Artsen en specialisten weten niets van alternatieve geneeswijzen

Catharina Mijling:home boekenplank links reageren? brf a studenten ik zoek column mijn boek

 

HOMEOPATHIE (hier werk ik nog aan)

Artsen en specialisten weten niets van alternatieve geneeswijzen, terwijl een hoog percentage van hun patiŽnten met natuurgeneeswijzen behandeld worden. Vaak durven patiŽnten het niet eens vertellen aan hun 'geneesheer'.

Iets over twee natuurgeneeswijzen die zuiver met de spanningenwet en met de vermeerdering van energieŽn werken: homeopathie en ONDEVIT.

&@%&@%&@%&@% Cato Fonteyn &@%&@%&@%&@%&@%&

 

Inhoud: Homeopathie 1, Onderzoeken, Homeopathie 2, Schudden en verdunnen, Vithoulkas: Standaard, Neusverkoudheid

 

 Homeopathie 1

Iets over twee natuurgeneeswijzen die zuiver met de spanningenwet en met de vermeerdering van energieŽn werken: homeopathie en ONDEVIT.

Artsen en specialisten weten niets van alternatieve geneeswijzen, terwijl een hoog percentage van hun patiŽnten met natuurgeneeswijzen behandeld worden. vaak durven patiŽnten het niet eens vertellen aan hun 'geneesheer'.

Ik kreeg een vraag/opmerking van een lid van het astmafonds na een reactie van mij op zijn schrijfsel op de discussiepagina van het fonds:

1. Als je ervan (astma) genezen zou kunnen worden waarom zouden artsen dat dan niet doen?

2. IK heb namelijk het gevoel dat een arts nooit iemand express aan iets zou laten lijden.

Ik antwoordde:

Ad 1: Nee, artsen weten niets van alternatieve geneeswijzen en willen dat ook niet weten. Een enkeling uitgezonderd. En dus:

Ad 2: Ja, artsen laten mensen onnodig lijden. Maken het zelfs dikwijls nog erger door de vergiftigingsverschijnselen (bijwerkingen) van hun medicijnen.

 

Onderzoeken

De minister wil 10.000 homeopathische middelen laten onderzoeken. Dan lopen mij en veel anderen de griezels over de rug.

Als je iets wilt onderzoeken, moet je eerst weten hoe iets werkt. Je moet hier eerst weten hoe het zit met energieŽn.

Middelen die 'niet werken' worden verboden.

Dat is nogal raar: iets wat niet werkt verbieden.

Ik ben bang dat dit onderzoek de homeopathie veel kwaad zal doen!

 

Homeopathie 2

Nu over Homeopathie. Homeopathie gaat als natuurlijke geneeswijze uit van de gehele mens, ziel en lichaam. Ook als fractaal mens: alles wat je meemaakte, alles waar je voor koos, alle brokken die je maakte, alles, je hele geschiedenis zit fractaal door je hele lichaam. Maar het werkt ook fractaal door in gebeurtenissen in jouw leven. Al gebruikt men de term 'fractal' niet, wegens onbekendheid. Zie Chaos.

Uitgangspunt van homeopathie is: mensen een beetje zieker maken door middel van de energieŽn van een stof die dezelfde verschijnselen in je lichaam zouden veroorzaken als je nu hebt door je ziektes. Simpel gezegd. Daardoor worden er in jouw lichaam tegenkrachten ontwikkeld (wet van de spanningen!) die jou beter gaan maken.

Een sterk voorbeeld kun je zelf uitproberen als je weer eens snipverkouden bent. Je neemt 10 korrels Allium Cepa D30 onder je tong. Komt een verkoudheid plotseling opzetten: onmiddellijk 10 korrels Aconitum D30 onder je tong laten smelten. Eventueel een uur later herhalen. Zie verder STANDAARD.

Dit zijn middelen die je in je huisapotheek zou moeten hebben, evenals: Calendula, Mercurius, Hypericum en Arnica. Je kunt potjes van 10 gram (korrels) bij de apotheek bestellen. Als je je huisarts vraagtb om ze voor te schrijven doet hij/zij dat misschien wel en dan krijg je het mogelijk terug van de verzekering.

Homeopathie werkt met kruiden en mineralen enz. in verdunningen en verwrijvingen van tienmaal (D-code), honderdmaal (C-code) en duizendmaal (M-code): 1 deel van een stof wordt opgelost of vermengd met resp. ongeveer 9, 99 of 999 delen vloeistof.

Dan wordt er krachtig geschud, resp. 10, 100 of 1000 maal.

Vervolgens wordt 1 deel van die vloeistof opnieuw verdund met 9/99/999 delen nieuwe vloeistoffen en 10/100/1000 maal geschud.

Zo worden verdunnen en schudden herhaald. Hetzelfde gebeurt bij verwrijven van stoffen die niet opgelost kunnen worden.

Klassieke homeopaten werken met middelen die zo ver verdund zijn dat er geen molecule van de oorspronkelijke stof meer over is. De werking echter is des te sterker. Hoe hoger de verdunning, hoe sterker de werking.

Deze losgemaakte en vermeerderde energieŽn zijn duidelijk voelbaar. Ik heb een homeopathische huisapotheek met zo'n 30 flesjes met elk zo'n 10 korrels. Als je je hand boven dat doosje houdt, voel je er veel warmte van af stalen.

Sommigen komen met de opvatting: homeopathie werkt langzaam, maar dat is niet waar: er zijn middelen, zoals Arnica en Hypericum, Aconitum enz. die onmiddellijk werken.

 

Schudden en verdunnen

Het vorige hoofdstuk leidt mij naar: waarom zijn verdunnen, schudden of verwrijven noodzakelijk in de klassieke homeopathie?

Homeopaten weten wŤl dat verdunnen en schudden noodzakelijk zijn, maar niet hoe dat komt. Na lezing van het boek van Vithoulkas 'Homeopathie' en mijn ervaringen met homeopaten, begrijp ik waarom ze daar nog steeds naar op zoek zijn: ook in de homeopathie worden rotgevoelens negatief genoemd, er is geen ruimte voor kritische vrouwen; het boek zit vol tegenstrijdigheden en ik mis dan ook een dimensie. (Het voert me te ver om in dit boek mijn hele kritiek uit te werken.)

Alhoewel Men werkt met de wet van de spanningen, kent Men die niet. Daardoor kan Men deze rode draad menselijkheid niet doortrekken naar een natuurkundige en natuurlijke reactie. Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waarom juist die sterke verdunningen zo sterk werken. En waarom verdunnen en schudden en verwrijven noodzakelijk zijn om de energieŽn van een stof zich te doen vermeerderen per verdunning, ook als er van de oorspronkelijke stof niets meer over is. Iedereen die dit boek doorgewerkt heeft, kan zelf de conclusie trekken.

Ook komen dingen als kauwen, roeren, kloppen, kneden, stampen, duwen, torsen, buigen, wringen, rekken, zuigen, snijden, trekken, slaan, vegen, knijpen, wringen, vacuŁmtrekken enz. in een ander daglicht te staan. Daar worden ook energieŽn vermeerderd.

Iets voor anderen om uit te zoeken. Ik meen dat deze uitleg veel nieuwe onderzoeksterreinen opengooit; dat deze opvatting hele nieuwe gezichtspunten oplevert bij allerlei wetenschappen, technieken, alledaagse huishoudelijke bezigheden enz; dat dit mogelijk bepaalde openliggende vragen in allerlei verschijnselen en wetenschappen kan verklarenÖ

Hahnemann echter, die de homeopathie ontwikkeld heeft, heeft dit enkel kunnen doen, als hij voor de volle 100% verzorgd werd en als zijn kinderen hem niet tot last waren. Zijn vrouw zal dat allemaal dus wel weer op de nek gekregen hebbenÖ Wat voor ziektes en pijnen had zij? Of werden die gemakkelijk met zijn middelen weggewerkt, zodat niet duidelijk werd datÖ

 

Vithoulkas

 Ik heb echter veel kritiek op het boek van V.: 'Homeopathie'. Het tweede inzicht bestaat niet bij hem.

- het is op de eerste plaats sexistisch: er is duidelijk niets aan vrouwen gevraagd, laat staan aan kritische. De voorbeelden die her en der gegeven worden zijn dan ook stereotiep;

- er is geen ruimte voor kritische vrouwen;

- laat staan dat er ook maar iets doorklinkt van de 'spiritualiteit' (ik hou niet van dat woord) van kritisch vrouwen, die verder gaat dan totnutoe gebruikelijk;

- er is nog teveel geest en hersenwerking aan elkaar geplakt;

- op blz 14 worden spirituele fenomenen genoemd die kanker hadden. Dat kan niet: iemand die kanker heeft kan onmogelijk een spiritueel fenomeen zijn, omdat die persoon dingen in eigen lijf en leven heeft overgeslagen, platgewalst enz., dingen Ťn mensen;

- een kankerpatiŽnt kan ook geen spiritueel fenomeen zijn, omdat de energieŽn van kanker dat tegenwerken;

- ik herken door het hele boek heen verkeerde invullingen van wat liefde zou zijn;

- er wordt herhaaldelijk gesproken over evenwicht en harmonie, maar dat is telkens een bewijs van de beperktheid van V.: deze uitdrukkingen zijn te beperkt, want voor mensen in Het Grote Gebeuren geldt groei. Groei, ook door afbraak binnen de grenzen van 's mensen vermogen, of afbraak als die mens over zijn/haar grenzen moet gaan, langdurig of permanent. Groei door tegenslag, ruzie, problemen, spanningen... (Spanningen-effect, zie Moeders Grafje);

- de oorzaken van bijna alle ziektes worden niet uit de doeken gedaan: de maatschappelijke, religieuze en culturele. Slechts zijdelings wordt er her en der iets gezegd over stress en invloeden van buitenaf;

- in dit verband: nergens wordt ook maar iets gezegd over de cruciale en politieke rol van de lieve-moeder-figuur en in het gevolg daarvan van de hulpverlening van welke aard ook: het opruimen van rotzooi door anderen aan anderen aangedaan.. Die rol die mede oorzaak is van veel ziektes. In feite is ook de homeopaat bezig met pleisters-plakken als hij de patiŽnt niet tegelijk bewust maakt van de maatschappij, religies en culturen als grootste veroorzakers van ziektes. Hij doet dan minder dan half werk, want maatschappij, religies en culturen veranderen er niet door;

- ik heb nergens gelezen dat de meeste ziektes ontstaan door wat mensen een ander aandoen. De algemene ervaring met hulpverleen(st)ers is dat je niet aan mag komen zetten met wat een persoon of een situatie jou aangedaan heeft. Vrouwen mogen niet wijzen naar haar echtgenoot en haar kinderen, naar het huwelijk en het gezin als veroorzakers van haar hete, pijnlijke nekbobbel, haar chronische verstopping, haar vastzittende schouders, haar rug en heupklachten, haar steenkoude voeten, haar verwarring...;

- er wordt geen verschil gemaakt tussen de opvoeding van meiden en jongetjes, terwijl de tegengestelde opvoedingen juist de grondslag zijn van veel maatschappelijke, religieuze en culturele oorzaken van latere ziektes;

- opvoeding wordt beperkt gehouden tot ouders en tot mijn verbazing ook de leerkrachten, maar verder gaat de opvoeding niet. Niets vond ik over kuddegeest en groepsdwang, vooral die onder jongetjes;

- er is geen verwijzing naar de volgende stap in de evolutie;

- naar signalen die je krijgt;

- naar het ontoevallige van toeval;

- naar de mensen en gebeurtenissen die je cadeau krijgt enz;

- zo komt ook V. niet verder dan de ziektes;

- geen verwijzing naar het gebruiken van je rotgevoelens en het gebruiken van rotsituaties waar je in zit, waardoor je die allemaal kunt omkeren ten goede van jou, je omgeving en de gehele mensheid;

- egoÔsme wordt niet beschreven zoals zou moeten: de een soort egoÔsme als zelfbevrediging en de ander, de Ťchte als basis van waaruit je als volwassene met mensen, dieren, planten, situaties en gebeurtenissen om hoort te gaan;

- alhoewel er drie niveaus worden genoemd, worden ze toch sterk door elkaar heen gehaald en anderzijds op een vreemde manier gesplitst;

- rotgevoelens worden negatief genoemd en als een van de veroorzakers van ziektes, terwijl rotgevoelens juist de waarheid in 's mensen lichaam en leven naar boven (willen) halen! Omgekeerd dus!;

- 'de meest gezonden zijn zij die in een toestand leven van mystieke ervaringen: extase, zuivere liefde, religieuze devotie en een ganse rij van andere hoogstaande gevoelens die moeilijk te omschrijven zijn,' aldus blz 18. Daar klopt helemaal niets van:

x. mystiek bestaat niet;

x. extase is een toestand van waanzin en komt voort uit een fundamenteel verkeerd omgaan met eigen lijf en leven;

x. religieuze devotie is uit de boze;

x. er is geen enkele aanwijzing dat ongelukkig-zijn, je grootste geluk kan betekenen, dat je je ongelukkig vůťlt en toch weet dat het goed is;

x. 'zuivere liefde' bestaat ook niet, je zult het altijd met je eigen lijf en leven moeten doen, inclusief. Je zult ook altijd dingen nodig hebben;

-'negatieve' (aanhalingstekens van mij) gevoelens worden verstoringen genoemd. Daardoor blijven en de patiŽnten en de homeopaten deze gevoelens negatief vinden. Terwijl de hele homeopathie gebaseerd is op ziektes als uitingen van 'er klopt iets niet', worden deze gevoelens daar niet onder gerekend. Een homeopaat zal mogelijk een bloedneus of een scheet feliciteren, maar een woede-uitbarsting, of jaloezie zal hij 'begrijpen' en 'accepteren'.

 

Er staat een definitie in over gezondheid. Maar er ontbreekt aan:

- iemand is gezond die het belang kent van eerlijk, kritisch leven. Voorwaar toch een belangrijk criterium;

- iemand die eigen verantwoording draagt;

- die signalen herkennen kan en wil;

- die dus risico's durft lopen;

- die personen bij de lurven grijpt waar hij/zij van leren kan;

- die rotgevoelens belangrijk vindt;

- die niet uit rotsituaties stapt, tenzij erin blijven een onhaalbare kaart is geworden en/of tenzij hij/zij eruit is gegroeid.

 

Ik mis dus een dimensie. Het boek zit vol tegenstrijdigheden die niet met elkaar samenvallen, het samenvallen van tegenstrijdigheden is een kenmerk van de waarheid.

 

Standaard

Voor en na elke operatie zou men een standaard homeopathische behandeling moeten toepassen. Iedereen die een operatie moet ondergaan, zou de arts moeten vragen deze behandeling hem/haar voor te schrijven. Doet de arts dat niet, dan kun je de middelen zelf bestellen bij de apotheek. Alleen de phytolacca is duur, de rest is goed te betalen. Je hebt geen of nauwelijks pijn en geneest sneller en beter. Met veel minder bloedingen, zwellingen en littekens.

Dat standaardpakket ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

ō  gedurende 2 dagen vůůr de operatie, welke operatie dan ook: 3 x 2 korrels Phytolacca D30.;

ō  de dag vůůr de operatie: 2 x 5 korrels Arnica D30;

ō  op de dag van de operatie: 2 korrels Phytolacca D30 en ťťn uur voor de operatie 5 korrels Arnica D30;

ō  onmiddellijk na de operatie 5 korrels Hypericum D30. Indien nodig na 1 of 2 uur nog eens 5;. Later 5 korrels oplossen in gekookt, afgekoeld water en beetje bij beetje een minuut in de mond houden.

ō  dreigt er een ontsteking, dan kun je 5 korrels Mercurius D30 nemen, herhalen na ong. 12 uur;

ō  een wond kun je behandelen met Calendulacreme of -emulsie. Bij de emulsie mag er dan geen eucalyptusolie in zitten. Let daar vooral op! Want munt en eucalyptus doen de werking van homeopathie teniet.

 

Arnica versterkt de aderen en doet bloedingen sneller genezen, geeft minder zwellingen.

Hypericum werkt sterk bij beschadigingen van de zenuwen en dat gebeurt bij elke operatie. Ook botbreuken en botbehandelingen genezen sneller en met minder pijn met Hypericum.

Phytolacca is een soort homeopathisch antibioticum: het voorkomt, geneest ontstekingen, evenals Mercurius.

Calendula: ontsmet en versterkt de huid, je krijgt bijna geen littekenvorming. Ook oude littekens knappen op van Calendula. En verzweringen.

 

Je kunt deze middelen het beste innemen bij het ontbijt. Je kunt gewoon alles eten en drinken, al is gewone koffie natuurlijk voor niemand echt goed.

En mensen die je uitlachen of neerbuigend doen zijn niet goed op de hoogte. En aangezien iedereen op de hoogte kan zijn zijn dat domme mensen! Ook artsen die het niet weten.

 

Neusverkoudheid

Neusverkoudheid is de schrik van carapatiŽnten: de infectie zakt naar beneden en wordt dan bronchitisÖ

Er zouden een paar middelen standaard in je huisapotheek moeten zitten. Ik noem er vast 2 voor neusverkoudheid:

Aconitum D30. Als je plotseling verkouden wordt. Neem dan een paar (zo 5 tot 10) korrels van dit middel en eventueel een uur later nog een paar. Lukt het daar niet mee omdat het te laat is, dan kun je over gaan op:

Allium Cepa (rode ui! Wie kent niet het verschijnsel van een loopneus en tranende ogen bij het schoonmaken van een ui?) D30. Neem hiervan weer een paar korrels en eventueel na een uur nog een paar.

(&)#(%)(&)#(%)(&)#(%)(&)#(%)(&)#(%)

Zie vooral ook: Buteyko, Homeopathie, Ondevit, Hulpverlening, Natuurgeneeswijzen, Genezen

 

Catharina Mijling:www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |