"Emotionele manipulatie" EQ IQ Ziektes Voortplantingsdrift religies .

 

 

Catharina Myling: Nu echter wordt het algemeen erkend als belangrijk: het hebben en uiten van emoties. men heeft er zelfs een graad aangegeven: het EQ, Emotionele QuotiŽnt.

home | boekenplank | links | reageren?| aan studenten | ikzoek | colum | copyright | mijn boek |engels/duits |

 

EMOTIONELE MANIPULATIE

 

Inhoud: Emoties. Het EQ. Ziektes. In de fout. Wat is emotionele manipulatie? Waar komt emotionele manipulatie voor? Seksueel/emotionele manipulatie. Kunst in religies. Ballon. "Eigen" mening.

 

EMOTIES

 

Emoties bestonden altijd al, ook bij dieren. Ik heb het even niet over de voortplantingsdrift. Ik versta onder emoties bij dieren vooral angst. Maar ook: behoefte aan macht, zoals bij kuddedieren noodzakelijk is om de soort sterk en gezond te houden. Dat is een stukje van de voortplantingsdrift, maar het heeft vooral te maken met overleven. Vanuit angst echter is de hele evolutie totnutoe ontwikkeld. Dat is een belangrijke emotie.

Ook bij mensen is het een belangrijke emotie, niet om te overleven, maar om geen ruzie te krijgen, niet eruit geschopt te worden, niet echtgescheiden te worden, niet uit de club gegooid te worden, niet door de familie op straat gezet te worden, niet door de kerk uitgekotst te worden enz. En dan zijn daar andere: om 'lief' gevonden te worden, om stoer gevonden te worden, om macht te houden, om geŽerd te worden voor weetikwatallemaal, om succes te hebben, beroemd te worden/blijven, om op te vallen enz.

Omdat emoties altijd bestaan hebben, vooral bij de menswording, is er door alle eeuwen en volkeren heen op allerlei manieren misbruik van gemaakt, zonder dat het als zodanig onderkend werd.

 

HET EQ

 

De laatste zeg 20 jaar is men het belang van emoties gaan (h)erkennen. Eerst werden diegenen voor gek verklaard die ermee aan kwamen zetten en die therapieŽn ontwikkelden om emoties te uiten. Nu echter wordt het algemeen erkend als belangrijk: het hebben en uiten van emoties. men heeft er zelfs een graad aangegeven: het EQ, Emotionele QuotiŽnt. Als tegenhanger en deels medewerker aan het IQ, het Intelligentie QuotiŽnt. Iemand met een hoog EQ kan goed met zijn emoties omgaan. In sommige beroepen wordt daarop gelet. In feite zou er overal op gelet moeten worden, vooral in het onderwijs, in alle hulpverlenende sectoren en in alle religies. En niet in het minst bij mensen die kinderen willen scheppen.

De testen echter van dat EQ ken ik niet, dus ik weet niet of ze zuiver zijnÖ Zoals met alles moet je ook hier weer zeer voorzichtig mee zijn. Als ze te beperkt zijn zou je er gemakkelijk door in de war kunnen raken.

Ik ben alweer aan een nieuw boek bezig., er valt zoveel over te zeggen!

 

ZIEKTES.

 

Maar veelal gaat men in de fout als men het heeft over emoties.

Veel wordt toegeschreven aan emoties, veel wordt positief gevonden als er emoties aan te pas komen. Veel wordt zelfs gebaseerd op emoties. Maar dat kan niet, dat is aan de verkeerde kant beginnen.

Emoties, dingen die je voelt in je lichaam zijn onverwerkte of verkeerd verwerkte situaties en relaties die je in je lijf gebakken zitten. Dingen die je VOELT zijn ziektes, frustraties afwijkingen. Als je het dus positief vindt dat iemand van kunst houdt of van kinderen of van Jezus of van planten, dan vind je een ziekte positief. Dan waardeer je zo'n persoon op zijn ziekte en wordt die persoon daarin niet genezen, maar juist verder ontwikkeld. Zo iemand wordt dus verder ziek.

 

IN DE FOUT

 

Aan veel situaties worden emoties toegekend: hoe meer je voelt des te beter is het. Een hulpverlener vraagt aan een vrouw die in de knoei zit met haar man: 'HOU je nog van je man?" Als zo'n vrouw dan zegt: 'Ja, heel veel," en ze meent dat, zal de hulpverlener niet zeggen: "daar moeten we dan eens aan werken. Hoe komt het dat je nog van hem 'houdt', wat voel je precies? Wat ga je eraan doen?" enz. In tegendeel: hij vindt dat positief. Er is nog een mogelijkheid het huwelijk te redden.

 

Moeders můťten een band opbouwen met hun kind(eren). Dat is zo'n geÔndoctrineerd heilig moeten, hele soorten hulpverlening zijn daarop gebaseerd. Niemand die zegt: je moet vanaf de geboorte dat kind zoveel steun in de rug geven, het zozeer op eigen poten zetten, dat je er GEEN band mee krijgt. Ikzelf heb volwassen kinderen, maar ook voor mij is het moeilijk om ze los te laten.

Van een kunstenaar wordt het heel gewoon gevonden dat hij 'op gaat in' de muziek of het beeldhouwen. Van een sporter wordt het zeer gewaardeerd dat hij 'zich helemaal geeft' aan die sport en het 'hoogste' tracht te bereiken.

Dat een politicus dol is op macht wordt niet eens opgemerkt: hij is een 'geboren' leider. Niemand zegt: hij moet in therapie. Hij is gek op macht en dus maakt hij in veel gevallen verkeerde beslissingen.

 

Men doet een beetje lacherig over mannen die zeggen van vrouwen te houden, als ze bedoelen dat ze de ene (seksuele) relatie na de ander hebben. Dat zo'n man 1. oversekst is en 2. waarschijnlijk lijdt aan een moedersyndroom, komt niet bij mensen, laat staan bij hemzelf op.

 

WAT IS EMOTIONELE MANIPULATIE?

 

Emotionele manipulatie is mensen dingen aanpraten of voorspiegelen of ergens toe pogen te verleiden, waarbij misbruik wordt gemaakt van de frustraties van die mensen. Het is ook: mensen bedreigen met mishandeling, echtscheiding, ruzie, moord, hel. enz.

Hele structuren hangen van emotionele manipulatie aan elkaar! Ook, vooral religies. Zelfs wat men opvoeden noemt is voor het overgrote deel emotionele manipulatie! Chantage-plegen is niet van de lucht, dreigen met straf en belonen ook niet.

Allerlei vormen van motiveren zijn ook emotionele manipulatie.

 

WAARIN KOMT EMOTIONELE MANIPULATIE VOOR?

 

In allerlei omstandigheden komt emotionele manipulatie voor. Vooral in die waarin 'liefde' centraal staat. Het 'houden-van' is in veel gevallen een graadmeter. Dat betekent dat op de eerste plaats emotionele gemanipuleerd wordt in

 1. het huwelijk
 2. de relatie met kinderen;
 3. op scholen
 4. in de media: boeken, kranten. radio, tv enz. in de kunst en de sport.
 5. in alles wat met seks te maken heeft;
 6. in alle religies en culturen.
 7. in alle politieke stromingen: regeringen, partijen-vergaderingen enz;
 8. in het zakenleven en de hele economische bizzzienes;
 9. dus vooral in alle soorten reclames! De reclamejongens doen de hele dag niets anders dan reclames zů in elkaar zetten dat mensen 'vallen'(!) voor het product;
 10. in alle werkverbanden, zelfs die van de 'hulp'-verlening;
 11. in alle situaties waarin de kuddegeest meespeelt.
 12. enz.

Ik schreef aan iemand: "Wat betreft muziek: ik ben zeer klassiek ingesteld geweest. Nu zie ik: zowat alle kunst is emotionele manipulatie. En vanuit gefrustreerde componisten en uitvoerders. Het is bekend dat kunstenaars vaak erg gefrustreerd zijn en hun kunst gebruiken om zich te uiten, IN PLAATS VAN HUN PROBLEMEN AAN TE PAKKEN. Ze misbruiken 'schoonheid' en zadelen anderen op met hun frustraties. Ik ben er zowat geheel van afgekicktÖ Hoor overal de patronen van de structuren doorheenÖ Blijf ook kritisch op muziek!"

 

SEKSUEEL/EMOTIONELE MANIPULATIE

 

Wat een mondvol, maar er staat wel ŗlles in als je erover nadenkt. Zodra er een mogelijkheid is om de aanpraterij, de reclame, de motivatie enz een seksueel tintje te geven, wordt die lijn doorgetrokken. Je kunt het vooral zien in advertenties en andere reclames: de seksualiteit (sexualiteit) ligt er dik op! En dat om alleen maar meer sinaasappels te verkopen bijvoorbeeld. Wat hebben sinaasappels of verzekeringen nou met seks (sex) te maken?

 

Ook in de kunst stikt het van de seksuele toespelingen. Hele muziekstukken zitten vol met ejaculaties en zaadlozingen, met verliefdheid, 'liefdes'-verdriet, 'liefdesspel' enz.

 

KUNST IN RELIGIES

 

Ook kunst wordt in zowat alle religies gebruikt om mensen in de war te houden. Het gevaar van kunst is: ze roept gevoelens voor schoonheid op. Die zijn bijzonder prettig en prettige gevoelens maken mensen open en ontvankelijk. Daar kun je allerlei dingen op indoctrineren! Tot de voor mensen meest slechte dingen toe: kwade intelligentie.

Wie zijn of haar oren heeft gezuiverd van de behoefte aan muziek hoort het overal doorheen: vooral macht en seks, zieligdoen, stoerdoen, dwingen, doordrammen.

Gedichten, liederen, beelden, schilderijen, muziekstukken zoals oratoria: allemaal slecht voor mensen.

 

Toegespitst op het christendom: allerlei voorstellingen van Jezus bijvoorbeeld: als koning, als zielig kindje in de sneeuw, als laatste-avondmaal-voorganger, als predikant, als martelaar en stervende. Wie kent niet 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci? Of de PiŽta in de Sint Pieter in Rome? Of de vele beelden van het heilig hart?

De vele schilderijen die er bijvoorbeeld van het lijden van Jezus gemaakt zijn, zijn zelfs duidelijk met een zekere wellust gemaakt... Ze zijn bedoeld om mensen zich schuldig te laten voelen aan dat lijden, die dood... En dan die kruisweg...

En al die kostbare beelden van Boeddha? Gemaakt van het arme geld van kleingehouden mannelijke gelovigen, over de ruggen van hun vrouwen en kinderen heen. Ik zeg: als Boeddha was die Men zegt dat hij was, dan zou hij beslist geen beeld van zich zelf gemaakt willen hebben.

Wie beelden maakt van profeten, goeroes of messiassen of zo, kent de waarde en de on-waarde niet van dergelijke mensen. Kent de waarde ook niet zichzelf en van alle andere mensen...

 

En dan heb je nog iconen. Die worden volgens zeer strakke regels geschilderd en Men beweert dat ze 'iets' oproepen, tegenwoordigstellen. Maar wat er gebeurt is dit: de schilder(es) stopt er bergen energieŽn in, die vervolgens die schilderijen uitgestraald worden.

Verder maakt Men afbeeldingen van Jezus, Maria, Profeten en zo. Maar Men kent die doden niet.

Iconen zijn nog lelijk ook. Of er dan energieŽn van die lang geleden overleden personen uitgestraald worden, kan niemand controleren. Dat moet je dan maar weer geloven. Als Men inderdaad energieŽn van buitenaf erdoorheen kan laten stralen, wordt het ronduit gevaarlijk: welke energieŽn en van wie en zijn ze wel goed voor de kijk(st)er/ontvang(st)er?

Het is niet goed is en niet nodig: je krijg alles wat je nodig hebt en iconen en andere schilderingen, beelden, liederen en gedichten hebben wij niet nodig. De energieŽn ervan ook niet. Probeer maar gewoon te leven en met mensen om te gaan, dingen uit te praten en andere dingen niet meer te pikken, daar krijg/ontwikkel je energieŽn mee. Geen kuddedier meer zijn is veel gezonder dan al dat gezweef.

Zodra je een afbeelding maakt, beperk je zo'n profeet, goeroe, messias. En je beperkt jezelf:

- jouw energieŽn hadden voor betere doeleinden gebruikt kunnen worden;

- je houdt je afhankelijk van zo'n persoon, omdat je hem op een voetstuk zet enz;

- en je beperkt anderen. En dat is erger, want als je jezelf wilt beperken moet je dat in zekere zin zelf weten, al heeft dat wereldwijd uitstralingen van de kwade intelligentie en de straf ervoor zul je niet ontlopen, die roep je zelf op. Maar jouw schuld wordt groot en groter naarmate je andere mensen beperkt...

 

BALLON

 

Emotionele manipulatie kan je ongeveer zo zien: je neemt een langwerpige ballon, want dan wordt het het duidelijkste. Plak er hier en daar stevig plakband op en omheen en kijk dan wat er gebeurt als je de ballon opblaast. Allerlei insnoeringen en rare bulten die veel te groot worden in vergelijking met de hoeveelheid lucht die je erin blaast. In die bulten is de spanning van de lucht veel groter dan wanneer de ballon de lucht gelijkmatig in zich verdelen kon. Dat zijn allemaal plaatsen waar de energie in de ballon niet verdeeld is zoals zou moeten. Hoe verder je gaat met blazen, hoe vreemder de ballon eruit gaat zien. Op het laatst is het een onherkenbaar monster. Het heeft veel zwakke plekken en andere plekken zijn supersterk, door dat plakband.

 

Zo gaat het ook met je lichaam, je geest, je ziel, jouw IK. Insnoeringen veroorzaken hartinfarcten, parkinsons, cara, chronische verstopping, migraine, koude handen, benen en voeten, tennisarmen, die hete pijnlijke knobbel in de nek van gewetensvolle huisvrouwen enz. Dat komt omdat de energieŽn niet goed door kunnen stromen.

 

Een hartinfarct ontwikkelt zich omdat de spiertjes van de (slag-)aders verkrampen. Daardoor zetten zich dingen als cholesterol aan de wanden af, omdat het bloed vůůr zo'n vernauwing langzaam stroomt.

Bij cara-patiŽnten, zoals bij mij vanaf mijn geboorte en nog steeds in angsttoestanden, verkrampen de spiertjes van de bronchiŽn. Daardoor kunnen zich bacteriŽn, parasieten, streptokokken en zo vastzetten en de patiŽnt ziek maken. Langdurige stress veroorzaakt chronische bronchitis en daar weet ik alles van.

 

Worden de insnoeringen (de banden, voorprogrammeringen en verslavingen) in de ballon te sterk op een bepaalde plaats, wordt de spanning te groot, dan knapt de ballon op de zwakste plek: die waar de grootste spanning op staat: de nieren (dingen opzouten, niet pissig worden), het hart (binnenvetten), de hersens (verstandig!) Of je raakt volkomen depressief. En de rest is opgegaan aan: je groot houden, idealen nastreven, enthousiasme, tradities, moederen, altruÔsme (o vies woord!), workaholisme enz. En aan tegenwichten als kunst, sport, amusement, afleiding zoeken enz. Maar ook aan dingen als treiteren, lasteren, mishandelen, verkrachten, preken over god, allah, jehova enz. Ja, ik zet preken op dezelfde lijn als verkrachten en zelfs: moorden.

 

De vergelijking met een ballon gaat natuurlijk mank, want een ballon die kapot is, is kapot. Maar:

zbul7een mens die opgelapt wordt, gereanimeerd, na een of andere aanval op zijn/haar leven, kan geheel of gedeeltelijk genezen worden van de ziektes die het gevolg zijn van verkeerd omgaan met de Waarheid, die het gevolg zijn van verkeerd omgaan met je energieŽn en dus met je hele lichaam: met het verstand en alles onder de haarlijn;

zbul7een mens kan bovendien leren uit spanningen, ziektes.

Ik zeg: de geest wordt gevormd en misvormd door het hele lichaam van de mens. De werking van de geest, de beslissingen die je neemt, de keuzes die je maakt, gaan altijd via de werking van het hele lichaam.

 

'Eigen' mening

 

Een gevleugeld woord: eigen mening. 'Iedereen mag zijn eigen mening hebben!' roept Men enthousiast en 'liefdevol', idealistisch en welgemeend uit. Mensen vinden dat iedereen het recht heeft op een eigen mening. Ik vind dat niet, omdat die eigen mening bijna altijd niet van die persoon is, maar aangeleerd, aangepraat, ingetraind, gebonden aan ťťn of meer kuddegeesten en aan allerlei structuren vanuit de maatschappij. Daardoor zijn er door de jaren heen, door allerlei kuddes en situaties van zo iemand heen, in het lijf allerlei ophopingen en verkrampingen en leegtes enz. ontstaan, van waaruit die eigen mening van die persoon naar voren komt.

 

Ik kreeg telkens weer grote problemen met hulpverleners en ook met allerlei mensen om mij heen, als ik zei dat dat wat ze verkondigden als 'eigen mening', niet hun eigen mening was, maar dat die voortkwam uit maatschappelijke, religieuze en culturele normen en waarden. Dat het hun eigen mening niet was, maar hun dwingend ingetraind, aangepraat, met behulp van romantiek, troost, beloftes, zelfs eeuwigheidsbeloftes, wetenschap, economie, kortom: met behulp van het onderdrukken van goede gevoelens/waarheidssignalen en het opfokken van onechte gevoelens, mens-vijand-ige gevoelens.

 

Als iemand bij mij met zo'n eigen mening komt en het recht daarop claimt, probeer ik hem/haar duidelijk te maken dat het een voorgeprogrammeerde mening is. Dat ik dat mensen probeer bewust te maken is in zijn/haar belang, maar ook in dat van mij en van beiden, vooral als ik veel met die persoon te maken heb. We kunnen dan eerlijker met elkaar omgaan. Bovendien kan er dan weer iets van de machomaatschappij gaan veranderen, wat voor de hele mensheid goed is.

 

Mijn toenmalige homeopate kreeg dan grote, donkerder ogen, keek mij bevreemd aan en ging er niet verder op in. Jammer, maar wel tekenend... Ze had veel 'eigen' meningen die ze uit haar frustraties en onder andere van haar opleidingen overgehouden had, en die ze wilde blijven zien als eigen mening, maar waarvan ik als radicale feministe allang wist dat ze geÔndoctrineerd en mens-vijand-ig waren.

Ik ben niet zo voor die opvatting dat ieder zijn eigen mening mag hebben. Iedereen is dan gevrijwaard van kritisch leven. Iedereen kan altijd grenzen blijven trekken en daarmee de machtsstructuren bevorderen.

 

Die machtsstructuren worden steeds harder en ondoorbreekbaarder. Ze helpen steeds sneller de aardbol met alles drop en dran naar de bliksem... Kun je mensen dan nog wel toestaan een 'eigen' mening te hebben? Moeten we niet dagin daguit die mensen attent maken op het aangepratene, het frustrerende, het vernietigende?

 

En: doordat zoveel mensen hun 'eigen' mening opeisen, kunnen die machtsstructuren zo keihard worden. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Als de aardbol vernietigd wordt, zal dat de mŤns doen, de mŗn, met behulp van de opofferende 'lieve' vrouw, die echter in alle eeuwen en culturen aan handen en voeten gebonden was en is. Die vernietiging zal direct gaan, door gigantisch oorlogstuig, of indirect door oneerlijk leven en oneerlijkheid, mensvijandigheid te blijven accepteren en te blijven ontwikkelen. Die beide mogelijkheden roepen de wraak van de natuur op tegen oneerlijkheid en milieuvervuiling. Er is geen tijd meer te verliezen!

 

Mensen hebben inderdaad recht op hun eigen mening, als het hun mening žs!

Voorgeprogrammeerde meningen

zijn gevaarlijk

voor de groei

en het voortbestaan van de mensheid.

 

Mensen zeggen ook wel eens tegen mij en anderen, die de Waarheid boven willen hebben: 'je kunt niemand jouw mening opdringen!' Als ik vraag wat er Ťcht fout aan mijn mening is, weten ze het niet. En ze begrijpen het dan ook niet als ik zeg: 'dan zal de natuur je wel haar mening opdringen in de vorm van onder andere ziektes!'

Als ik, of iemand anders, of een boek, of wat dan ook, die eigen mening onderuit gaat halen en die ander bewust gaat maken van:

 1. de afkomst van die eigen mening;
 2. de lichamelijke toestand daardoor van die ander, van waaruit hij/zij alles beslist, krijgt die ander logischerwijs meteen rotgevoelens. Vaak het sterkst in de buikstreek en dat klopt ook: daar zit het centrum van waaruit we leven.

 

Ik wil je nog een paar wapens in handen geven voor alle keren dat je tegen mensen opbotst die zeggen: 'dat is jouw waarheid, jouw mening!'; dan kun je de ander vragen of hij/zij dan niet volgens eigen Besef, dus eerlijk wil leven; en verder kun je vragen aan geleerde betweters: 'kun jij mij ťťn natuurwet geven die geldt voor bijvoorbeeld het koken van water en tevens voor mensworden?' Jijzelf zult zeker na dit boek dat antwoord wel kunnen vinden. En is het nķ niet, dan misschien over een paar weken of een jaar. Kunnen de betweters die natuurwet niet aangeven, dan trek je je niets aan van hun gedram; ze zitten met handen en voeten (nog) vast in het bestrijdingssysteem.

LINKS

 

banden.htm, bandkk.htm, eenzmhd.htm, emomanip.htm, enzmhd2.htm, nrgvoel.htm, gevoel.htm, herinner.htm,

hersens.htm, honger.htm, levang.htm, manip.htm, ruzie.htm, meevln.htm, rotgvlns.htm, oudzeer.htm,

piekeren.htm, psychprbl.htm, psychisch.htm, spiegel.htm, uiten.htm, falen.htm, verliefd.htm, vrdriet.htm,

En: het christendom, veroorzaakt veel eenzaamheid, al lijkt het niet zo door al die doekjes voor het bloeden. Ö

 

Meer links over gevoelens en Gevoel: www.path-of-wisdom.com/links/linksgevoel

 

Catharina Myling