"Houden van" gevoelens rotgevoelens angst sentimentaliteit sympathie genieten geluk

 

 

Catharina Myling: Alhoewel allerlei gevoelens afwijkingen, ziektes zijn, ook de prettige gevoelens!, heb je ze toch nodig om bij je Gevoel/Besef te komen.

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |

 

GEVOEL: LosLATEN of losLEVEN?

 

Alhoewel allerlei gevoelens afwijkingen, ziektes zijn, ook de prettige gevoelens!, heb je ze toch nodig voor dat eerste inzicht. Je hebt ze nodig om bij je Gevoel te komen. Je Gevoel hoort bij het Eerste en Derde Inzicht.

 

Inhoud: De link. Houden van? Gevoelens. Rotgevoelens 1. Angst. Lekkere gevoelens. Sentimentaliteit. Sympathiegevoelens. Positief denken. Ongezonde gevoelens. Genieten. Slecht. Verhoudingen tussen gevoelens en Gevoel. Geluk? Gelukkig maken? Bomen.

 

(Dergelijke stukken op Internet zijn uittreksels: in mijn boeken is een en ander beter uitgewerkt)

 

De link

 

Verreweg het grootste deel van de mensheid kan de link niet leggen van hun gezondheid, naar:

zbul5alle emotionele manipulatie die ze vanaf de conceptie hebben moeten ondergaan.

zbul5wie het middelpunt van hun leven is;

zbul5hun gevoelens en hun Gevoel;

zbul5wat dat met het lichaam te maken heeft en wat met de hersens;

zbul5wat dat met energie te maken heeft;

zbul5wat de geschiedenis, de betekenis en de grote waarde, de absolute waarde van rotgevoelens is als: woede, angst, onzekerheid, depressie, teleurstelling, verontwaardiging, verdriet, haat, wanhoop;

zbul5wat de waarde van de nieuwe wetenschap 'CHAOS' is voor het mensworden/menszijn;

zbul5wat er eigenlijk gebeurd is in hun leven;

zbul5hoe de maatschappelijke, religieuze en culturele invloeden hen hun gezondheid en hun geluk afpakken, door voornoemde emotionele manipulatie;

zbul5waar dit allemaal naartoe wijst, hoe ze verder kunnen met hun leven;

zbul5wat dit allemaal voor de toekomst zou moeten/kunnen be-teken-en;

zbul5wat mensen-kunnen-genezen hiermee te maken heeft;

zbul5wat dat alles met God(in) te maken heeft of met kosmos, het Al, Allah, de Natuur of hoe je het noemen wilt. Ik noem het graag 'Het Grote Gebeuren', omdat het een gebeuren s, een ontwikkeling zelfs waar iedere mens op elk moment f aan meewerkt, f tegenwerkt;

zbul5hoe ze dan wl anders kunnen leven: gemakkelijker, gelukkiger, gezonder, zonder angst voor de dood...

zbul5dit leren mensen niet en nergens, vooral niet in hun godsdiensten;

zbul5ondanks allerlei therapien komen de mensen toch niet ver genoeg. Alles is niet simpel genoeg, ook die therapien niet.

Veel van dit boek doet je al vlen hoezeer de maatschappij, de religies en culturen jou bestreden hebben en nog met emotioneel en ander geweld blijven bestrijden in jouw eigenheid, in het een doel van je leven meer mens worden en groeien in bewustwording.

 

Houden van?

 

Waarom deze boeken, dit geschrijf op Internet? Mensen houden niet van zichzelf, niet cht. Ik bedoel niet dat lekkere gevoelentjen, maar het wezenlijke houden-van door kritisch en eerlijk met je eigen lijf en leven om te gaan.

En omdat mensen niet van zichzelf houden, moeten nderen van hen houden.

Omdat mensen dus uit on-weten-dheid willen dat anderen van hen 'houden', doen ze er van alles voor om die 'liefde' te winnen: kunst, wedstrijdsport, lief-zijn, uitsloven, lollig zijn, hard werken, pesten, moederen, preken, hulpverlenen, tot misdaad, moord en oorlog toe! Allemaal vormen van aandacht-trekken.

En daardoor zijn alle structuren van maatschappij, religie en culturen ontwikkeld:

  1. ze zijn eruit voortgekomen en;
  2. ze hebben dit misbruikt. Dat moest ook wel, want anders viel de ondergrond van hun bestaan weg.

Mensen worden gemangeld en leren nergens, ook niet, vooral niet in de religies! hoe ze in zijn totaal met hun eigen lijf en leven, in alle situaties waar ze inzitten, om moeten gaan. Ze kennen hun eigen waarde niet!

Mijn geschrijf is totaal en helpt jou van jezelf te gaan houden, totaal te leven zoals bij jou hoort.. Daarom is het ook persoonlijk. Dat wil zeggen: het gaat over de totale mens, maar ook over die mens in die situaties, over JOU in JOUW situaties.

 

Gevoelens en Gevoel

 

Ik spits hier het verschil toe op het gevoel en het Gevoel.

Alhoewel allerlei gevoelens afwijkingen, ziektes zijn, ook de prettige gevoelens!, heb je ze toch nodig voor dat Eerste Inzicht. Je hebt ze nodig om bij je Gevoel te komen. Je Gevoel hoort bij het Derde Inzicht.

Als je begint met kritisch leven, blijkt dat je wel dingen helder in je hoofd kan beredeneren, maar dat de rest van je lichaam niet mee kan doen. Dan zeggen mensen vaak: 'dr (het hoofd) weet ik het wel, maar dt (hart-/maag-/buik-streek) wil nog niet meedoen!' Dat is bij mij ook nog steeds zo

Bijna alles van wat ik geschreven heb kan je voelen in je lichaam. Dat is iets anders dan wat Mn gevoel noemt. Wat Men gevoel noemt is sentimentaliteit. Wat Men gevoel noemt is in wezen allerlei soorten behoeftes aan gde aandacht. Aandacht is altijd een kwestie van energien: goede of slechte. Aandacht geeft anderen altijd goede of slechte energien en haalt altijd bij anderen de goede of de slechte energien naar boven. Meestal in een mengsel van allerlei soorten. Zie aandacht

Als Men het over het gevoel heeft, gaat het over de werking van het lichaam onder de haargrens, maar daar leren we nergens iets over. We zijn z ver van de werking en de signalen van ons eigen lichaam af gegroeid, dat we niet eens weten wat Gevoel eigenlijk betekent, laat staan hoe we ermee om moeten gaan. Zozeer is het in de war gemaakt door verstandig leven. Zo ver dwalen we dagin daguit van Het Pad der Wijsheid af.

Dat wat je voelt zit nder je hersens. Prettige en rot-gevoelens. Ik begin met de laatste, want die zijn het belangrijkste en het duidelijkste voor jouw volgende stap in de evolutie.

 

Rotgevoelens 1

 

Rotgevoelens voel je in je lijf. Het zijn bijvoorbeeld: woede, angst, teleurstelling, onzekerheid, verontwaardiging, verbittering, jaloezie enz.

Het gaat zo: er gebeurt iets, iemand zegt iets of wil iets van jou, wat een rotgevoel oproept. Daarom wil jij bijvoorbeeld je gal spuwen. Dat bericht gaat naar de hersens. Maar ergens anders zit een angstgevoel, een gevoel dat sterker is dan het signaal om je gal te spuwen. Die angst stuurt het bericht naar de hersens: bekhouden.

Rotgevoelens bewijzen dat je:

1. alles beoordeelt, kiest en beslist met je hele lichaam. En dat voel je heel goed!;

2. en dat je dus eerder verkeerd hebt geoordeeld, gekozen en beslist. In oorsprong bijna altijd gedwongen en vaak is de basis al gelegd bij de conceptie. Vandaar 'mijn' tweede inzicht;

3. dat de waarheid op dit moment boven wil komen;

4. dat het van levensbelang is dat je luistert naar je rotgevoelens en die als leidraad neemt om nu andersom te beslissen!

5. dat je nu kunt inzien dat en waarom religies en culturen rotgevoelens veroordelen!

Door rotgevoelens protesteert jouw lichaam:

zbul7er begint bijvoorbeeld iemand aan te tornen

zbul5dat je verkeerd voorgeprogrammeerd bent;

zbul5dat je geleerd hebt er verkeerde ideen, idealen, tradities en zo op na te houden;

zbul5dat dit allemaal politiek is;

zbul5dat de lieve moeder een politieke figuur is net zoals n tegenovergesteld aan de ambitieuze werknemer;

zbul5dat geloven niet bij volwassen mensen hoort enz.

zbul5dat je daardoor jezelf ziek hebt moeten maken. Dan roep je vertwijfeld uit: 'ik word hier niet goed van!' of:' ik word misselijk van jou' enz.

zbul7jij ziet het al wel goed, maar die ander probeert je iets anders aan te praten. Dikwijls door een beroep te doen op je oude ideen, principes enz, die jou nog steeds gedeeltelijk in je lijf zitten, want die raak je niet zomaar even kwijt door dat verstandelijk te beslissen, die moeten af-geleefd worden;

zbul7iemand laat je in de steek, geeft je een trap na, doet net of JIJ gek bent enz;

zbul7of iets anders.

Die gevoelens komen vanuit je voorgeprogrammeerdheid:

zbul6die zijn dus niet van jouzelf als mns

zbul6die zitten niet in je genen

zbul6die heb je niet gerfd van je ouders enz.

zbul6die zijn ook niet veroorzaakt door de kritische help(st)er,

zbul6maar eerder al door maatschappelijk, religieus en cultureel benvloede personen;

Het eerste en ergste wat je dan voelt is angst, voornamelijk om dingen te moeten veranderen, maar ook: angst voor andere mensen: familie, collega's, mede-gelovigen enz.

Angst

Angst trekt jouw gevoel, je energie, je mogelijkheden en verantwoording door allerlei vreemde atractors (een term uit de wetenschap CHAOS) alle kanten op en houden je zorgvuldig in stukjes verdeeld. En:

zbul5jouw overlopende gal wordt opnieuw ingeslikt;

zbul5dat ergere rotgevoel komt nog steviger in het zadel komt te zitten;

zbul5jij houdt de volgende keer gemakkelijker je bek en:

zbul5de situatie en de persoon in die situatie worden bevestigd en gestimuleerd in wat slecht is voor jou, die situatie en die persoon;

zbul5het grote slechte, de kwade intelligentie wordt groter en sterker, krijgt meer invloed op jou en meer macht over de gehele mensheid.

Rotgevoelens geven aan

dat er dingen niet helemaal

of helemaal niet

kloppen!

Je zou dus na moeten gaan wt er niet klopt, waarom en waardoor niet, en wat je ertegen zou moeten doen. Niet tegen die rotgevoelens, maar tegen dat wat niet klopt!

Want:

jouw rotgevoelens zijn het kostbaarste

wat je hebt in je leven!

Niet leuk, maar ze betekenen cht leven of (te vroege) dood voor jou. De Waarheid kan, door er naar te luisteren, boven komen in je lichaam en je leven en die maakt je gezonder en wijzer. Dat inzicht, daarnaar leren leven zou de kern van de opvoeding van kinderen moeten zijn: hen leren leven naar de waarheid.

 

Lekkere gevoelens

 

Prettige gevoelens worden zr gewaardeerd en Men streeft daar altijd naar. Die worden zelfs gelukkig-zijn genoemd, optimisme, sterke persoonlijkheid, evenwichtig-zijn, gezonde kijk op het leven, positief denken en dergelijke.

Lekkere gevoelens geven echter lang niet altijd de Waarheid aan. "Daar voel ik me lekker bij,' 'ik voel me er goed bij', ik doe wat prettig aanvoelt', zijn bedrog als ze worden veroorzaakt door sentimentaliteit, romantiek, verliefdheid in brede zin (je bent op alles verliefd waar je emotioneel afhankelijk van bent). Of als je je lekker voelt bij succes, eer, roem, voldoening, moederen, (schijn)zekerheid, tradities, idealen, wetenschap, principes enz. In wezen zijn dit allemaal afhankelijkheden, waarvan er veel voortkomen uit en ondersteund worden door de kuddegeest/groepsdwang en de emotionele beschadigingen daardoor.

Lekkere gevoelens zijn vaak zelfs gn voor jou goede gevoelens: een supporter die juicht omdat zijn cluppie een doelpunt maakt: dat is geen goed gevoel, dat is sentimentaliteit plus kuddegeest en nog zo het een en ander. Jij hebt nl. niets te maken met die ventjes op het veld. Jij loopt je niet uit de naad gedurende 11/2 uur om een balletje in een netje te krijgen. Maar ook is schreeuwen een therapie om vastgezette emoties los te maken en er uit te gooien. Het wordt ook vaak gezegd: 'dan kunnen ze hun frustraties eens uitschreeuwen... dan kunnen ze zich eens uiten... hun spanningen kwijt...'

De oorzaken worden daardoor echter niet duidelijk en dus niet aangepakt. Vandaar: brood en spelen. Dat houdt de mensen zoet. Overheersers van een land zullen sporten en kunst altijd stimuleren: politiek! In de VS kan je een studiebeurs krijgen als je op 'hoog' niveau een sport bedrijft! Wat heeft basketbal nou met een artsen- of advocatenstudie te maken...

Als je jarenlang traint in een of andere sport om ooit eens als nummer n op een schavotje te staan en je hebt alweer een fractie van een seconde van je eigen tijd afgeknabbeld, dan is je blijdschap groot, maar niet goed voor jou. En voor niemand is dergelijke blijdschap goed. Het is verspilde tijd en energie. Het lekkere gevoel van kunstenaars en allerlei soorten wetenschappers, idem.

Bijvoorbeeld: eens had ik mezelf getrakteerd op een abonnement voor pianoconcerten. Bij de voorlaatste uitvoering vond ik het al raar: zoveel mensen zitten gebiologeerd(!) naar een jongetje te staren. Een jongetje dat door een tijdrovende en isolerende studie weinig aan relaties en situaties meegemaakt/verwerkt kan hebben in zijn 20-jarig leven en dus maar weinig wezen-lijke uitstraling kan hebben. De luisteraars bewonderen hem echter (bewonderen is duidelijk voelbaar) en pogen geheel p te gaan in de muziek. Bij het laatste concert dacht ik, om me heen kijkend en al die behoeftes en frustraties ziende: 'wat zoeken jullie hier, wat je zelf kan ZIJN!' Bij de pauze ben ik naar huis gegaan.

Ook was ik lange tijd weg van de Matthus Passion van Bach. Ergens weg van zijn betekent dat jouw IK niet bij jouzelf is: een kwalijke zaak. Ik zong er aria's voor tenor, sopraan en alt uit. Dat kon wegens mijn stembereik van ruim 3 octaven. Ik zong uitsluitend thuis, want door mijn slechte longen was het uitgesloten dat ik zangeres werd. Maar nu walg ik van de teksten: zoveel vergif! Ondersteund, versterkt door zulke prachtige, in-dring-ende muziek. Ik ben begonnen er nieuwe teksten op te zetten.

Eer, roem en succes zijn allemaal gevoelens die jou van je IK afhouden, af-leiden. Je kan het z zien: n van je talenten pomp je op tot monsterachtige afmetingen, waar jouw IK in verstrooid en onderdrukt wordt. Als je op het spoor komt van zulke valse gevoelens, ga je steeds meer ontdekken.

Tegenover lekkere gevoelens staat: als je echt goed bezig bent, ervaar je een diep besef, een weten van je kruin tot je tenen. Dat is veel fundamenteler dan lekkere gevoelens, omdat weten de Waarheid, de Wijsheid in zich draagt.

Dat is allemaal met opzet mensen aangedaan: emotionele manipulatie. Maar ik kan beter zeggen: emotionele mishandeling!

 

Sentimentaliteit

 

Ik kom er niet onderuit om sentimentaliteit tegenover het goede Gevoel te plaatsen. Emotionele banden die je hebt met familie, geloofsgenoten, vrienden/vriendinnen, partijgenoten, dieren, hobby's, kunst enz, ont-aard-en gemakkelijk in sentimentaliteit, in verslaving. Ont-aard-en zegt het al: je verliest je eigen aard. Daardoor worden die banden niet opgelost, afgeleefd, zoals dat hoort bij volwassen mensen, maar ze worden steviger ver-anker-d in je lichaam en je leven. Verslaving wil zeggen: je kan niet meer zonder. Stel je maar eens voor hoe je je voelt als je diegene of datgene verliest...

Sentimentaliteit komt voort uit behoeftes die je niet kan of durft kennen: je kan tranen in de ogen krijgen bij een film waarin iemand een geliefde verliest. In feite huil je om jezelf, om wat jij aan Liefde, bevestiging, goede aandacht nodig hebt en niet krijgt.

Sentimentaliteit wordt vaak misbruikt en verder opgefokt door bijvoorbeeld rituelen. Maar zeer zeker ook door kunst zoals opera's, oratoria, popliedjes, soaps, boeken, films: romantiek. En vergeet niet allerlei romantiek in religies, geloofsgemeenschappen, sportsupporters enz.

Onder sentimentaliteit vallen veel van de voor de mens slechte gevoelens. Sentimentaliteit is beladen met politiek, ook in alle religies, en dikwijls met economische uitbuiting van mensen. Dit geldt voor alle ongezonde gevoelens en voor alle verslavingen. Sentimentaliteit houdt mensen klein, verdeeld en manipuleerbaar. Sentimentaliteit is anti-menselijk, hoe lekker het ook aanvoelt, OMDAT het lekker aanvoelt! Het is een ziekte: dat wat je voelt in je lijf is in oorsprong enerzijds veroorzaakt door invloeden van buitenaf, en anderzijds ontstaan door weggestuurde energie en lichamelijke leegtes, die opgevuld mten worden volgens de natuurwet.

 

Sympathiegevoelens

 

Vaak wringen we ons lichaam om voor iemand sympathiegevoelens op te brengen. Alweer: dat kan je voelen en op die manier controleren. Dat noemt men dan liefde.

Als je voor iets of iemand geen sympathie op kan brengen is het noodzakelijk voor jou om na te gaan:

zbul7of je wel sympathie mt voelen;

zbul7hoe het komt dat je geen sympathie voelt, want dat heeft zijn oorzaken en het is voor jouw IK noodzakelijk om daar achter te komen;

zbul7waarom claimt die ander jou en je sympathiegevoel?

zbul7en heeft ooit iemand het recht om jou te claimen? Wil die ander misschien niet op eigen poten staan, maar alles door anderen in zijn/haar leven op laten knappen?;

zbul7en heeft ooit iemand het recht om jou te dwingen sympathie te voelen? En dat dan liefde te noemen...;

zbul7heb je niet misschien groot gelijk om geen sympathie te voelen?;

zbul7en zou sympathie-voelen wel goed zijn voor de situatie en de mensen erin waar het om gaat?

Sympathiegevoelens horen onder het kopje: sentimentaliteit thuis.

 

Positief denken

 

Met de term 'positief denken' goochelt Men in de NEW AGE beweging zo graag. Maar het is de zoveelste nieuwe vinding, een zoveelste zoethouder, een veelbelovende truc.

zbul7Met positief denken bedoelt Men oa: het gevoel, het lichaam onder het strotklepje dwingen om zich lekker te voelen.

zbul7En om zich verbonden te voelen met de natuur, met het heelal. Dat betekent in wezen: je lichaam dwingen om de Waarheidssignalen van dat moment te negeren. Er zijn allerlei trucs om je daarbij te helpen: weg-redeneren, troosten, uitwerken van je rotgevoelens (maar niet tegen de persoon en in de situatie waar dat zou moeten), mediteren, yoga, muziek, dans.

zbul7Positief denken is ook: als je iets niet ziet zitten, je hebt ergens geen zin in of je ziet tegen iets heel erg op, moet je jezelf inpraten dat je het wl kan. Als je dat maar genoeg doet, ga je dingen veel gemakkelijker vinden en voel je energie in je opborrelen om iets toch maar wel te zeggen of te doen of zo. Maar dat houdt ook in dat je je niet afvraagt of je misschien gelijk hebt met dingen niet zien zitten, ergens geen zin in hebben of zo. Of die dingen wel goed voor jou zijn.

zbul7Een andere manier van positief denken dient om jou te genezen van ziektes: je zegt maar vaak genoeg: 'ik ben gezond, ik heb een goed hoofd... mijn longen, hart, voeten zijn goed' en je migraine, cara, hartklachten enz. worden beter. Dit is een zoveelste verkrachting van Het Grote Gebeuren, precies zoals godsdiensten doen. Is feite is dit nog geniepiger dan de voorgaande trucs: jou wordt opgedrongen dat ziek-zijn en pijn niet mogen. Dat jij zo stom was om ziek te worden, pijn te krijgen. Er wordt immers niet naar de oorzaken van ziekte en pijn gezocht? En daardoor wordt er aan de oorzaken niets veranderd. Laat staan dat je leert om die ziekte en pijn te gebruiken. Om er meer mens van te worden en machtsstructuren uit te hollen. In feite is het erger dan verkrachting: omdat we fractaal dat Grote Gebeuren zelf zijn, plegen we incest op onszelf en op onze meest naasten in gezin-, werk- en andere situaties.

zbul7Ook zeggen positieve denkers dat, als je z denkt, je vanzelf dingen gaat veranderen. Dat is maar zeer betrekkelijk: dingen die je niet inziet kan je moeilijk veranderen: je gaat in je bedrijf de structuren niet doorzien, in je gezin niet, in je religie niet, in je cultuur niet!

Dit is allemaal wr een veroordeling van nare gebeurtenissen en rotgevoelens. En in dat opzicht niet veel anders dan de mis-daden van religies, de maatschappelijke structuren, de hulpverlening enz. Je dwingt door middel van je verkeerde boodschappen van je hersens de rest van het lichaam dingen enerzijds niet te voelen, terwijl ze belangrijk voor je zijn en anderzijds dingen te voelen, te kiezen en te beslissen die niet goed zijn, of waar jij nog niet aan toe bent.

Je krijgt door dat verbod geen mogelijkheid om rotgevoelens en nare gebeurtenissen in je leven te zien als erbij-horend, je kan er geen plaats aan geven en dus blijven de krachten en veranderingen, de groei en de evolutie die er uit voort knnen komen ongebruikt, gaan tegen je werken, tegen je gezondheid. En dat is een fundamentele misdaad tegen jou en tegen de mensheid.

Ik griezel steeds mr van dingen die uitgevonden zijn op gevoelsgebied door mannen. Zij hebben ons altijd al voorgeschreven wat goed of slecht zou zijn. Nu hebben ze dan de termen 'positief' en 'negatief' daarvoor in de plaats gegeven. In feite hebben zulke stromingen (met wat nuanceverschillen) dezelfde kenmerken als godsdiensten: ze doen mensen hun eigenheid en hun recht op rotgevoelens op een geniepige manier onderdrukken en overtuigen hen op een dwingende manier hun voorschriften op te volgen. Eigenlijk grijpen ze de mens nog geniepiger, nog fanatieker aan dan de traditionele godsdiensten doen: ze spelen op een haast onontkoombare manier rechtstreeks in op je ontluikend besef van IK-zijn.

Erg is dat positieve denkers wel de mond brutaalweg vol hebben van holistisch leven, wat betekent: leven als totaal mens, verbonden met het Al, maar ze pakken tegelijk de mens het belangrijkste wat nodig is voor dat holistisch leven doodgewoon f: rotgevoelens, pijn, ziektes en spanningen! Positief denken is erg negatief.

Tegenover 'positief denken' stelt Men 'negatieve gedachtes'. Wat Men daarmee bedoelt zijn geen gedachtes, maar lichamelijke gevoelens. Ze zijn ook niet negatief, maar zitten boordevol Waarheids-energie en je kan er lles van leren.

 

Ongezonde gevoelens

 

In tegenstelling tot rotgevoelens wijd ik nu hoofdstukken aan cht negatieve gevoelens. Dat zijn namelijk die gevoelens:

zbul7die jou zwak houden en emotioneel afhankelijk;

zbul7die slecht, ongezond voor jou zijn;

zbul7die jouw toekomst verkorten en verkleinen door ziektes en te vroege dood;

zbul7die voor jou belangrijke gebeurtenissen steeds meer belemmeren, bestrijden of tegenhouden;

zbul7die mensen meer en meer uit je leven verbannen, waar je wat aan kan hebben, die jou kunnen helpen groeien in menszijn, die jou kunnen steunen en bewust maken.

Die echt negatieve gevoelens worden echter voor het merendeel zeer gewaardeerd in allerlei machtssystemen: in huwelijk, gezin, kunst, religies, culturen en maatschappij. Heel tekenend, omdat door de herkenning van die gevoelens als zijnde slcht, de mens-vijand-igheid van die systemen scherp zwart-wit onderuit gehaald worden.

Hier volgen wat gevoelens, en aanleidingen tot beschadigende lekkere gevoelens:

zbul5eer, roem, succes, ambitie, promotie, accuratesse;

zbul5geld, bezit, opschepperij, anderen overtroeven, afgunst;

zbul5zelfbeheersing, groot-houden, stoer, wilskrachtig, moedig, dapper, die worden vooral mannelijk genoemd;

zbul5idealen, tradities, plicht, principes;

zbul5volmaaktheid, altrusme, liefde, extase;

zbul5moederen, bezorgdheid, uitsloven, wegcijferen, opofferen: dat zijn vooral 'vrouwen'-aangelegenheden;

zbul5voorkomendheid, verdraagzaamheid, nederigheid, bescheidenheid, ook vooral 'vrouwen'-aangelegenheden;

zbul5nodeloze schuldgevoelens, idem;

zbul5schuldgevoelens over wat nderen gedaan hebben, zoals veel voorkomt bijvoorbeeld bij kuddeleden. Ontsporingen van medekuddeleden hebben echter niets met jouzelf te maken;

zbul5minderwaardigheidscomplex;

zbul5romantiek.

Vul zelf maar in:

zbul7in hoeverre deze voorbeelden voor jou gelden;

zbul7hoe je er aan komt;

zbul7of ze bij een of meer kuddes horen;

zbul7of ze prettig voelen;

zbul7of dat terecht is;

zbul7wat er zou gebeuren als je zou beginnen ze af te brokkelen, af te leVen enz.

 

Genieten

 

Mensen genieten zo graag van van alles: het mooie weer, de zee, het bos, het huisdier, lieve kinderen, leuke uitvoering, muziek, hobby, studie enz. Dit zijn nog betrekkelijk on-schuld-ige dingen, mits ze geen verslaving inhouden. Het is noodzakelijk je af te vragen waarom je dat nodig hebt. Wat er ontbreekt aan je menszijn, wat je eigen-lijk, wezen-lijk, voor je eigen, voor je wezen dus nodig hebt! Het is heel moeilijk te accepteren dat dat slecht voor jou zou kunnen zijn, want het voelt zo lekker.

Genieten kan heel slecht voor je zijn! Ik zal eerst iets uitleggen over genieten.

Bij ge-niet-en zijn drie dingen aan de hand:

zbul7jij bent zelf iets niet en hebt daarom datgene waar je van geniet nodig;

zbul7jij haalt energien naar je toe van degene en/of datgene waar je van geniet en dat voel je tot in het diepst van je lijf;

zbul7dan steek jij automatisch eigen energien in datgene, diegene waar je van geniet en daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want het kan wel eens zijn dat je bij ge-niet-en er zelf niet bij bent: je wordt verslonden door..., dat is alles voor je..., je gaat erin op... Een op den duur onontrafelbare knoop.

Voorbeelden van slecht-genieten naar mensen toe:

zbul5genieten van kunst, want je ondersteunt een kunstenaar in zijn/haar beperktheid als mens. Kunstenaars zijn beperkt. Ze kunnen niet anders communiceren dan door middel van hun kunst. Ze hebben bovendien de verslavingen opgebouwd aan aandacht, applaus enz.;

zbul5behoefte hebben aan, streven naar, genieten van macht over anderen, dichtbij en/of in het groot. Dit is vooral mannelijk, alhoewel de emancipatie dit voor vrouwen toegankelijk maakt;

zbul5genieten van roddelen, kwaadspreken, lasteren, dingen die van anderen in wezen goed zijn, omdraaien en rondvertellen als zijnde slecht. Ik ken daar geen woord voor;

zbul5genieten van andermans/-vrouws ellende, ziekte, pijn, verdriet, problemen en dat verbergen onder moederen, bezorgdheid, sociaalvoelendheid enz;

zbul5rechtstreeks, brutaalweg genieten van andermans/-vrouws leed zonder dat te verbergen;

zbul5genieten van pesten en treiteren;

zbul5genieten van geweldpleging, van mishandeling en vernietiging van planten (bonsai), dieren en mensen

zbul5en genieten van beschadiging, vernietiging van voorwerpen en gebouwen die door planten, dieren en mensen gebouwd/gemaakt zijn;

zbul5genieten van seksueel verkrachten, van martelen, moorden oorlogvoeren, soldaatje-, cowboytje-spelen, wat vooral mannenaangelegenheden zijn.

Daar steek je energien in. Dat kan niet anders betekenen dan dat je dat verdriet, die ziekte, die pijn en ellende groter maakt. Zelfs al is het op een afstand en ben je niet rechtstreeks betrokken bij die ellende, of heb je het niet zelf veroorzaakt. Dan nog steek je er energien in. Je maakt die ellende groter. Ook voor anderen, want dit werkt door in de kosmos: Kwade Intelligentie.

De energien die je in ellende van anderen steekt komen voort uit jouw frustraties, het zijn opgehoopte energien van nare dingen die je zelf meegemaakt hebt. Maar eraan verslaafd raken is nog iets anders! Niemand hoeft ook maar ergens aan verslaafd te raken!

En als je wil weten waar ik verslaafd aan ben: ik draag graag oranje, ik ben gek op free cell, ik kijk nogal veel naar animal planet en soms een goeie detective.

En elke verslaving is af te leVen, door jouzelf te genezen, met behulp van anderen die jou verder helpen als mns. Als iemand een ander iets aandoet, voelt hij/zij precies wat die ander voelt, maar geniet daarvan, waardoor hij/zij de volgende keer iets ergers moet doen om dat genieten sterker te ervaren. Als een treiteraar niet precies wist wat hij een ander aandeed, zou hij niet treiteren. Heeft daar al eens ooit iemand over nagedacht?

De narigheid die jou aangedaan is, mag geen excuus zijn om die anderen ook aan te doen, in welke vorm dan ook!

Deze gevoelens zijn cht negatief:

zbul7omdat ze jou zoveel energie kosten;

zbul7omdat je je kostbare energie in wezenlijk onbelangrijke dingen steekt;

zbul7omdat je je kostbare energie in zelfs mensvijandige, mens-bedreigende dingen steekt,

zbul7terwijl je geniet van dingen die anderen bezeren, kwetsen, pijn doen, ziek maken, waardoor je hen emotioneel vaak levenslang beschadigt.

Alleen goed voor jou is: genieten van een goed, een echt goed gesprek, of lezen van een goed boek of zo, waar je wat van leert dus en waar je weer wat meer mens door wordt, zelfs als het pijn en verdriet bovenhaalt!

 

Slecht

 

Slecht voor jou en anderen is:

zbul7wrok, haat en verdriet koesteren. Ik zeg niet wrok, haat en verdriet hbben, want die zijn heel normaal voor mensen. Als je echter zulke gevoelens koestert, dat wil zeggen: er alsmaar mee bezig bent en zoekt naar oorzaken bij anderen en alles uitbouwt tot gigantische afmetingen in je lijf en leven, dan is dat slecht voor jou en voor iedereen waar je mee in aanraking komt. In het bijzonder voor degene die alles te maken heeft met jouw wrok, haat, verdriet. Je doet er het omgekeerde mee van wat je zou moeten doen;

zbul7lle verslavingen, waarbij ik aanteken dat je aan alle bovenstaande gevoelens verslaafd kan zijn, zelfs aan nodeloze schuldgevoelens, moederen en idealen: die lijken gemakkelijker dan na-denken over eigen lijf en leven.

Verhoudingen tussen gevoelens en Gevoel

 

Eigenlijk is dit al een bekend stukje! Want de tegenstellingen tussen de twee begrippen lijken verdacht veel op die tussen het eerste en tweede inzicht en die tussen aanpraten en bewustmaken...:

zbul7natuurwetten horen bij het Gevoel terwijl gevoelens er dwars tegenin gaan:

zbul7over het Gevoel kan dan ook niet gediscussieerd worden. Gevoelens echter veranderen zowel persoonlijk als wereldwijd met de dag. Daar mt over gediscussieerd worden;

zbul7het Gevoel geldt altijd en voor alles en iedereen, terwijl gevoelens tijdelijk en sterk veranderlijk zijn;

zbul7het Gevoel kent geen kuddegeest, geen sekseverschillen, geen macht, geen afhankelijkheid van economie. Maar gevoelens komen vooral voort uit de voorprogrammering van mannen en vrouwen: emotionele verkniptheid van mensen en die emotionele verkniptheid wordt weer gebruikt tegen die mensen in.

zbul7een kenmerk van gevoelens, niet van het Gevoel dus, is: je kan ze niet wegredeneren, maar je moet ze in plaats van ze te gebruiken, met een ander gevoel onderdrukken. Dat is dan een sterker, negatief genoemd rotgevoel, of met een sterker, lekker, positief genoemd onderdrukken.

Ik heb de verhoudingen tussen het Eerste en Tweede Inzicht inderdaad overgenomen voor het Gevoel en gevoelens. Het lijkt allemaal op elkaar: FRACTAL!. Dat kan je zelf onderzoeken... Want dit rijtje is voor veel begrippen te hanteren! Dat is eigenlijk ook Chaos! Misschien kan dit verschijnsel de Lelie Veld-wet genoemd worden. Of de verhoudingenwet.

 

Geluk?

 

Geluk? Wat is geluk? Veel mensen om je heen die van je houden? Veel lol kunnen trappen? 'n Goede baan met geweldige vooruitzichten? Je uit kunnen leven (wat een goede uitdrukking) in kunst of sport? Succes hebben? Beroemd zijn? Alles hebben en kunnen kopen? Een lieve man/vrouw waar je mee 'boft'? Wat is geluk?

Of is geluk juist het tegenovergestelde van deze dingen, omdat veel ervan tegen je menszijn ingaat? Omdat veel van die dingen kleine stukjes van jou tot monsterachtige afmetingen hebben doen uitbouwen? Terwijl zo ongeveer al deze zaken ten koste van vrouwen, echtgenotes, moeders en kinderen, zwakken, zieken en belastingbetalers gaan... Is geluk juist het tegenovergestelde, omdat, als je alles gaat zien door er kritisch mee om te blijven gaan, je het steeds minder nodig hebt en zelfs af gaat wijzen? De daaruit voortkomende zelfverzekerdheid, de zelfwaarde, de eigen innerlijke kracht en Wijsheid voelen als onverwoestbaar en veel grootser aan dan dat twijfelachtige en zeer tijdelijke wat Men geluk noemt.

Mijn moeder was een doodongelukkig mens. Maar ws dat wel zo? Zoals ze daar aan tafel zat, als een veldheer zo strijdbaar, als een koningin zo zeker van haar recht, haar Waarheidsliefde, haar Trouw... Een rots in de branding. Met een echte Trouw: die aan zichzelf n aan ons, al wezen we dat soort Trouw allemaal, eensgezind af...

Ik kon die houding van haar niet uitstaan. Ik was z bang voor haar, dat ik als de dood was een kind te krijgen dat op haar zou lijken. Ik had het vermoord, dacht ik toen. 'Voer voor psychologen?' Had je gedacht! Die psychologen mogen nu bij mij langs komen en dan heb ik jaren werk aan hen om ze een beetje bij te brengen:

zbul7waarom psychologie automatisch moest ontstaan;

zbul7en hoezeer dat een gevolg is van en de kenmerken draagt van het emotioneel/lichamelijk verdeeld houden van mensen;

zbul7dat k die psychologie enz. politieke trucs en machtsmiddelen zijn...;

zbul7dat het vervangingsmiddelen en verlengstukken van het lieve-moeder-instituut zijn.

Dit zullen ze pas na een jaar of 10 vatten, denk ik... Want in feite worden psychiaters rijk aan problemen die door de 3 structuren veroorzaakt zijn!

Ook dit zullen ze niet kunnen vatten: moeders ongeluk was haar geluk! Dat is een kenmerk van de Waarheid: het samenvallen van tegenstrijdigheden... Ze gebruikte haar ongeluk en werd er sterk en Wijs en zelfverzekerd van. Al werd dat verkeerd uitgelegd: moeder zou ruzies nodig hebben om zich lekker te voelen. Die uitleg komt vast van Freud. Ze 'kon niet zonder ruzies en dus zocht ze altijd naar aanleidingen,' vond Men. Ik weet nu wel beter: aanleidingen om te proberen dingen recht te zetten, liggen voor een HME dagin daguit voor het opscheppen.

 

Gelukkig maken?

 

Een ander kan jou nooit gelukkig maken. En jij kunt het een ander niet! Het is nogal een belasting: van een ander verwachten of eisen dat die jou gelukkig maakt! Hooguit kan die ander jou, of kun jij die ander een paar prettige uren bezorgen, of een heerlijke week, of een fijn cadeau.

Waar ieders geluk werkelijk in zit is: eerlijk met elkaar omgaan. Dat is beslist niet altijd leuk. Maar jij kunt iemand en iemand kan jou geen groter compliment geven, geen grotere eer dan met een gemeend: 'met jou kan ik eer-lijk zijn, mezelf zijn!'

Dit zou eigenlijk de belangrijkste afspraak moeten zijn bij mensen die op de een of andere manier samenwonen en/of samenwerken of wat dan ook. Het is de enige garantie op echt geluk. Het garandeert een maximum aan vrijheid n tegelijk n daardoor een maximum aan geborgenheid, en een maximum aan soepelheid, want al je afspraken kunnen per minuut bijgesteld worden.

Je zou zelfs kunnen stellen dat verschil in karakter geen enkele ongelukkige verhouding kan veroorzaken, als mensen eerlijk proberen met elkaar om te gaan. Het betekent tevens een maximum aan kansen dat de muren bol staan van de ruzies. Dat is niet leuk, maar telkens een felicitatie waard.

&@%&@%&@%&@%&@%&@%&@%&@%&@%&

Bomen

Ik snap niet dat je kale bomen in de winter

saai, doods en deprimerend vindt...

Heb je dan niet zijn stevige takken gezien,

zijn statige stam,

buigend, deinend, onbreekbaar in de storm?

Zie je dan niet zijn tere twijgen,

ragfijn getekend tegen de vriesblauwe,

of regen- of sneeuwgrauwe lucht?

Voel je zijn spanning niet

in zijn rust, zijn wachten?

Spanning als van een zwangere vrouw...

Glanzende takken en twijgen,

dragende knoppen,

toch al vol van nieuw leven...

Zo rijk is zo'n boom,

zo Wijs ook:

hij wacht zijn tijd en

is tevreden en gelukkig...

Ina

&%#$@&%#$@&%#$@&%#$@

LINKS

banden.htm, bandkk.htm, eenzmhd.htm, emomanip.htm, enzmhd2.htm, nrgvoel.htm, gevoel.htm, herinner.htm,

hersens.htm, honger.htm, levang.htm, manip.htm, ruzie.htm, meevln.htm, rotgvlns.htm, oudzeer.htm,

piekeren.htm, psychprbl.htm, psychisch.htm, spiegel.htm, uiten.htm, falen.htm, verliefd.htm, vrdriet.htm,

 

En: het christendom, veroorzaakt veel eenzaamheid, al lijkt het niet zo door al die doekjes voor het bloeden.

 

Meer links over gevoelens en Gevoel: www.path-of-wisdom.com/links/linksgevoel

Catharina Myling