hoofd;

- het wordt je groen en geel voor de ogen;

- ogen als theeschoteltjes;

- uitpuilende ogen van...;

- ogen rollen haast uit hun kassen: 1. van verbazing; 2. van angst;

- z'n ogen vernauwden zich: hij was ineens op zijn hoede. Dat is niet alleen te zien aan de ogen, maar aan het hele lichaam.

 

"Eer" en roem

Deze gezegdes gaan over 'eer' en roem en zo. Je koopt echter niets waardevols voor eer en roem, macht en bevrediging, je gaat eraan ten onder;

- aanzien hebben: de basis hiervoor is anti-menselijk, want dit gezegde gaat altijd over iemand met geleerdheid, zogenaamde wijsheid, bezit, een politieke positie, status enz;

- iemand naar de ogen zien/kijken: mensen kijken tegen je p, kijken je naar de ogen. Je moet niet toestaan dat de mensen je naar de ogen kijken. Als je volwassen wilt zijn, zet je mensen op eigen poten, LUISTER je naar mensen...

En als mensen je naar de ogen zien vanwege jouw wijsheid? Dan komt mijn vraag: heb je die uit eigen lijf en leven, of uit (oosterse) godsdiensten, filosofien, doorgezeten meditaties, uithongerende diten en dergelijke? Dan is jouw wijsheid deels gestolen en maar zeer beperkt... meer n-, anti-wijsheid. Want

omdat er maar n waarheid is,

kun je ook maar op n manier

wijs worden:

via de weg van

eigen lijf en leven...;

Dat blijkt ook, want mensen hoeven anderen niet naar de ogen te zien, ook niet om chte wijsheid.

 

Ga je eigen weg, laat je niet bepalen door een ander. Niemand weet beter wat goed voor jou is dan jijzelf. Sta niet toe dat iemand zodanig macht over jou heeft dat je hem/haar naar de ogen moet zien. Kijk zelf ook niemand naar de ogen: je doet jezelf tekort en geeft de ander teveel eer, je past je aan, loopt op je tenen, vergelijkt op een verkeerde manier, laat je onderdrukken enz;

- tegen iemand opzien: dat hoef je bij geen mens... Bij geen mns dus!;

- iemand is gezien: zie hierboven. Maar het kan ook gaan om een cht wijs mens. Grijp een wijs mens altijd bij de lurven en laat niet eerder los dan wanneer je lles van hem/haar geleerd hebt over jouw leven wat je nodig had. Daar heb je recht op. Deze schrijfster is het levende voorbeeld, mijn boeken zijn een uitvloeisel ervan, mijn geneeskracht is op die manier begonnen: anderen bij de lurven grijpen waar ik iets van leren kon. Dat ik getrouwd was, liet ik volkomen buiten beschouwing als ik mij aan een man vast moest klampen;

- voor het oog van de wereld: daar schuilt een wereld van politiek achter: het is in het hoogste belang van de macho-machts-strukturen dat iedereen alles voor het oog van de wereld doet, zegt, slikt en inslikt;

- het oog van de meester maakt het paard vet, vreemde ogen dwingen: met die dwang leren omgaan houdt jou je leven lang bezig;

- iemand is je oogappel: je kunt maar n oogappel in ieder oog hebben en dat zijn die van jezelf. Al het andere ligt buiten jou en het hoort bij volwassen mensen om zich daar los van te maken. Ook als het je eigen(?) kinderen betreft, ook als ze nog klein zijn. Losmaken geldt dan al. Emotioneel losmaken. Niet de kinderen laten vallen, dat is iets heel anders. Als je je emotioneel losmaakt van je kinderen kun je er eerlijker mee omgaan.

 

En het tegenovergestelde, wat ook niet klopt:

- op iemand neerkijken;

- iemand niet zien staan;

- iemand met geen blik verwaardigen: ben je zelf wel zoveel waard als mns?

 

Verleden en toekomst

Deze uitdrukkingen gaan over verleden en toekomst:

- achterom kijken: dat wordt negatief genoemd, maar het mt gewoonweg: je mt jouw geschiedenis met anderen, met je zelf en jouw voorgeprogrammeerdheid kennen! Omdat jou dat allemaal in het lijf gebakken zit. In hoeverre krijgen mensen een stijve nek omdat ze niet achterom durven kijken en daar de conclusies uit trekken?;

- zonder omzien: alhoewel dat positief beoordeeld wordt, kan het gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld: doorgaan in een situatie en/of met iemand, zonder dingen uit het verleden in te zien, uit te praten, kan brokken maken in beider leven;

- omzien in wrok: dat kost zoveel energie, je blijft hangen in je wrok naar iemand toe. Soms zitten mensen nog vol wrok ten opzichte van iemand die al jaren dood is! Er wat aan doen, wat doen met de gevolgen is gezonder;

- blik op oneindig, verstand op nul: dan weet je niet waar je op dat moment mee bezig bent, want je zet je verstand niet alleen op nul, maar ook je gevoel. Het hoort bij volwassen mensen dat ze altijd willen weten waar ze mee bezig zijn;

- ergens tegen op zien: je hebt berekend dat iets heel moeilijk zal zijn, maar je kunt niet vooruit kijken: het kan enorm meevallen;

- ergens voor uitkijken; 'je boek wordt zo te dik,' zei mijn man over 'Joannes XXIV', 'en te duur en dan wordt het niet gekocht, daar moet je voor uitkijken.' Maar ik antwoordde: 'ik kijk nergens voor uit. Als mijn boek nog moet groeien, dan moet dat!';

- voor iets, iemand uitkijken: wat was de geschiedenis? Is daar wat aan te veranderen?;

- iets voor ogen hebben: vaak is dat een toekomstbeeld, een planning, een berekening. Dat is in studie, in het kiezen van een vak, in regering en bedrijven enigszins noodzakelijk, maar als het je Ik betreft, jouw aanleg, jouw mogelijkheden, is niets te berekenen;

- je moet vooruit kijken: dikwijls wordt dat gezegd tegen iemand die dingen niet (meer) ziet zitten. Het is een smoes om de ander niet te hoeven helpen, om hem/haar niet te hoeven laten merken dat jij het net zo goed niet ziet zitten met het probleem van de ander; dat die problemen voortkomen uit het verleden; en dat die ander dus mt omkijken; dat jij hem/haar daar niet bij helpen kunt/wilt...;

- ergens naar uit zien, kijken: alweer: blijf in het heden. Hang je gevoel niet op aan iets wat nog komen moet. Alles loslaten kan niet als je emotioneel al vast zit aan iets in de toekomst, iets helemaal onbekends. Als je een kind gaat krijgen, of een kleinkind, kijk er dan niet dromend en fantaserend naar uit: anders ben je emotioneel en energetisch een stempel op dat kind aan het drukken. En je weet bij God niet wat een schade je daarmee aanricht!;

- uit-zicht hebben (op);

- iets op het oog hebben;

- iets/iemand op het oog hebben;

- een oogje op iemand hebben: 1. bij verliefdheid; 2. voor een baan;

- je iets voor ogen stellen;

- je oog laten vallen op...;

- ergens een oogje aan wagen;

- kijken alsof je nog tot geen tien kunt tellen;

- iets/iemand in het oog hebben/houden;

- iets door een roze bril bekijken: staat gelijk aan vergoelijken, dingen niet geheel willen zien zoals ze zijn, maar mooier en dat zijn dan altijd niet-goede dingen. Goede dingen hoef je niet door een roze bril te bekijken;

- ogen groter dan je maag;

- een lichtpuntje zien;

- een oogje in het zeil houden;

- je ogen de kost geven: goed uitkijken of er niets mis gaat;

- oog hebben voor...;

- met het oog op...

 

Dingen als rottig beoordelen:

- dat is me een doorn in het oog: dat doet zeer! Is dat wel terecht? Als het gaat over iets in jouw eigen leven, moet je het niet pikken. Gaat het over het leven van anderen: dat gaat jou niets aan;

- door een kokertje kijken: 1. je houdt geen rekening met dingen die meespelen bij een probleem; 2. ook dit krijgen kritische mensen als verwijt naar zich toe, opdat Men niet hoeft te luisteren;

- dingen eng zien; idem. Je ziet dingen niet volgens jouw goede gevoel, maar volgens principes, tradities, valse zekerheden, godsdienst, en vanuit al jouw frustraties die daaruit voortgekomen zijn;

- kortzichtig zijn: dat klopt voor mensen die dingen niet willen zien die cht in hun belang zijn, zodat ze weer wat eerlijker door het leven kunnen gaan. En alweer: het is een van de verwijt-trucs. Ik heb dat vanaf het begin van mijn bewustwordingsproces zo onnoemelijk vaak gehoord: 'je bent kortzichtig, je moet alles breder zien, je kijkt door een kokertje'. Gelukkig heb ik me daar niets van aan getrokken. Anders had ik dit boek en ook Pad en Joannes niet kunnen schrijven, had ik nu niet mensen kunnen genezen;

- niet verder kijken dan je neus lang is;

- 'n gevaar onder ogen zien.

 

Anders:

- iets onder ogen krijgen;

- op het eerste oog;

- iets in je opnemen: dan bekijk je iets veel meer met je hele lichaam dan wanneer iets langs je heen gaat;

- dat zit me wel op mijn netvlies gebrand/gedrukt/getekend;

- iets, iemand uit het oog verliezen;

- ergens van af zien: de volkeren moeten af gaan zien van sportwedstrijden en die fanatieke trainingen verbieden. Van lle sporten. Een beetje zwemmen, een beetje gymnastiek, wandelen, fietsen: mr hebben we niet nodig;

- iemand brutaal aankijken;

- geen oog af kunnen houden van...;

- iemand recht in de ogen zien: Men zegt wel eens dat iemand die een ander recht in de ogen kan kijken, eerlijk is. Ik denk dat we dat fabeltje maar moeten vergeten, want het is 'gewoon' niet waar;

- door de oogharen gluren: en:

- vanuit de ooghoeken kijken: er zit een hele politieke toestand achter: 1. iets van een ander eigenlijk niet mogen zien; 2. nieuwsgierigheid; 3. bemoeizucht; 4. onzekerheid; 5. angst om er anders tussen genomen te worden enz. Iemand die uit de ooghoeken kijkt, doet dat niet zmaar;

- met toegeknepen ogen, met spleetoogjes;

- verbaasde blikken;

- ergens van staan te kijken;

- vragende ogen;

- iemand medelijdend;

- verbaasd;

- nieuwsgierig;

- verward;

- verbijsterd;

- ongelovig;

- niet-begrijpend aankijken, aanstaren;

- je stond te kijken, alsof je het in Keulen hoorde donderen: alsof je iets volkomen nieuws hoorde, iets waarvan je dacht dat het niet kn;

- je ogen uitkijken: dat valt onder jezelf verliezen, want je kijkt al je energie uit naar iets buiten jou wat jou in zijn ban houdt;

- je ogen niet durven/kunnen geloven;

- met glimmende oogjes;

- glinsteroogjes;

- pretoogjes;

- alles van de zonnige kant bekijken: daar moet je voor oppassen: je kon wel eens je eigen problemen en die van anderen niet serieus genoeg nemen...

Ik vind het groeiend aantal 'positieve' denkers onrustbarend. Ik heb dikwijls het gevoel dat problemen en spanningen van hen ontkend moeten worden, dat problemen opgelost moeten worden en eigenlijk niet vr mogen komen... Mensen die gevangen zitten in dat positieve denken, schrikken als ze van mij horen dat ze hun spanningen en problemen serieus moeten nemen; dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen; en dus moeten weten wat ze nodig hebben; en ook dat ze accepteren dat ze zich rot voelen; dat accepteren zelfs van anderen moeten eisen. Als ik in vogelvlucht duidelijk maak hoe belangrijk rotgevoelens zijn, halen ze opgelucht adem. 'Positief' denken kan ontkennen en tenenlopen betekenen;

- een flits van herkenning: dat voelt iedereen, zelfs de meest vastzittende mens;

- een knipoog van verstandhouding;

- iemand een stille wenk geven;

- een vluchtige blik ergens op, op iemand werpen;

- een doordringende blik: energie...;

- onder vier ogen;

- in het oog lopen;

- iets is in het oog lopend;

- pas komen kijken: je hebt nog geen ervaring ergens in;

- 't oog wil ook wat hebben: wat wordt er allemaal niet aan krampachtigs ondernomen door deze opvatting...;

- kijk toch vr je: 1. wat mag die ander van jou niet zien?; 2. of kun je niet tegen diens uitstraling?; 3. word je zenuwachtig en waarom dan? 4. of heb je gelijk: is die ander een bemoeial?;

- ziens-wijzen: alle godsdiensten en culturen, stromingen, filosofien zijn zienswijzen. Een zienswijze verraadt altijd de persoonlijkheid van de ziener.

Er is maar n zienswijze goed: die die mensen bewust maakt van:

1. eigen waarde;

2. van de belemmerende machtsstrukturen;

3. en van het omgaan als mns met alles en iedereen;

 

- een beeld ergens van hebben: we hebben er geeneens erg in dat we kiezen en oordelen vanuit beelden die we van van alles hebben. Veelal met de paplepel ingegoten en dwingend aangepraat door media, scholen, religies, culturen enz. Beelden die gevormd, uitgevonden zijn door de macho-maatschappij en die als zodanig tegen de waarheid ingaan;

- beeldvorming: de beeldvorming van mensen begint al vanaf de eerste kreet. Zie onder andere. 'Zo worden kleine meisjes groot', A. Bellotti. Uitgever weet ik niet;

- iets door andermans ogen bekijken: daar moet je mee oppassen.

Zo bekijken vrouwen haarzelf met 'mannen'-ogen in de spiegel. Zelfs al zegt Men dat vrouwen dat voor elkaar doen, dan lijkt dat maar zo. Uiteindelijk gaat het om hoe mannen over vrouwen denken, waar het 'schoonheid' en zo betreft... Dat kost de VS al jaarlijks 150.000 vrouwenlevens: jaarlijks een grote stad vol, een epidemie, waar niets tegen gedaan wordt... Integendeel! De 'schoonheids'-eisen worden alsmaar hoger. Het aantal kilo's minder dan het normale gewicht ook. Op tv zie je de sterren als magere-Hein-vrouwen rondlopen. Ik griezel van de dunne tailles en die holle wangen. Mooi is het niet. Zie Pad en ook het boek van Naomie Wolf: 'De zoete leugen', Amber.

In feite kun je dingen niet door andermans/-vrouws ogen bekijken. Je kunt hooguit de andere geschiedenis, de andere situaties van de ander in ogenschouw nemen.

 

Evolutie:

- iemand, iets met andere ogen (gaan) bekijken: met eerlijke ogen, kritische ogen. En door je los te maken van die ander, dat is voor hem/haar en voor jou belangrijk om eerlijk met elkaar om te kunnen gaan;

- iemand de ogen openen: 1. voor iets wat gebeurd is en waar die ander geen kijk op had, 2. naar eigen lijf en leven;

- iets opnieuw bekijken;

- een open oog hebben voor;

- iets onder ogen zien: de waarheid niet uit de weg gaan;

- de waarheid onder ogen zien: het hoort bij volwassen mensen om de waarheid altijd onder ogen te willen zien! Dat is je redding, je levensadem;

- dingen (een tijdje) aankijken;

- iets grondig bekijken;

- goed uit je doppen kijken;

- dingen ruim zien;

- je blik verruimen;

- de schellen vielen me van de ogen;

- de juiste kijk ergens op hebben: niemand heeft de waarheid in pacht, zegt Men vaak, maar ik zeg:

iedere mens heeft de waarheid,

de wijsheid volledig in pacht,

iedere mens die eerlijk leeft;

- dingen scherp zien;

- in-zicht: in hoe jouw leven in elkaar zit, in hoe jij met jouw lijf daarop reageert en hoe je daaruit leren kunt. Inzicht staat bijna altijd haaks op zienswijze;

- dingen helder zien: dat komt vanzelf en dat groeit door eerlijk leven;

- dingen helder op zijn netvlies krijgen;

- een brede blik, een brede kijk op;

- de blik naar binnen richten: dat zou je in allerlei (onzekere) omstandigheden moeten doen. Zo ga je leven vanuit je binnenste, je IK. Dan ben je waar-acht-ig, recht-vaardig, wijs;

- zien gaat voor zeggen: het betekent: 1. iets wat je gezien hebt, gaat vr wat anderen erover zeggen. Wat breder gezien: ervaring gaat boven wetenschap; 2. ook kun je zeggen: IN-zien gaat voor zeggen, omdat je eigenlijk dingen pas goed kunt zeggen nadat je ze ingezien hebt vanuit je IK. Hou anders je mond maar;

- warme blikken: kwestie van energie. Je kunt dagelijks niet genoeg warme blikken rondstrooien. En maak geen verschil...;

- stralende ogen: idem.

 

Tranen

Tranen zijn kostbaar: je kunt ze niet genoeg vergieten, wie niet kan huilen, is al vr heen. Zij bij wie tranen los zitten, hebben alle kansen op groei als mns. Het kunnen-huilen is een graadmeter voor mns-zijn! Aan een flinke huilbui kun je je geen buil vallen

In feite zou huilen altijd en overal, op elk tijdstip moeten kunnen. Mensen zouden er niet verlegen mee moeten hoeven zijn, maar blij. Z kostbaar zijn tranen! Mensen die een relatie willen bevestigen door te gaan samenwonen, zou ik willen aanraden aan de ander te vragen of hij huilen kan. Hij: omdat mannen dat van jongsaf keihard afgepakt is. Vrouwen kunnen meestal wel huilen. Haar werd het oogluikend toegestaan, omdat vrouwen wl mogen leren voelen, zelfs mten leren voelen, al bleef/blijft dat dan gedwongen beperkt tot voelen-voor-anderen, want dat is een eis van het moederschap, helaas niet van het vaderschap! Soms lijkt het of er al veel veranderd is, maar als ik dan de Oprah Winfrey-show zie: jonge vrouwen zitten nog met hetzelfde als de vrouwen van mijn generatie.

- tot tranen toe geroerd: wat de aanleiding ook is: een film, een boek, een verhaal van iemand: er zit in jou een oorzaak waarvan het de moeite waard is om na te gaan welk verdriet n jou jou die tranen doet plengen voor iets buiten jou;

- tranen van ontroering;

- tranen wellen op;

- tranen de vrije loop laten: dat zou je altijd moeten kunnen doen en anderen moeten laten doen;

- bloed, zweet en tranen; is het dat wel waard? En wat doen anderen je aan?;

- iets niet met droge ogen kunnen aanhoren;

- dat kun je niet met droge ogen aanzien.

- tranen van ... wegslikken: tranen moet je nooit wegslikken: laat maar komen. Ook bij anderen moet je huilbuien altijd stimuleren. Wees blij als je iemand aan het huilen gebracht hebt;

- ergens geen traan om kunnen laten: als het niet met jou als mns te maken heeft, hoeft dat niet. Er zijn echter massa's mensen die wel ontroerd raken door dingen buiten henzelf, buiten hun eigen leven, maar ze kunnen dat gevoel niet gebruiken voor hun eigen leven, hun eigen lijf, voor hoe eigen lijf en leven eruit zien.

 

Zie ook ASTMAFONDS bewijzen tegen een allopathisch (farmaceutisch?) bolwerk.

Zie vooral ook: homeopathie, ondevit, hulpverlening, natuurgeneeswijzen, genezen

 

Catharina Mijling:,, www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |