Catharina Mijling  : En iedereen tracht die eenzaamheid te vullen door verstrooiing, afleiding, door het zoeken naar een ander…

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |

 

EENZAAMHEID

De eenzaamheid van mensen is gigantisch. Bijna geen mens ontkomt eraan. En iedereen tracht die eenzaamheid te vullen door verstrooiing, afleiding, door het zoeken naar een ander, door samen te gaan wonen, door kinderen te scheppen, door hard te werken, door idealistisch bezig te zijn, door kunst, door macht, door wandelingen naar het strand, door religie...

 

 Vragen over eenzaamheid voor een scriptie.

 

1. U schrijft in één van uw teksten dat de eenzaamheid gigantisch is. Waarom bent u van die mening?

Omdat mensen emotioneel van van alles afhankelijk zijn, al vanaf de conceptie. Ze worden emotionele afhankelijk gemaakt en ze maken zichzelf gevoelsmatig afhankelijk. Alleen mensen die zich los maken van van alles waar ze zich afhankelijk van voelen, ervaren dat hun eenzaamheid daarin zat!

 

Mensen weten ook niet echt een bij hen passende invulling van hun leven te geven! Ze hangen van allerlei functies aan elkaar (ook huisvrouwen, die door de bank genomen minstens 30 functies hebben!!) en hangen daar hun waardering aan op. Ook worden ze daar door de buitenwereld dop gewaardeerd of juist ondergewaardeerd, waardoor ze zichzelf nog meer kwijtraken. Eenzaamheid is volgens mij: jezelf kwijt zijn.

 

Ook kunstenaars, juist zij, hangen hun waardering op aan hun talent. Ze kunnen zich echter moeilijk gewoon uiten en door hun kunst leren ze dat ook niet, omdat hun kunstjes hun uitlaatklep zijn. Zie Kunst "Grote" talenten als Maria Callas sterven dodelijk eenzaam als hun talent is uitgewoed, of verder miskend. Ikzelf had een groot zangeres kunnen zijn a la Aafje Heynis, maar door mijn chronische bronchitis was daar natuurlijk geen kans op. Nu zeg ik "Gelukkig!"

 

2. Denkt u dat religie de eenzaamheid kan oplossen?

Religies maken eenzaamheid alleen maar erger. Hun oplossingen zijn schijnoplossingen:

  1. enerzijds beloftes van geluk, van hoop en verlossing;
  2. aanpraten van idealen en voorspiegelen van ideaalfiguren;
  3. anderzijds gevoelens van minderwaardigheid, omdat alleen hun messias/profeet de manifestatie van god zou zijn
  4. en daarbovenop: bedreigingen met straffen, vooral in het hiernamaals enz. Zie bv dit soort onderwerpen via trefwoorden over religie Zie daarvan vooral Wat doen religies niet?

 

3. Zijn er nog andere oplossingen?

Er is er maar één: bewust en kritisch gaan leven! Alle kansen, alle hulp gebruiken, zelfs opeisen, die je daarbij krijgen kan!

 

4. Is het toch niet belangrijk om mensen te hebben die van je houden? U omschrijft het als één van de gevaarlijkste dingen.

Hebbes! Hier kom je aan het verschil tussen liefde en Liefde! Meer over liefde: ../pad/liefde.htm

Liefde: wat men houden-van noemt is:

  1. bijna altijd eigen behoefte: ik hou zo van jou want ik heb je zo nodig!
  2. je inzetten voor anderen. Maar dat is ook vaak uit eigen behoefte: het voelt zo lekker om je uit te sloven! Moeder Theresa was een topfiguur in dezen! Ze zei dat ook openlijk: "…om in de hemel te komen!"
  3. de geschiedenis die je met iemand hebt: hij/zij is altijd zó goed voor mij geweest!
  4. zelfs schuldgevoelens: je uitsloven voor iemand omdat je die vernederd hebt, getreiterd of anders emotioneel mishandeld… Je hebt van zo iemand niet 'gehouden'. Liefde wordt verward met gevoelens! En alles wat je voelt in je lijf, zie bv lijf, is een frustratie, een niet, slecht of verkeerd verwerkte emotie;
  5. willen voldoen aan bv religieuze eisen: om te "houden van" je vijanden zet je je lichaam naar dat soort houden van, naar een emotie die er eerst niet zat! "Houden-van" is nooit een emotie!.
  6. "liefde" weerhoudt de mens ervan zichzelf liefde te geven. Weet je dat veel mensen niet ècht in de spiegel durven kijken? Spiegel

Zo houdt 'houden-van' het systeem in stand. Er veranderd niets, integendeel: alle mensvijandige systemen groeien verder door!

 

5. Komen mensen ook aankloppen bij u om te praten over hun eenzaamheid? Op welke manier tracht u hen te helpen?

O zeker! In allerlei vormen. Niet zozeer aan huis natuurlijk, maar per e-mail! Iemand die stuk loopt in relaties, iemand die emotioneel mishandeld wordt in huwelijk en gezin, iemand die geknecht wordt op zijn werk, iemand die kunst belangrijk vindt en kwaad is over mijn stuk Kunst

Iemand schreef eens: "Gebruikt U LSD of bent U van uzelf gestoord?" Die man is vreselijk eenzaam! Die is als de dood(!) om op eigen poten te staan en zit emotionele aan vanallesennogwat vast. Ik ga daar altijd zeer serieus op in, omdat daar een heel verhaal achter steekt! Ik begin dat met te vragen wat ze gelezen hebben, omdat de onderwerpen zo verschillend zijn, kan ik dat onmogelijk raden. Dan vraag ik wat er fout aan was en waarom ze zo kwaad zijn, da woede zeer gezond is, vooral om er achter te kunnen komen waarom je woedend bent! Dat gevoel heb je daarbij nodig!

 

Dat geldt ook voor eenzaamheid: waarom ben je eenzaam? Wat versta je daaronder? Wat zou je dan willen wat je nu niet hebt? (zie je dat ik mijn stuk moet herzien?) Verwacht je dat van anderen? Vind je dat wel terecht? Vind je dat ook eerlijk? Is dat niet een zware claim die je op anderen legt? Hoeveel liefde geef je jezelf (zelfwaardering, zelfrespect, acceptatie van falen, brokkenmaken, kwetsen en wille leren die dingen om te zetten in energieën enz.)

 

6. Speelt de maatschappij een rol bij het problematiek rond eenzaamheid?

Zeker, zeker, maar ook alle culturen en godsdiensten… Nergens in het onderwijs, geen enkele cultuur of godsdienst leert de mens te leven naar eigen Gevoel! Geen enkele leert de mens die grote zelfwaardering die het weten inhoudt dat je zelf de volle wijsheid in pacht hebt! En dat dat op de eerste plaats een lichamelijk proces is, door het hele leven heen!

Aan de andere kant geeft de maatschappij allerlei zoethoudertjes: van popmuziek tot functiewaardering, van sport tot cijferlijsten, van opvattingen over de 'lieve' moeder tot straffen door rechters en gevangenissen, van 'hulp'-verlening tot beloning naar prestaties, van opruimen van bejaarden in tehuizen tot vergiftiging door allopathische medicijnen enz… Deze dingen verergeren de eenzaamheid

Mijn Boek!

Catharina Mijling

www.path-of-wisdom.com

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |