want: de tijd zit ons in het lijf gebakken,

Catharina Mijling: www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |

 

 TIJD

Inhoud: De tijd. Verleden/heden. Temperatuur. Zacht

 

TIJD 

Ik zet hier wat gezegdes over de tijd neer, want: de tijd zit ons in het lijf gebakken, zei ik al. Al wat we meemaakten, zeiden, verzwegen, alles wat ons aangedaan is, wat wij anderen aandeden, alles zit ons fractaal in het lijf gebakken. Vandaaruit nemen we al onze beslissingen. Omdat de tijd zo vastgeklonken zit in ons lichaam, heb ik wat uitspraken met het thema 'tijd' opgeschreven:

- de tijd heelt alle wonden: dat is niet zo! De wonden in je lichaam, en neem dat letterlijk!, worden enkel wat dieper weggestopt, toe-gedekt, precies zoals de allopatische medicijnen dat doen... Het lijkt alsof dingen door de tijd heen genezen zijn. Maar als iemand jren later in eenzelfde situatie komt, of op een andere manier aan een situatie wordt her-in-nerd (wat er in zijn/haar lichaam zit, komt opnieuw boven), komt alles weer in volle hevigheid opzetten. Bijvoorbeeld: mensen in die nieuwe situatie worden gemakkelijk verward met mensen in de oude situatie. Zo kunnen mensen die van niets weten, toch een hoop nare en niet te begrijpen reacties op hun dak krijgen van iemand die door hen en in die situatie herinneringen boven krijgt van oud zeer.

- ook kun je zien dat de tijd ons in het lijf gebakken zit, doordat jonge mensen veel gemakkelijker dingen kunnen loslaten dan oude mensen. Oude mensen zitten fractal emotioneel al zo lang vast aan principes, tradities, idealen, frustraties, dat ze haast niet los te branden zijn: Noach-effect.

Alleen: verwerken, uit-schreeuwen, uitpraten, UITPRATEN, huilen, huilen, HUILEN, met de vuist op tafel slaan, handenwringen, stampvoeten, na-denken/na-vlen helen de wonden; en daarnaast: de gevolgen ervan omkeren;

- alsof het gisteren gebeurd is: als iemand na 20/50 jaar ng handenwringend vertelt over de kaping, het concentratiekamp, de verkrachting, dan heeft de tijd duidelijk niet alle wonden geheeld, maar dan is die wond nog kersvers, alsof het gisteren gebeurd was. Wie kent dat gevoel niet?;

- moet je daar nou ng over zeuren? Dat is al zo lang geleden: waar iemand over zeurt, dat zit haar/hem nog helemaal in het lijf en dat is nog niet voorbij. Degene die zo'n opmerking maakt is de zeur: die durft de waarheid niet aan;

- de tijd knaagt aan de botten: dat is de tijd niet, maar het beroerde leven vol spanningen en uitbuitingen. Het is een uitputting van de botten. Osteoporose, botontkalking? Voer voor studenten;

- de tijd tekende haar gezicht, liet sporen achter op haar gezicht: dat is niet de tijd, maar het beroerde leven vol spanningen en hard werken;

- de jaren wogen als lood: idem. Zie die gebogen schouders, keihard van de verkrampte, vastzittende spieren;

- zware tijden tegemoet gaan: dat weet je niet, want je kunt nog geen seconde vooruit zien. Je verwacht het, berekent het vanuit eerdere ervaringen of die van anderen. Als je probeert open en eerlijk te leven, blijken die zware tijden mee te vallen. En misschien kom je tot de conclusie dat je het niet pkt! Of dat achteraf die 'zware tijden' juist de vruchtbaarste waren;

- waar is de tijd gebleven dat...: je blijft dromen over vroeger en dat hoort niet bij volwassen mensen. Vroeger is voorbij en je moet nu wat doen met de gevolgen van vroeger. Het is wel noodzakelijk om vroeger te knnen, omdat je anders de gevolgen niet goed kunt inzien en eventueel mkeren;

- je door de tijd laten opslokken: de workaholics bijvoorbeeld laten zich niet door de tijd opslokken, maar door hun werk en hun ambities, hun jacht naar geld en eer enz. Maar dat doen ook de kunstenaars of de ideale huisvrouwen, al zijn de laatsten met kleine kinderen ertoe gedwongen;

- geen tijd hebben: vraag je altijd af waarvr je geen tijd hebt, wat jou z opslokt dat je geen tijd voor belangrijke dingen hebt. Allereerst kun je nog geen seconde vooruitzien en verder kun je niet berekenen of een kleinigheid geen reusachtige gevolgen zal hebben: vlindereffect;

- elke seconde telt: bij wat voor iets telt elke seconde? Is dat wezen-lijk belangrijk?;

- wedloop met de tijd: 1. nooit haasten of je laten haasten; 2. Vooral sporters zijn jarenlang bezig met die wedloop. Verspilde energie en tijd en inzet...;

- de tijd zit me op de hielen: dat is je werkdruk enz;

- de tijd glipt, loopt, stroomt je als zandkorrels door de vingers: als je daar last van hebt, gebruik je je tijd dan wel verantwoord? Als je goed met je leven omgaat, kan het je niet schelen of de tijd hard lijkt te gaan of niet;

- er is geen tijd meer te verliezen!: het ligt er aan waar het over gaat. Wat betreft de bewustwording van elke mens en de gehele mensheid en vandaaruit de milieu-bewustwording is er geen tijd meer te verliezen;

- alle gevoel voor tijd kwijt zijn: je bent z intensief met dingen bezig, dat je de tijd vergeet. De tijd is gevoelsmatig in je body ingetraind, via je geschiedenis en via het leven volgens de klok enz. en dat ben je op dat moment kwijt. Als je ergens z in op gaat dat je je gevoel voor tijd verliest, ben je ook je gevoel voor de werkelijkheid kwijt;

- de tijd vlg voorbij: hoe jij tijd ervaart, is maar heel betrekkelijk, een andere keer zeg je:

- de tijd krp voorbij: dat wil niet zeggen dat er geen tijd bestaat...;

- iets is tijdloos: dat is waardevol, want dan is het niet ouderwets en ook niet van deze tijd, niet modern. In feite zou alles wat mensen doen en zeggen tijdloos moeten zijn, dat wil zeggen: het zou eeuwigheidswaarde moeten hebben. En daarbij moet je niet denken aan moeilijke dingen, maar aan alledaagsheid: de religies hebben van eeuwigheid iets verafs, iets moeilijks, iets voor na de dood gemaakt;

- iemand tijdig inlichten: dat moet je altijd doen, want je weet nooit echt hoe belangrijk iets is voor de ander;

- je tijd uitzitten: je wacht maar af wat er gebeurt, zonder in te grijpen, zonder dingen te controleren op waarde en waarheid en zonder eigen inzet en verantwoordelijkheidsbesef. Dat lijkt gemakkelijk, maar het is gevaarlijk;

- het zal mijn tijd wel duren: een gevaarlijke uitspraak, want jouw tijd ligt ook na je dood. En bovendien is jouw tijd niet alleen van jou: je leeft met een paar mensen intensief om je heen en verder heb je te maken met de hele wereldbevolking. Een mooie smoes om ergens niet in te hoeven ingrijpen, om dingen te kunnen laten rusten;

- de tijd zal het leren: dat doet de tijd niet. Als je dingen wil leren, moet je het uit je alledaagse leven halen en uit de lichaamssignalen en uit de begeleiding, de kritieken van eerlijke, kritische mensen;

- de tijd zal het uitwijzen, komt tijd komt raad: idem;

- de tijd m hebben: dat zijn vaak de gebeurtenissen en de mogelijkheden in die tijd;

- de tijd als bondgenoot: dat is de tijd niet, dat moet je zelf zijn;

- de tijd werkt in je voordeel: dat voordeel hoort n te zijn, daar hoor je n voor te zorgen en dat van anderen te eisen;

- iemand/jezelf de tijd gunnen: dat moet je altijd doen. Echter deze uitdrukking wordt ook vaak gebruikt als smoes om niet op dat moment over dingen na te hoeven denken, dingen uit te moeten praten enz;

- tijd van leven hebben: dat is maar zr kort, ondanks de omhoogschietende cijfers over de levensverwachting: 80 jaar is niets op de eeuwigheid. In dit korte leven zullen we mns moeten worden. En vooral dingen niet vooruit schuiven naar bijvoorbeeld een volgend leven (rencarnatie);

- de tijd nemen: dat moet je altijd doen, in grote en kleine dingen, je nooit haasten of laten haasten, anders loop je kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe mnsen mis...;

- mijn tijd komt nog!: vaak gebruikt als dreigement in een machteloze situatie, vanuit een neiging tot wraak;

- jij hebt je tijd gehad:

1.      jij mag niet meer meedoen, voor jou is het afgelopen. Je mag nooit echter iemand uitsluiten als het om belangrijke dingen gaat. Gaat het om onbelangrijke dingen, dan kun je er niet vlug genoeg mee ophouden;

2.      deze uitdrukking krijgen ouderen dikwijls te horen. Dat klopt voor hen helemaal niet, want

de jeugd heeft de toekomst,

de tweede jeugd heeft de wijsheid;

- als de tijd rijp is: vreemd: de tijd is altijd al rijp geweest, maar de mns is niet rijp, niet volwassen! De mens, de mn heeft strukturen ontwikkeld, machtssituaties, waarin mensen zichzelf en anderen tot onrijpheid, onvolwassenheid dwingen/dwongen;

- de tijd doden: het is onvoorstelbaar dat volwassen mensen de tijd niet goed gebruiken, maar hun tijd verdoen met onvolwassen dingen, met onbelangrijke dingen. Als je de tijd moet doden ben je als mens al zo goed als dood... Maar het gebeurt op grote schaal. En het leven is maar zo kort!: je hebt maar zo weinig tijd om er wat van te maken! En: je hebt maar n leven!

- je tijd verspillen: dood-zonde...

 

Verleden<--->heden

Alles wat we meemaakten, alles wat we deden, alles wat we lieten, zeiden, niet zeiden, dat alles zit ons in het lijf gebakken. Ook fantasien die jou aangepraat, dwingend voorgeschoteld zijn, zitten jou in je lijf ingebakken, waarnaar jij van alles beoordeelt.

Op die manier nemen we dagelijks al onze beslissingen vanuit ons hele lichaam, vanuit onze geschiedenis, of we willen of niet. Zelfs als ze tegen ons echte eigenbelang in gaan...

Datzelfde kun je zeggen van fractal een heel volk, een hele cultuur: beslissingen worden genomen van uit de hele geschiedenis van zo'n volk.

Als je daar over nadenkt, wordt alles heel griezelig... Dan ga je beseffen dat individuen, dat enkele personen omturnen niet voldoende is: hele culturen moeten omver, hele religies, hele volkeren. Nee: ik zeg niet rassen, ik zeg culturen, volkeren. Dat heeft niets met huidskleur en lichaamskenmerken te maken. Hoe graag Men mij van rassenhaat zal betichten om de dingen die ik te zeggen heb niet te hoeven aanvaarden, zich bewust te laten worden: ik ben geen racist, maar een anti-cultuur-iste, anti-religie-iste. Ik ben tegen de mensvijandigheden waarop elke cultuur, elke religie is gebaseerd. Ik ben tegen de mensenhaat: vrouwenhaat n mannenhaat...

 

Alleen door bewust en eerlijk leven kalft jouw geschiedenis in je lichaam af. Door bewust en eerlijk leven van een heel volk, kalft de geschiedenis van zo'n volk af..

 

Temperatuur

Deze uitdrukkingen geven duidelijk aan dat er sprake is van energie, gebrek eraan, teveel ervan, warmte, van stromingen van energie enz. Ze spreken voor zichzelf:

- ik werd er niet warm of koud van: iets had geen vat op jou;

- koel doen: iemand geen warme energie toesturen. Maar: als je geen energie aan iemand gunt, pak je energien van die ander f. Een tussenweg is er niet. Kou betekent: energie afpakken. Wel moet die ander eigen energien die er uit gemoeten hadden, ergens in het lichaam opproppen, omdat hij/zij niet gewoon met jou kan omgaan. Zo maak je de ander ziek;

- ergens energie insteken: dat moet je letterlijk nemen. Dat geldt ook voor energetisch genezen. Zie Pad en Joannes XXIV;

- het warm krijgen: van benauwdheid, van angst enz;

- witheet worden: je gezicht wordt wit van woede in plaats van rood aanlopen: dit is erger;

- de rillingen lopen me over de rug: 1. van spanning; 2. van kou; 3. van griezelen om wat voor reden dan ook;

- warmte uitstralen; letterlijk: energien uitstralen en dat betekent: genezen, liefde, aandacht geven;

- brandend van verlangen: je hele gevoel, je hele gefrustreerdheid is gericht op iets of iemand buiten jou, waarvan je alle 'geluk' en 'liefde' en lles verwacht. Als je dat soort geluk en liefde van mensen verwacht, is dat een enorme belasting voor de ander. En niemand kan aan die verwachtingen voldoen. Dit heeft vaak met verliefdheid te maken, maar is alleen uit op eigen geluk en bevrediging, dus gn liefde!;

- daar ben ik het gloeiend mee eens;

- een warm mens.

 

Zacht

Het is heel belangrijk om jouw zachtheid te voelen, jouw soepelheid, jouw openstaan, want dat is in wezen allemaal hetzelfde. Heb je geen zachtheid in je denk je? Dan vergis je je. Zelfs als je een doorgewinterde wetenschapper bent, een gladde politicus, een keiharde zakenman, dan ng heb jij zachtheid in je. Goddank! Je zult alleen moeten zoeken naar op welke terreinen je je zachtheid voelt. Misschien bij het golven, of voor je hond, je dochtertje, je hobby, kunst... Heel misschien bij sex een beetje, maar dat is twijfelachtig, gezien de voorprogrammering van wat Men sex noemt.

Die dingen moet je dus opzoeken om je zachtheid te voelen. Maar bedenk wel, dat het armoede is, gevoelsarmoede als je alleen maar zacht kunt worden om je hobby, je dochtertje, in plaats van soepel, gevoelig te kunnen leven.

 

Gezegdes die over zachtheid in de mens gaan;

- vertederd: je bent ergens door zacht gemaakt van binnen. Dat voel je goed;

- vertederend: iets of iemand heeft de eigenschap om mensen zacht te maken;

- zachtaardig: iemand is zacht en gevoelig van aard. Dat denkt Men. In wezen wordt iedere mens zacht-aard-ig geboren, maar door allerlei benvloeding hard gemaakt. Ik geloof nog steeds niet in aangeboren misdadigheid;

- zachtmoedig: katholiek gendoctrineerd, leeft deze uitdrukking bij mij als: van alles verdragen en door dik en dun lief zijn. Als kritische vrouw heb ik geleerd: dit soort zachtmoedigheid is slecht voor jou en voor alles en iedereen waarmee je op die manier omgaat. De eerlijkheid is ver te zoeken;

- week worden/zijn: 1. je hebt het gevoel dat je van binnen zacht wordt, smelt, waardoor je gevoel aan het werk gaat; 2. je bent manipuleerbaar, omdat iemand op je zwakke plek inwerkt;

- weekhartig: hier zit het woord hart weer in. Het heeft echter maar een beetje met het hart te maken; 1. het gaat over een gevoel in je hele lichaam. Wel kunnen signalen gemakkelijker door het hart heenstromen als het zacht is, niet verkrampt; 2. mannen die laten zien dat ze gevoel hebben, worden vaak weekhartig genoemd. Vooral als ze geen dingen willen, durven doen die tegen hun goede gevoel ingaan; 3. ook werd/wordt deze uitdrukking gebruikt voor bijvoorbeeld vaders of andere machthebbers, die hun kinderen of hun ondergeschikten op een menselijke manier benaderen en die dus niet hard zijn, voor zakenlui die geen bedrog willen plegen, niet over lijken willen gaan. 4. ook wordt deze uitdrukking smalend gebruikt voor mannen die geen soldaat willen zijn, voor soldaten die geen geweer willen vasthouden, laat staan gebruiken. Deze mannen echter voelen van top tot teen heel goed dat doden nooit mag. Deze mannen zijn MENSEN!

 

%&$%&$%&$%&$%&$%&$%&$%&$$%&$%&$.

 

home | boekenplank | LINKS | reageren? |engels

/duits

| aan studenten | ikzoek | column | opyright | MIJN BOEK

 TIJD

Inhoud: De tijd. Verleden/heden. Temperatuur. Zacht

 

TIJD 

Ik zet hier wat gezegdes over de tijd neer, want: de tijd zit ons in het lijf gebakken, zei ik al. Al wat we meemaakten, zeiden, verzwegen, alles wat ons aangedaan is, wat wij anderen aandeden, alles zit ons fractaal in het lijf gebakken. Vandaaruit nemen we al onze beslissingen. Omdat de tijd zo vastgeklonken zit in ons lichaam, heb ik wat uitspraken met het thema 'tijd' opgeschreven:

- de tijd heelt alle wonden: dat is niet zo! De wonden in je lichaam, en neem dat letterlijk!, worden enkel wat dieper weggestopt, toe-gedekt, precies zoals de allopatische medicijnen dat doen... Het lijkt alsof dingen door de tijd heen genezen zijn. Maar als iemand jren later in eenzelfde situatie komt, of op een andere manier aan een situatie wordt her-in-nerd (wat er in zijn/haar lichaam zit, komt opnieuw boven), komt alles weer in volle hevigheid opzetten. Bijvoorbeeld: mensen in die nieuwe situatie worden gemakkelijk verward met mensen in de oude situatie. Zo kunnen mensen die van niets weten, toch een hoop nare en niet te begrijpen reacties op hun dak krijgen van iemand die door hen en in die situatie herinneringen boven krijgt van oud zeer.

- ook kun je zien dat de tijd ons in het lijf gebakken zit, doordat jonge mensen veel gemakkelijker dingen kunnen loslaten dan oude mensen. Oude mensen zitten fractal emotioneel al zo lang vast aan principes, tradities, idealen, frustraties, dat ze haast niet los te branden zijn: Noach-effect.

Alleen: verwerken, uit-schreeuwen, uitpraten, UITPRATEN, huilen, huilen, HUILEN, met de vuist op tafel slaan, handenwringen, stampvoeten, na-denken/na-vlen helen de wonden; en daarnaast: de gevolgen ervan omkeren;

- alsof het gisteren gebeurd is: als iemand na 20/50 jaar ng handenwringend vertelt over de kaping, het concentratiekamp, de verkrachting, dan heeft de tijd duidelijk niet alle wonden geheeld, maar dan is die wond nog kersvers, alsof het gisteren gebeurd was. Wie kent dat gevoel niet?;

- moet je daar nou ng over zeuren? Dat is al zo lang geleden: waar iemand over zeurt, dat zit haar/hem nog helemaal in het lijf en dat is nog niet voorbij. Degene die zo'n opmerking maakt is de zeur: die durft de waarheid niet aan;

- de tijd knaagt aan de botten: dat is de tijd niet, maar het beroerde leven vol spanningen en uitbuitingen. Het is een uitputting van de botten. Osteoporose, botontkalking? Voer voor studenten;

- de tijd tekende haar gezicht, liet sporen achter op haar gezicht: dat is niet de tijd, maar het beroerde leven vol spanningen en hard werken;

- de jaren wogen als lood: idem. Zie die gebogen schouders, keihard van de verkrampte, vastzittende spieren;

- zware tijden tegemoet gaan: dat weet je niet, want je kunt nog geen seconde vooruit zien. Je verwacht het, berekent het vanuit eerdere ervaringen of die van anderen. Als je probeert open en eerlijk te leven, blijken die zware tijden mee te vallen. En misschien kom je tot de conclusie dat je het niet pkt! Of dat achteraf die 'zware tijden' juist de vruchtbaarste waren;

- waar is de tijd gebleven dat...: je blijft dromen over vroeger en dat hoort niet bij volwassen mensen. Vroeger is voorbij en je moet nu wat doen met de gevolgen van vroeger. Het is wel noodzakelijk om vroeger te knnen, omdat je anders de gevolgen niet goed kunt inzien en eventueel mkeren;

- je door de tijd laten opslokken: de workaholics bijvoorbeeld laten zich niet door de tijd opslokken, maar door hun werk en hun ambities, hun jacht naar geld en eer enz. Maar dat doen ook de kunstenaars of de ideale huisvrouwen, al zijn de laatsten met kleine kinderen ertoe gedwongen;

- geen tijd hebben: vraag je altijd af waarvr je geen tijd hebt, wat jou z opslokt dat je geen tijd voor belangrijke dingen hebt. Allereerst kun je nog geen seconde vooruitzien en verder kun je niet berekenen of een kleinigheid geen reusachtige gevolgen zal hebben: vlindereffect;

- elke seconde telt: bij wat voor iets telt elke seconde? Is dat wezen-lijk belangrijk?;

- wedloop met de tijd: 1. nooit haasten of je laten haasten; 2. Vooral sporters zijn jarenlang bezig met die wedloop. Verspilde energie en tijd en inzet...;

- de tijd zit me op de hielen: dat is je werkdruk enz;

- de tijd glipt, loopt, stroomt je als zandkorrels door de vingers: als je daar last van hebt, gebruik je je tijd dan wel verantwoord? Als je goed met je leven omgaat, kan het je niet schelen of de tijd hard lijkt te gaan of niet;

- er is geen tijd meer te verliezen!: het ligt er aan waar het over gaat. Wat betreft de bewustwording van elke mens en de gehele mensheid en vandaaruit de milieu-bewustwording is er geen tijd meer te verliezen;

- alle gevoel voor tijd kwijt zijn: je bent z intensief met dingen bezig, dat je de tijd vergeet. De tijd is gevoelsmatig in je body ingetraind, via je geschiedenis en via het leven volgens de klok enz. en dat ben je op dat moment kwijt. Als je ergens z in op gaat dat je je gevoel voor tijd verliest, ben je ook je gevoel voor de werkelijkheid kwijt;

- de tijd vlg voorbij: hoe jij tijd ervaart, is maar heel betrekkelijk, een andere keer zeg je:

- de tijd krp voorbij: dat wil niet zeggen dat er geen tijd bestaat...;

- iets is tijdloos: dat is waardevol, want dan is het niet ouderwets en ook niet van deze tijd, niet modern. In feite zou alles wat mensen doen en zeggen tijdloos moeten zijn, dat wil zeggen: het zou eeuwigheidswaarde moeten hebben. En daarbij moet je niet denken aan moeilijke dingen, maar aan alledaagsheid: de religies hebben van eeuwigheid iets verafs, iets moeilijks, iets voor na de dood gemaakt;

- iemand tijdig inlichten: dat moet je altijd doen, want je weet nooit echt hoe belangrijk iets is voor de ander;

- je tijd uitzitten: je wacht maar af wat er gebeurt, zonder in te grijpen, zonder dingen te controleren op waarde en waarheid en zonder eigen inzet en verantwoordelijkheidsbesef. Dat lijkt gemakkelijk, maar het is gevaarlijk;

- het zal mijn tijd wel duren: een gevaarlijke uitspraak, want jouw tijd ligt ook na je dood. En bovendien is jouw tijd niet alleen van jou: je leeft met een paar mensen intensief om je heen en verder heb je te maken met de hele wereldbevolking. Een mooie smoes om ergens niet in te hoeven ingrijpen, om dingen te kunnen laten rusten;

- de tijd zal het leren: dat doet de tijd niet. Als je dingen wil leren, moet je het uit je alledaagse leven halen en uit de lichaamssignalen en uit de begeleiding, de kritieken van eerlijke, kritische mensen;

- de tijd zal het uitwijzen, komt tijd komt raad: idem;

- de tijd m hebben: dat zijn vaak de gebeurtenissen en de mogelijkheden in die tijd;

- de tijd als bondgenoot: dat is de tijd niet, dat moet je zelf zijn;

- de tijd werkt in je voordeel: dat voordeel hoort n te zijn, daar hoor je n voor te zorgen en dat van anderen te eisen;

- iemand/jezelf de tijd gunnen: dat moet je altijd doen. Echter deze uitdrukking wordt ook vaak gebruikt als smoes om niet op dat moment over dingen na te hoeven denken, dingen uit te moeten praten enz;

- tijd van leven hebben: dat is maar zr kort, ondanks de omhoogschietende cijfers over de levensverwachting: 80 jaar is niets op de eeuwigheid. In dit korte leven zullen we mns moeten worden. En vooral dingen niet vooruit schuiven naar bijvoorbeeld een volgend leven (rencarnatie);

- de tijd nemen: dat moet je altijd doen, in grote en kleine dingen, je nooit haasten of laten haasten, anders loop je kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe mnsen mis...;

- mijn tijd komt nog!: vaak gebruikt als dreigement in een machteloze situatie, vanuit een neiging tot wraak;

- jij hebt je tijd gehad:

1.      jij mag niet meer meedoen, voor jou is het afgelopen. Je mag nooit echter iemand uitsluiten als het om belangrijke dingen gaat. Gaat het om onbelangrijke dingen, dan kun je er niet vlug genoeg mee ophouden;

2.      deze uitdrukking krijgen ouderen dikwijls te horen. Dat klopt voor hen helemaal niet, want

de jeugd heeft de toekomst,

de tweede jeugd heeft de wijsheid;

- als de tijd rijp is: vreemd: de tijd is altijd al rijp geweest, maar de mns is niet rijp, niet volwassen! De mens, de mn heeft strukturen ontwikkeld, machtssituaties, waarin mensen zichzelf en anderen tot onrijpheid, onvolwassenheid dwingen/dwongen;

- de tijd doden: het is onvoorstelbaar dat volwassen mensen de tijd niet goed gebruiken, maar hun tijd verdoen met onvolwassen dingen, met onbelangrijke dingen. Als je de tijd moet doden ben je als mens al zo goed als dood... Maar het gebeurt op grote schaal. En het leven is maar zo kort!: je hebt maar zo weinig tijd om er wat van te maken! En: je hebt maar n leven!

- je tijd verspillen: dood-zonde...

 

Verleden<--->heden

Alles wat we meemaakten, alles wat we deden, alles wat we lieten, zeiden, niet zeiden, dat alles zit ons in het lijf gebakken. Ook fantasien die jou aangepraat, dwingend voorgeschoteld zijn, zitten jou in je lijf ingebakken, waarnaar jij van alles beoordeelt.

Op die manier nemen we dagelijks al onze beslissingen vanuit ons hele lichaam, vanuit onze geschiedenis, of we willen of niet. Zelfs als ze tegen ons echte eigenbelang in gaan...

Datzelfde kun je zeggen van fractal een heel volk, een hele cultuur: beslissingen worden genomen van uit de hele geschiedenis van zo'n volk.

Als je daar over nadenkt, wordt alles heel griezelig... Dan ga je beseffen dat individuen, dat enkele personen omturnen niet voldoende is: hele culturen moeten omver, hele religies, hele volkeren. Nee: ik zeg niet rassen, ik zeg culturen, volkeren. Dat heeft niets met huidskleur en lichaamskenmerken te maken. Hoe graag Men mij van rassenhaat zal betichten om de dingen die ik te zeggen heb niet te hoeven aanvaarden, zich bewust te laten worden: ik ben geen racist, maar een anti-cultuur-iste, anti-religie-iste. Ik ben tegen de mensvijandigheden waarop elke cultuur, elke religie is gebaseerd. Ik ben tegen de mensenhaat: vrouwenhaat n mannenhaat...

 

Alleen door bewust en eerlijk leven kalft jouw geschiedenis in je lichaam af. Door bewust en eerlijk leven van een heel volk, kalft de geschiedenis van zo'n volk af..

 

Temperatuur

Deze uitdrukkingen geven duidelijk aan dat er sprake is van energie, gebrek eraan, teveel ervan, warmte, van stromingen van energie enz. Ze spreken voor zichzelf:

- ik werd er niet warm of koud van: iets had geen vat op jou;

- koel doen: iemand geen warme energie toesturen. Maar: als je geen energie aan iemand gunt, pak je energien van die ander f. Een tussenweg is er niet. Kou betekent: energie afpakken. Wel moet die ander eigen energien die er uit gemoeten hadden, ergens in het lichaam opproppen, omdat hij/zij niet gewoon met jou kan omgaan. Zo maak je de ander ziek;

- ergens energie insteken: dat moet je letterlijk nemen. Dat geldt ook voor energetisch genezen. Zie Pad en Joannes XXIV;

- het warm krijgen: van benauwdheid, van angst enz;

- witheet worden: je gezicht wordt wit van woede in plaats van rood aanlopen: dit is erger;

- de rillingen lopen me over de rug: 1. van spanning; 2. van kou; 3. van griezelen om wat voor reden dan ook;

- warmte uitstralen; letterlijk: energien uitstralen en dat betekent: genezen, liefde, aandacht geven;

- brandend van verlangen: je hele gevoel, je hele gefrustreerdheid is gericht op iets of iemand buiten jou, waarvan je alle 'geluk' en 'liefde' en lles verwacht. Als je dat soort geluk en liefde van mensen verwacht, is dat een enorme belasting voor de ander. En niemand kan aan die verwachtingen voldoen. Dit heeft vaak met verliefdheid te maken, maar is alleen uit op eigen geluk en bevrediging, dus gn liefde!;

- daar ben ik het gloeiend mee eens;

- een warm mens.

 

Zacht

Het is heel belangrijk om jouw zachtheid te voelen, jouw soepelheid, jouw openstaan, want dat is in wezen allemaal hetzelfde. Heb je geen zachtheid in je denk je? Dan vergis je je. Zelfs als je een doorgewinterde wetenschapper bent, een gladde politicus, een keiharde zakenman, dan ng heb jij zachtheid in je. Goddank! Je zult alleen moeten zoeken naar op welke terreinen je je zachtheid voelt. Misschien bij het golven, of voor je hond, je dochtertje, je hobby, kunst... Heel misschien bij sex een beetje, maar dat is twijfelachtig, gezien de voorprogrammering van wat Men sex noemt.

Die dingen moet je dus opzoeken om je zachtheid te voelen. Maar bedenk wel, dat het armoede is, gevoelsarmoede als je alleen maar zacht kunt worden om je hobby, je dochtertje, in plaats van soepel, gevoelig te kunnen leven.

 

Gezegdes die over zachtheid in de mens gaan;

- vertederd: je bent ergens door zacht gemaakt van binnen. Dat voel je goed;

- vertederend: iets of iemand heeft de eigenschap om mensen zacht te maken;

- zachtaardig: iemand is zacht en gevoelig van aard. Dat denkt Men. In wezen wordt iedere mens zacht-aard-ig geboren, maar door allerlei benvloeding hard gemaakt. Ik geloof nog steeds niet in aangeboren misdadigheid;

- zachtmoedig: katholiek gendoctrineerd, leeft deze uitdrukking bij mij als: van alles verdragen en door dik en dun lief zijn. Als kritische vrouw heb ik geleerd: dit soort zachtmoedigheid is slecht voor jou en voor alles en iedereen waarmee je op die manier omgaat. De eerlijkheid is ver te zoeken;

- week worden/zijn: 1. je hebt het gevoel dat je van binnen zacht wordt, smelt, waardoor je gevoel aan het werk gaat; 2. je bent manipuleerbaar, omdat iemand op je zwakke plek inwerkt;

- weekhartig: hier zit het woord hart weer in. Het heeft echter maar een beetje met het hart te maken; 1. het gaat over een gevoel in je hele lichaam. Wel kunnen signalen gemakkelijker door het hart heenstromen als het zacht is, niet verkrampt; 2. mannen die laten zien dat ze gevoel hebben, worden vaak weekhartig genoemd. Vooral als ze geen dingen willen, durven doen die tegen hun goede gevoel ingaan; 3. ook werd/wordt deze uitdrukking gebruikt voor bijvoorbeeld vaders of andere machthebbers, die hun kinderen of hun ondergeschikten op een menselijke manier benaderen en die dus niet hard zijn, voor zakenlui die geen bedrog willen plegen, niet over lijken willen gaan. 4. ook wordt deze uitdrukking smalend gebruikt voor mannen die geen soldaat willen zijn, voor soldaten die geen geweer willen vasthouden, laat staan gebruiken. Deze mannen echter voelen van top tot teen heel goed dat doden nooit mag. Deze mannen zijn MENSEN!

%&$%&$%&$%&$%&$%&$%&$%&$$%&$%&$.

Catharina Mijling: Ina Mijling, www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |